Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

NBP: firmy liczą na wyraźne ożywienie gospodarcze w połowie 2014 r.

0
Podziel się:

#
dochodzi więcej informacji z raportu
#

bEEeJDit

# dochodzi więcej informacji z raportu #

16.10. Warszawa (PAP) - Polskie firmy coraz lepiej oceniają sytuację w sektorze przedsiębiorstw, ale znaczniejszego ożywienia gospodarczego spodziewają się dopiero w połowie 2014 r. - wynika z opublikowanego w środę raportu NBP.

NBP ankietował menedżerów 1316 przedsiębiorstw niefinansowych. "W III kw. br. sytuacja w sektorze przedsiębiorstw została oceniona lepiej niż kwartał wcześniej. Oznaki poprawy koniunktury pojawiły się w wielu analizowanych obszarach, w tym w najważniejszym dla firm, tj. w odniesieniu do zmian popytu" - napisano w opublikowanej w środę cokwartalnej informacji o stanie koniunktury i jej prognozach.

bEEeJDiv

Z badania wynika, że w trzecim kw. 2013 r. obniżyła się bariera popytu oraz wzrosły wskaźniki prognoz popytu, zamówień i produkcji na czwarty kw. 2013 r.

"Wszystkie analizowane miary zapotrzebowania na produkty i usługi oferowane przez przedsiębiorstwa poprawiły się. Wśród ocen bieżących zanotowano wzrost stopnia wykorzystania mocy produkcyjnych oraz spadek bariery popytowej - obie miary osiągnęły w III kw. br. poziomy powyżej swojej długookresowej średniej" - napisano w raporcie.

"Pomimo poprawy, wskaźniki prognoz na IV kw. br., w tym prognozy popytu, nowych zamówień oraz produkcji pozostały nadal wyraźnie poniżej swojej długookresowej średniej, co wskazuje na utrzymanie się w najbliższych miesiącach wciąż relatywnie niskiej dynamiki produkcji i sprzedaży" - dodano.

W czwartym kw. respondenci zapowiadają nieznaczne zwiększenie wydatków na inwestycje, jednak aktywność inwestycyjna nadal będzie niska. Niewielką skłonnością do inwestowania odznaczają się przede wszystkim najmniejsze przedsiębiorstwa.

bEEeJDiB

"W IV kw. 2013 r. nastąpił wzrost wszystkich analizowanych wskaźników inflacji - zwiększył się zasięg planowanych przez przedsiębiorstwa podwyżek cen oferowanych produktów i usług, wzrosła też lekko średnia tych podwyżek" - poinformowano.

"Przewidywany wzrost cen towarów i usług CPI będzie w ciągu następnych 12 miesięcy zdecydowanie silniejszy od oczekiwań z poprzedniego kwartału, a także od prognoz z analogicznego okresu ubiegłego roku" - napisano.

Jak wskazano w raporcie, wśród ankietowanych przedsiębiorstw nadal przeważają firmy planujące redukcje zatrudnienia nad tymi, które myślą o jego zwiększeniu. "Większe wzrosty i dodatnie saldo prognoz widać w grupie dużych przedsiębiorstw, w których również koniunktura oceniana jest lepiej" - czytamy w opracowaniu. Jak przewidują autorzy raportu, redukcji etatów można się spodziewać w firmach budowlanych, a lekki wzrost zatrudnienia możliwy jest w przemyśle i handlu.

W IV kw. 2013 r. prognozy zatrudnienia poprawiły się w ujęciu kwartalnym o 2,8 pkt proc. po uwzględnieniu korekty sezonowej.

bEEeJDiC

Poprawa sytuacji przedsiębiorstw może się przełożyć na podwyżki płac, ale jak wskazali autorzy raportu, skala i zasięg podwyżek pozostaną jednak niskie. Jak zaznaczono, presja ze strony pracowników na wzrost wynagrodzeń jest najniższa od 2004 r. Podwyżki pensji planują przede wszystkim największe firmy, górnictwo oraz energetyka. Ponownie najgorsza sytuacja panuje w budownictwie - tutaj więcej firm zamierza obniżyć płace niż dokonać podwyżek.

Odnotowano spadek wskaźnika prognoz popytu na kredyt na nadchodzący kwartał. Przedsiębiorstwa informują o dalszym spadku oprocentowania kredytów.

"W ocenie respondentów koszt kredytu nie jest obecnie barierą rozwoju. Większe trudności przedsiębiorstwom nastręcza uzyskanie finansowania bankowego, ale również tutaj odsetek odrzuconych wniosków nie jest duży" - napisano w raporcie.

W raporcie oceniono sytuację płynnościową przedsiębiorstw jako dobrą. "W III kw. 2013 r. poprawie uległa sytuacja płynnościowa sektora przedsiębiorstw oraz zdolność przeciętnej firmy do obsługi zobowiązań kredytowych" - napisano.

bEEeJDiD

"Spadek zapotrzebowania na kredyt obrotowy może być związany z wyraźnym wzrostem wszystkich miar płynności, jaki zanotowano w III kw. Obecnie oceny te są powyżej długookresowej średniej, co oznacza, że sytuacja płynnościowa przedsiębiorstw jest dobra" - dodano.

"Pozytywne oceny dotyczą jednak głównie dużych przedsiębiorstw, które nie mają większych trudności z utrzymaniem pożądanego poziomu płynności. Sektor MSP, mimo poprawy, deklaruje zaś nieco większe problemy z obsługą zobowiązań wobec banków oraz wyraźne kłopoty z terminową spłatą zobowiązań handlowych" - dodano.

W raporcie podkreślono, że choć firmy odczuwają poprawę sytuacji, to są bardzo ostrożne w prognozowaniu przyszłości. Mimo że w porównaniu z poprzednimi edycjami badania zmniejszył się odsetek firm, które spodziewają się poprawy koniunktury w najbardziej odległej perspektywie, czyli za półtora roku lub później, to ubyło także przedsiębiorstw, które przewidują poprawę w najbliższym czasie, czyli w ciągu sześciu miesięcy.

"Wyniki wrześniowej edycji badania sugerują, że koniunktura istotnie poprawi się najwcześniej w połowie 2014 roku. Tym samym spodziewane poważniejsze ożywienie z kwartału na kwartał odsuwa się w czasie" - napisano w opracowaniu. (PAP)

bEEeJDiE

fdu/ jtt/ her/ pad/

bEEeJDiW
wiadomości
pap
Źródło:
PAP
KOMENTARZE
(0)