Notowania

wiadomości
22.01.2014 10:43

NBP: firmy w coraz lepszej kondycji

W czwartym kwartale ub.r. odnotowano dalszą poprawę sytuacji w sektora przedsiębiorstw - wynika z badania Narodowego Banku Polskiego. Przedsiębiorcy oczekują kontynuacji pozytywnych tendencji w bieżącym kwartale.

Podziel się
Dodaj komentarz

W czwartym kwartale ub.r. odnotowano dalszą poprawę sytuacji w sektora przedsiębiorstw - wynika z badania Narodowego Banku Polskiego. Przedsiębiorcy oczekują kontynuacji pozytywnych tendencji w bieżącym kwartale.

"Pod koniec 2013 r. wzmocniły się sygnały ożywienia koniunktury w sektorze przedsiębiorstw. Sytuacja poprawiła się w niemal wszystkich analizowanych obszarach, w tym w najważniejszym dla firm, tj. w odniesieniu do zmian popytu, oraz w większości branż i klas" - napisano w opublikowanej w środę przez NBP "Informacji o kondycji sektora przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem stanu koniunktury w IV kwartale 2013 r. oraz prognoz na I kwartał 2014 r.".

Dodano, że ankietowane firmy oczekują kontynuacji pozytywnych tendencji w bieżącym kwartale, a skala poprawy "powinna jeszcze wzrosnąć, choć nadal nie można oczekiwać znaczących zmian".

"Przedsiębiorstwa, które jeszcze nie widzą oznak poprawy, spodziewają się jej dopiero pod koniec 2014 r." - czytamy w komentarzu NBP.

Z badania wynika, że czwartym kwartale ub.r. znalezienie odbiorcy na produkty oferowane przez respondentów stanowiło mniejszy problem niż kwartał wcześniej. "Nastąpił dalszy niewielki wzrost stopnia wykorzystania mocy produkcyjnych, spadek nadmiernych zapasów w przemyśle oraz osłabienie bariery popytowej" - podał bank centralny.

Większy optymizm cechują oczekiwania na I kwartał bieżącego roku. "Tak wyraźnego odbicia prognoz nowych zamówień, popytu oraz produkcji nie obserwowano od 2010 r. Optymizm oczekiwań wzrósł w większości badanych branż i klas, w tym również w sektorze budowlanym" - napisano.

Wskazano też, że powoli, ale podnosi się opłacalność sprzedaży w sektorze przedsiębiorstw. "Przewaga firm zwiększających rentowność występuje nadal tylko w grupie eksporterów, niemniej również wśród przedsiębiorstw sprzedających na rynku krajowym zarysowują się pozytywne tendencje wzrostowe" - stwierdzono.

"W przypadku eksporterów wzrost opłacalności sprzedaży bardziej wiąże się z optymalizacją kosztów niż ze zmianami kursu złotego, choć poziom kursu złotego ma nadal pozytywne oddziaływanie na sytuację w tej grupie. Znajduje to odzwierciedlenie w wynikach, w tym zwłaszcza firm z dużym udziałem eksportu w przychodach, które oceniają swoją kondycję wyraźnie lepiej, niż przedsiębiorstwa lokujące produkty na rynku wewnętrznym" - dodano.

W komentarzu NBP czytamy też, że wyraźnie poprawiło się saldo prognoz zatrudnienia, po korekcie sezonowej. "Początek roku, w którym zwykle przedsiębiorstwa zwalniają pracowników w związku z typowym dla tego okresu osłabieniem sprzedaży, tym razem nie przyniósł zmian w odsetkach firm planujących redukcje bądź zwiększenie zatrudnienia, co spowodowało wyraźne odbicie wskaźnika pozbawionego wahań sezonowych. Zatrudnienie powinno wzrosną przede wszystkim w handlu" - wskazano.

Zaznaczono jednocześnie, że nie należy oczekiwać większych zmian w poziomie płac. "Odnotowano co prawda niewielki wzrost odsetka firm zamierzających podnieść wynagrodzenia, ale jednocześnie przeciętny poziom planowanych podwyżek zmalał i pozostaje na jednym z najniższych poziomów od 2005 r. Wynika to nie tylko z wciąż powolnego wzrostu gospodarczego, ale również z bardzo niskiej presji na wzrost płac" - napisano. (PAP)

rbk/ pad/

Tagi: wiadomości, pap
Źródło:
PAP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz