Notowania

wiadomości
02.01.2013 15:06

NBP: niższy deficyt na rachunku obrotów bieżących

Deficyt na rachunku obrotów bieżących po trzecim kw. 2012 r. wyniósł 3 mld 367 mln euro i był niższy o 1 mld 740 mln euro niż w analogicznym okresie rok wcześniej - poinformował w środę Narodowy Bank Polski.

Podziel się
Dodaj komentarz

Deficyt na rachunku obrotów bieżących po trzecim kw. 2012 r. wyniósł 3 mld 367 mln euro i był niższy o 1 mld 740 mln euro niż w analogicznym okresie rok wcześniej - poinformował w środę Narodowy Bank Polski.

"O wysokości tego salda (rachunku bieżącego - PAP) zadecydowały: ujemne salda dochodów (4 mld 891 mln euro) i obrotów towarowych (425 mln euro) oraz dodatnie salda usług (1 mld 147 mln euro) i transferów bieżących (802 mln euro)" - wyjaśniono w komunikacie banku centralnego.

W informacji NBP wskazano, że deficyt na rachunku bieżącym, w porównaniu z danymi za trzeci kwartał 2011 r., spadł o 1 mld 740 mln euro.

Według NBP na poprawę salda rachunku bieżącego wpłynęło przede wszystkim, niższe ujemne saldo obrotów towarowych o 1 mld 917 mln euro oraz wzrost dodatniego salda usług o 103 mln euro i transferów bieżących o 89 mln euro. Jednocześnie ujemne saldo dochodów pogłębiło się o 369 mln euro.

Podano też, że saldo rachunku kapitałowego było w trzecim kw. 2012 r. dodatnie i wyniosło 2 mld 505 mln euro. Łączna wartość salda rachunku bieżącego i kapitałowego była ujemna i wyniosła 862 mln euro.

W raporcie podano, że eksport towarów w trzecim kw. 2012 r. oszacowano na poziomie 36 mld 569 mln euro, natomiast import w wysokości 36 mld 994 mln euro. Według NBP w porównaniu z analogicznym okresem 2011 r. eksport wzrósł o 1 mld 317 mln euro, czyli o 3,7 proc., a import towarów zmniejszył się o 600 mln euro, tj. o 1,6 proc. Ujemne saldo obrotów towarowych wyniosło 425 mln euro wobec deficytu w wysokości 2 mld 342 mln euro w analogicznym kwartale 2011 r.

NBP poinformował, że na wysokość dodatniego salda usług w trzecim kw. 2012 r. (1 mld 147 mln euro) wpłynęły dodatnie salda: usług transportowych w wysokości 793 mln euro (wzrost o 76 mln euro w porównaniu do trzeciego kw. 2011 r.), podróży zagranicznych w wysokości 248 mln euro (pogorszenie o 27 mln euro) oraz pozostałych usług w wysokości 106 mln euro (poprawa o 54 mln euro).

Natomiast na wysokość ujemnego salda dochodów (4 mld 891 mln euro) wpłynęło ujemne saldo dochodów z inwestycji (5 mld 320 mln euro) oraz dodatnie saldo wynagrodzeń pracowników (429 mln euro).

Według banku centralnego w trzecim kw. 2012 r. do Polski napłynęło 3 mld 732 mln euro, które zostały ujęte w bilansie płatniczym. W tym samym okresie Polska wpłaciła do budżetu Unii Europejskiej 873 mln euro z tytułu składek i opłat członkowskich. W efekcie saldo transferów z UE było dodatnie i wyniosło 2 mld 859 mln euro.

"W III kwartale 2012 r. saldo zagranicznych inwestycji w Polsce było dodatnie i wyniosło 6 mld 186 mln euro. Istotny wpływ na tę kategorię bilansu płatniczego miał napływ kapitału netto z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich i portfelowych. Saldo zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce było dodatnie i wyniosło 1 mld 953 mln euro. W porównaniu do III kwartału 2011 r. saldo to było niższe o 1 mld 890 mln euro" - napisano.

Jednocześnie w III kw. 2012 r. polskie inwestycje za granicą ogółem się zwiększyły o 2 mld 431 mln euro. Na wzrost aktywów zagranicznych polskich podmiotów złożyły się: inwestycje bezpośrednie (1 mld 143 mln euro), pozostałe inwestycje (1 mld 231 mln euro) oraz inwestycje portfelowe (57 mln euro).

NBP poinformował ponadto, że oficjalne aktywa rezerwowe banku wyniosły na koniec września 2012 r. 81 mld 708 mln euro. "Na wzrost oficjalnych aktywów rezerwowych, w III kwartale 2012 r., wpłynęły transakcje zrealizowane na rzecz klientów NBP oraz transakcje własne NBP, których łączne saldo wyniosło 1 mld 872 mln euro. Różnice kursowe oraz zmiany wyceny zmniejszyły wartość aktywów rezerwowych o 786 mln euro" - wyjaśniono.

Jak podaje NBP, saldo obrotów bieżących jest łączną miarą rozliczeń gospodarki z zagranicą, wynikającą z bieżących operacji - głównie kupna i sprzedaży towarów i usług. Deficyt obrotów bieżących oznacza, że część towarów lub usług kupiliśmy na kredyt, a zatem stanowi on miarę zapożyczania się gospodarki za granicą w danym okresie i określa tempo wzrostu długu zagranicznego. (PAP)

mmu/ amac/

Tagi: wiadomości, pap
Źródło:
PAP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz