Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

MF: deficyt w budżecie po wrześniu wyniósł 29,6 mld zł

0
Podziel się

Deficyt budżetu państwa po wrześniu wyniósł 29 mld 602 mln zł wobec 26 mld
811,1 mln zł po sierpniu - podało we wtorek w komunikacie Ministerstwo Finansów.

bErScxyZ

Deficyt budżetu państwa po wrześniu wyniósł 29 mld 602 mln zł wobec 26 mld 811,1 mln zł po sierpniu - podało we wtorek w komunikacie Ministerstwo Finansów.

Na początku października prezydent podpisał nowelizację ustawy budżetowej, zwiększającej maksymalny poziom deficytu do 51,6 mld zł. W noweli budżetu założono dochody na poziomie 275 mld 729 mln zł i wydatki na poziomie 327 mld 294 mln zł. Wtorkowy dokument nie uwzględnia tych zmian.

Wydatki państwa po wrześniu wyniosły 234.000,9 mln zł, a dochody budżetu państwa wyniosły 204.398,9 mln zł.

bErScxzb

plan wykonanie wykonanie
na 2013 rok w mln zł w proc.

DOCHODY 299.385,3 204.398,9 68,3 podatkowe 266.982,7 176.523,4 66,1 podatki pośrednie 192.208,2 128.690,4 67,0 w tym podatek akcyzowy 64.543,7 44.141,7 68,4 CIT 29.638,5 16.797,1* 56,7 PIT 42.936,0 29.558,5* 68,8

dochody niepodatkowe 30.806,7 27.133,7 88,1 w tym cło 2.001,0 1.481,7 74,0 środki z UE 1.596,0 741,8 46,5 w tym: Wspólna Polityka Rolna i Rybacka 187,9 104,9 55,8 fundusze strukturalne i inne 1.408,0 636,9 45,2

WYDATKI 334.950,8 234.000,9 69,9 obsługa długu krajowego 32.126,2 19.447,4 60,5 obsługa długu zagranicznego 11.385,7 9.201,4 80,8 rozliczenia z budżetem ogólnym UE z tyt. środków własnych 17.775,3 15.356,1 86,4 dotacja dla funduszu emerytalno-rent. 15.875,2 11.713,8 73,8 dotacje dla FUS 37.113,9 24.776,8 66,8 subwencja dla samorządów 51.259,5 42.104,6** 82,1

bErScxzh

DEFICYT/NADWYŻKA -35.565,5 -29.602,0 83,2

Środki na finans. budżetu środków UE 6.154,5 0,0 -

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DEFICYTU* 29.411,0 29.602,0 100,6

krajowe 12.546,9 16.091,2 128,2

bErScxzi

bony - -5.845,4 - obligacje 25.478,6 49.032,0 192,4 środki z '12 7.000,0 11.417,1 163,1 pożyczki udzielone -4.792,6 -12.019,5 250,8 zarządzanie płynnością sektora - 1.076,0 - pozostałe przychody i rozchody - 277,5 - przychody z prywat. 5.000,6 1.901,9 38,0 rozdysponowanie przychodów z prywat. -15.090,4 -9.719,7 64,4 w tym OFE -11.314,7 -8.459,9 74,8 Prefinansowanie z UE -49,3 113,8 - lokata - 23.099,1 - środki na centralnym rachunku bieżącym 5.000,0 -2.956,6 - budżetu państwa

zagraniczne 16.864,0 13.510,8 80,1

  • zmniejszenie dochodów o udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz prawnych za wrzesień - zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2010 nr 80 poz. 526 z późn.zm.) - w wysokości 2 963,7 mln zł.

** część oświatowa subwencji ogólnej za październik wynosi - 3.025,3 mln zł.

bErScxzC
wiadomości
pap
Źródło:
PAP
KOMENTARZE
(0)