Notowania

wiadomości
15.02.2012 10:34

NBP: banki przewidują zaostrzenie polityki kredytowej

Ankietowani przez Narodowy Bank Polski przewodniczący komitetów kredytowych 29 banków spodziewają się zaostrzenia polityki kredytowej we wszystkich segmentach rynku - wynika z opublikowanej przez NBP sytuacji na rynku kredytowym.

Podziel się
Dodaj komentarz

Ankietowani przez Narodowy Bank Polski przewodniczący komitetów kredytowych 29 banków spodziewają się zaostrzenia polityki kredytowej we wszystkich segmentach rynku - wynika z opublikowanej przez NBP sytuacji na rynku kredytowym.

KREDYTY DLA PRZEDSIĘBIORSTW

- Polityka kredytowa: zaostrzenie kryteriów w segmencie kredytów dla MSP; podwyższenie marż.

- Popyt na kredyt: brak istotnych zmian.

- Oczekiwania na I kwartał 2012 r.: zaostrzenie polityki kredytowej, przede wszystkim w segmencie MSP; wzrost popytu na kredyty krótkoterminowe.

KREDYTY MIESZKANIOWE

- Polityka kredytowa: zaostrzenie kryteriów; zaostrzenie wszystkich warunków, najsilniejsze w przypadku wymaganego wkładu własnego i zabezpieczeń.

- Popyt na kredyt: spadek popytu na kredyty.

- Oczekiwania na I kwartał 2012 r.: zaostrzenie polityki kredytowej i znaczne obniżenie się popytu na kredyty.

KREDYTY KONSUMPCYJNE

- Polityka kredytowa: nieznaczne złagodzenie kryteriów kredytowych; brak istotnych zmian warunków kredytowych.

- Popyt na kredyt: nieznaczny spadek popytu na kredyty.

- Oczekiwania na I kwartał 2012 r.: nieznaczne zaostrzenie polityki kredytowej i obniżenie się popytu na kredyty.

"Po sześciu kwartałach obniżek marż na kredytach dla przedsiębiorstw, banki zaostrzyły politykę kredytową w tym zakresie. Warunki kredytowe zaostrzone zostały również w przypadku kredytów mieszkaniowych, szczególnie w przypadku wymaganego wkładu własnego i zabezpieczeń oraz kosztów obsługi kredytu. Banki nie dokonały znacznych zmian warunków udzielania kredytów konsumpcyjnych" - napisano w komentarzu.

"Podwyższone ryzyko związane z przewidywaną sytuacją gospodarczą było kluczowym czynnikiem powodującym zaostrzenie polityki kredytowej przez ankietowane banki we wszystkich kategoriach kredytów. W przypadku kredytów dla przedsiębiorstw i kredytów konsumpcyjnych istotne znaczenie miała również bieżąca lub oczekiwana sytuacja kapitałowa banku. Z kolei na zmiany polityki kredytowej w zakresie kredytów mieszkaniowych miały dodatkowo wpływ niekorzystne prognozy sytuacji na rynku mieszkaniowym" - dodano.(PAP)

map/ asa/ pad/

Tagi: wiadomości, pap
Źródło:
PAP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz