Notowania

wiadomości
15.06.2012 15:09

MF: po maju deficyt w budżecie wyniósł 27 mld 29,4 mln zł

Deficyt budżetu państwa po maju 2012 roku wyniósł 27 mld 29,4 mln zł, co daje 77,2 proc. deficytu planowanego na poziomie około 35 mld zł - podało w piątek w komunikacie Ministerstwo Finansów.

Podziel się
Dodaj komentarz

Deficyt budżetu państwa po maju 2012 roku wyniósł 27 mld 29,4 mln zł, co daje 77,2 proc. deficytu planowanego na poziomie około 35 mld zł - podało w piątek w komunikacie Ministerstwo Finansów.

Wydatki państwa wyniosły 140 mld 530,7 mln zł, czyli 42,7 proc. kwoty 328 mld 765,7 mln zł planowanej na 2012 rok.

Dochody budżetu państwa wyniosły 113 mld 501,3 mln zł, czyli 38,6 proc. planu rocznego wynoszącego 293 mld 766,1 mln zł.

plan wykonanie wykonanie na 2012 rok w mln zł w proc. . . DOCHODY 293 766,1 113 501,3 38,6 podatkowe 264 803,0 104 666,7 39,5 podatki pośrednie 196 118,0 76 328,0 38,9 w tym podatek akcyzowy 62 600,0 23 922,5 38,2 CIT 26 635,0 12 819,9* 48,1 PIT 40 250,0 15 467,5* 38,4 . dochody niepodatkowe 27 125,2 8 343,1 30,8 w tym cło 1 830,0 836,0 45,7 środki z UE 1 837,9 491,5 26,7 w tym: Wspólna Polityka Rolna i Rybacka 230,1 58,4 25,4 fundusze strukturalne i inne 1 607,8 433,1 26,9 . WYDATKI 328 765,7 140 530,7 42,7 obsługa długu krajowego 32 226,0 11 577,5 35,9 obsługa długu zagranicznego 10 770,0 6 946,4 64,5 rozliczenia z budżetem ogólnym UE z tyt. środków własnych 16 146,2 9 939,8 61,6 dotacja dla funduszu emerytalno-rent. 15 244,9 6 228,2 40,9 dotacje dla FUS 39 939,3 20 278,5 50,8 subwencja dla samorządów 50 217,8 25 421,9** 50,6 . DEFICYT/NADWYŻKA -34 999,6 -27 029,4 77,2 . Środki na finans. -4 533,9 -973,2 21,5 budżetu środków UE . ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DEFICYTU 39 533,5 28 002,6 70,8 . krajowe 21 948,4 14
293,7 65,1 . bony 5 249,4 -296,6 - obligacje 22 952,1 20 153,4 87,8 środki z '11 5 000,0 5 218,9 104,4 pożyczki udzielone -393,3 8,9 - zarządzanie płynnością sektora -200,0 3 595,2 - pozostałe przychody i rozchody - 0,0 - przychody z prywat. 10 000,0 3 137,7 31,4 rozdysponowanie przychodów z prywat.-15 553,7 -5 538,3 35,6 w tym OFE -9 140,3 -3 525,6 38,6 Prefinansowanie z UE -106,1 339,2 - lokata - 15 252,6 - środki na centralnym rachunku bieżącym 5 000,0 -2 927,9 - budżetu państwa . zagraniczne 17 585,1 13 708,9 78,0 . * zmniejszenie dochodów o udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz prawnych za maj - zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2010 nr 80 poz. 526 z późn.zm.) - w wysokości ok. 2.330,0 mln zł.

** część oświatowa subwencji ogólnej za maj wynosi 2 968 mln zł.

Tagi: wiadomości, pap
Źródło:
PAP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz