Notowania

wiadomości
12.05.2011 07:45

MS: ustawa "antyprzemocowa" sprzyja ochronie ofiar

Resort sprawiedliwości pozytywnie ocenia efekty ustawy o przeciwdziałaniu przemocy rodzinie: w 2010 r. na mocy nowych przepisów prokuratura wydała 209 nakazów opuszczenia mieszkania przez sprawców przemocy; do sądów wpłynęły 353 wnioski o eksmisję.

Podziel się
Dodaj komentarz

Resort sprawiedliwości pozytywnie ocenia efekty ustawy o przeciwdziałaniu przemocy rodzinie: w 2010 r. na mocy nowych przepisów prokuratura wydała 209 nakazów opuszczenia mieszkania przez sprawców przemocy; do sądów wpłynęły 353 wnioski o eksmisję.

Znowelizowana ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, która weszła w życie 1 sierpnia ub.r., wzmocniła ochronę ofiar przemocy, m.in. przez ich izolację od sprawców. Chodzi o zakaz zbliżania czy nakaz opuszczenia wspólnego mieszkania, które można stosować już na etapie postępowania prokuratorskiego.

Jak wynika z danych uzyskanych przez PAP w Ministerstwie Sprawiedliwości, do końca 2010 r. do sądów wpłynęły co najmniej 353 wnioski o opuszczenie przez sprawcę wspólnie zajmowanego z ofiarą mieszkania, w co najmniej 138 przypadkach żądanie uwzględniono; wnioski oddalono jedynie w 41 przypadkach. 73 sprawy rozpoznano w inny sposób (np. poprzez umorzenie postępowania), w trzech sprawach nastąpił zwrot wniosku, w jednej nastąpiła zmiana trybu, a w dwóch postępowanie zawieszono. W 95 przypadkach postępowanie jest w toku.

Według danych Prokuratury Generalnej, w 2010 r. wydano 209 nakazów opuszczenia lokalu przez podejrzanych o stosowanie przemocy domowej. W trzech przypadkach sądy przedłużyły nakaz orzeczony przez prokuratora.

Wobec 337 podejrzanych o stosowanie przemocy wobec członka rodziny zastosowano dozór policji pod warunkiem, że opuszczą lokal zajmowany wspólnie z pokrzywdzonym. Wobec 891 zastosowano dozór policji z jednoczesnym zobowiązaniem do powstrzymania się od kontaktu z pokrzywdzonym.

Sady nakazały blisko 10 tys. sprawcom powstrzymanie się od nadużywania alkoholu lub używania innych środków odurzających, ponad 1,9 tys. poddanie się leczeniu odwykowemu lub rehabilitacyjnemu. 170 sprawcom zakazano przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, 554 kontaktowania się z pokrzywdzonymi lub innymi osobami, 99 zbliżania się do pokrzywdzonego, a 279 opuszczenie mieszkania zajmowanego z pokrzywdzonym.

Ustawa wprowadziła też przepis przewidujący obligatoryjne zarządzenie wykonania kary albo odwołanie warunkowego zwolnienia na wniosek kuratora w przypadku, gdy skazany ponownie używa przemocy wobec członka rodziny. W ub. r. kuratorzy złożyli 372 takie wnioski - 200 z nich uwzględniono, 120 nie uwzględniono, w sześciu przypadkach wydano inne rozstrzygnięcie, a w pozostałych sprawy są w toku.

Zdaniem rzeczniczki resortu sprawiedliwości Joanny Dębek, znowelizowana ustawa "niewątpliwie sprzyja ochronie pokrzywdzonych przemocą w rodzinie i skutecznemu oddziaływaniu na sprawców".

Podobnego zdania jest kierowniczka Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" Renata Durda. W jej opinii zwłaszcza liczba zastosowanych przez prokuraturę nakazów opuszczenia mieszkania przez sprawcę jest zaskakująco wysoka. "Biorąc pod uwagę, że są to nowe przepisy, można te dane uznać za obiecujący początek. Jestem tym mile zaskoczona" - powiedziała PAP.

Także prezes Krajowej Rady Kuratorów Andrzej Martuszewicz powiedział PAP, że zmiany w ustawie po ponad dziewięciu miesiącach ich obowiązywania należy ocenić pozytywnie. "Dane statystyczne niewiele oddają, ale całościowo po spotkaniach w gronie kuratorów oraz z przedstawicielami policji widać, że idziemy w dobrym kierunku" - zaznaczył.

Odnosząc się do przewidzianej w znowelizowanej ustawie możliwości wnioskowania przez kuratorów do sądu o wykonanie warunkowo zawieszonej kary więzienia wobec już wcześniej skazanych sprawców przemocy, prezes KRK przyznał, że "jest to zawsze trudny wniosek, ale w wielu sprawach konieczny". "Nałożenie życzliwej postawy kuratorów z determinacją organów państwa wobec stosujących przemoc daje dobre efekty" - mówił.

Martuszewicz zwrócił też uwagę na - w jego ocenie - coraz lepszą współpracę kuratorów z policją. W listopadzie ub. r. resort sprawiedliwości, KRK i policja podpisały porozumienie o wspólnych procedurach stosowanych wobec sprawców przemocy w rodzinie. "Określono wspólne procedury współpracy wobec sprawców przemocy lub groźby jej użycia uprzednio skazanych przez sąd. W całym kraju obie służby będą mogły wypracować elastyczne, sprawne i skuteczne sposoby współdziałania" - mówił wówczas minister sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski. (PAP)

akw/ mja/ abr/

Tagi: wiadomości, pap
Źródło:
PAP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz