Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

MSZ: trwają konsultacje ws. planu współpracy rozwojowej w 2014 r.

0
Podziel się:

Do 18 sierpnia potrwają konsultacje ws. planu współpracy rozwojowej w 2014
r. przygotowanego przez MSZ. Priorytety to demokratyzacja, prawa człowieka oraz transformacja
systemowa. Wiodącym adresatem pomocy dwustronnej będą kraje Partnerstwa Wschodniego.

bEsAoUqJ

Do 18 sierpnia potrwają konsultacje ws. planu współpracy rozwojowej w 2014 r. przygotowanego przez MSZ. Priorytety to demokratyzacja, prawa człowieka oraz transformacja systemowa. Wiodącym adresatem pomocy dwustronnej będą kraje Partnerstwa Wschodniego.

Jak czytamy w dokumencie, w 2014 r. MSZ będzie kontynuować działania, których celem jest wspieranie transformacji w krajach Partnerstwa Wschodniego oraz poprawa sytuacji ekonomicznej w krajach partnerskich, a także wspierać polskie organizacje pozarządowe w pozyskiwaniu funduszy ze źródeł innych niż krajowe środki budżetowe.

W 2014 roku głównymi obszarami wsparcia w ramach współpracy rozwojowej będą działania demokratyzacyjne, prawa człowieka oraz transformacja systemowa. "Dzielenie się doświadczeniami polskiej transformacji stanowi niezwykle cenną lekcję dla krajów partnerskich, zwłaszcza krajów PW" - podkreśla MSZ.

bEsAoUqL

Resort chce wspierać demokratyczny i przejrzysty system wyborczy, dlatego w 2014 r., w ramach współpracy z Biurem Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE oraz Fundacją Solidarności Międzynarodowej, planuje wysłać misje obserwacyjne na wybory samorządowe na Białorusi i w Gruzji oraz parlamentarne w Mołdawii i Uzbekistanie.

Wspieranie procesów demokratycznych to także, podkreśla MSZ, zwiększanie dostępu społeczeństwa do informacji, w tym wzmocnienie roli niezależnych mediów. Dlatego w planie pomocy rozwojowej jest mowa o wsparciu dla inicjatyw medialnych służących "poszerzeniu dostępu obywateli Białorusi do rzetelnej i obiektywnej informacji". Jak zapowiada resort, wsparcie uzyskają TV Biełsat, Białoruskie Radio Racja i Euroradio.

Za pośrednictwem Fundacji Solidarności Międzynarodowej realizowane mają być przedsięwzięcia demokratyzacyjne, związane ze wspieraniem liderów transformacji systemowej i działalności organizacji obywatelskich. Głównymi obszarami działań będą kraje PW ze szczególnym uwzględnieniem Białorusi.

Wiodącym przedsięwzięciem Fundacji będzie program "Wsparcie Demokracji 2014". Realizować je będą polskie organizacje pozarządowe we współpracy z partnerami lokalnymi, głównie w krajach PW. Ponadto sfinansowana zostanie działalność Centrum Informacyjnego dla władz lokalnych w Mołdawii.

bEsAoUqR

Jak podkreślono w planie, zwiększanie dostępu do dobrej edukacji odbywać się będzie m.in. za pomocą programów stypendialnych realizowanych za pośrednictwem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wśród nich są m.in.: program stypendialny im. Stefana Banacha kierowany do obywateli krajów PW; program stypendialny dla studentów Specjalistycznych Studiów Wschodnich Uniwersytetu Warszawskiego czy program Stypendialny im. Konstantego Kalinowskiego skierowany do studentów, którzy z powodów politycznych mają ograniczone możliwości studiowania na Białorusi.

W dziedzinie transformacji ustrojowej w 2014 r. realizowane będą działania m.in. w Armenii, Gruzji, Mołdawii, na Ukrainie, w Afganistanie, a także w Afryce Północnej i Tunezji. Wśród priorytetów m.in. wsparcie grup defaworyzowanych społecznie, rozwój regionalny i budowa potencjału administracji publicznej i samorządowej; rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich czy małe i średnie przedsiębiorstwa oraz tworzenie nowych miejsc pracy.

W Afryce Wschodniej działania będą koncentrować się na edukacji oraz aktywizacji zawodowej i społecznej; ochronie środowiska i ochronie zdrowia. W Kirgistanie i Tadżykistanie obszary priorytetowe to samorządność i wzmacnianie wspólnot lokalnych, gospodarka wodno-sanitarna. W Autonomii Palestyńskiej - edukacja, gospodarka wodno-sanitarna oraz tworzenie nowych miejsc pracy.

Jak podkreśla MSZ, niezależnie od wytyczonych na 2014 r. priorytetów, pomoc humanitarna udzielana będzie, podobnie jak w latach poprzednich, w odpowiedzi na konkretne apele, tam gdzie będą największe potrzeby humanitarne, zgodnie z zasadami neutralności, niezależności i bezstronności.

bEsAoUqS

W ostatnim kwartale 2013 r. ogłoszony zostanie przez MSZ konkurs "Polska pomoc rozwojowa 2014"; jego rozstrzygnięcie nastąpi po ostatecznym przyjęciu ustawy budżetowej na 2014 r. Minimalna wnioskowana kwota dotacji dla każdego projektu w tym konkursie będzie wynosić 100 tys. zł.

Projekty wyłaniane w ramach konkursów MSZ są realizowane przez organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego, publiczne i niepubliczne szkoły wyższe, instytuty badawcze, a także Polską Akademię Nauk.

Współpraca rozwojowa odbywa się także w ramach organizacji międzynarodowych. Większość środków skierowana zostanie do instytucji systemu Narodów Zjednoczonych.

Polska przekazuje też środki na pomoc rozwojową w ramach zobowiązań wynikających z członkostwa w Unii Europejskiej. Według prognoz część polskiej składki do budżetu ogólnego UE w kwocie około 1 mld zł przeznaczona zostanie w 2014 r. na współpracę rozwojową prowadzoną w ramach UE. Z kolei według szacunków polska składka na Europejski Fundusz Rozwoju w roku 2014 r. może wynieść 197 mln zł.

bEsAoUqT

Z raportu dotyczącego polskiej pomocy rozwojowej w 2011 r. wynika, że Polska przekazała na ten cel 1,24 mld zł. Zdecydowaną większość tej sumy, 978 mln zł, wydano w ramach współpracy wielostronnej. Pieniądze trafiły m.in. do budżetu ogólnego UE i zostały przeznaczone na pomoc rozwojową realizowaną przez Komisję Europejską (803 mln zł).(PAP)

hgt/ eaw/ bk/

bEsAoUrm
wiadomości
pap
Źródło:
PAP
KOMENTARZE
(0)