Notowania

polska
30.06.2009 16:26

NBP: wpływ kryzysu na polski system finansowy ograniczony

Jak wynika z "Raportu o stabilności systemu finansowego - czerwiec 2009 r.", opublikowanego przez NBP, wpływ kryzysu na bezpieczeństwo polskiego systemu finansowego jest jak dotąd ograniczony. Głównym czynnikiem ryzyka dla utrzymania stabilności systemu finansowego jest pogorszenie perspektyw wzrostu gospodarczego, co może wpłynąć na wzrost należności zagrożonych w portfelach banków.

Podziel się
Dodaj komentarz

Jak wynika z "Raportu o stabilności systemu finansowego - czerwiec 2009 r.", opublikowanego przez NBP, wpływ kryzysu na bezpieczeństwo polskiego systemu finansowego jest jak dotąd ograniczony. Głównym czynnikiem ryzyka dla utrzymania stabilności systemu finansowego jest pogorszenie perspektyw wzrostu gospodarczego, co może wpłynąć na wzrost należności zagrożonych w portfelach banków.

"W ocenie NBP, w wyniku globalnego kryzysu znacznie pogorszyły się warunki działania instytucji finansowych. Jednak dobra sytuacja finansowa krajowych instytucji finansowych w momencie rozpoczęcia kryzysu globalnego sprawia, że wpływ kryzysu na bezpieczeństwo polskiego systemu finansowego jest jak dotąd ograniczony" - napisano w raporcie NBP.

W ocenie NBP, w okresie od IV kwartału 2008 r. płynność krajowego rynku międzybankowego była niska, jednak wynikające z tego zagrożenia dla stabilnego funkcjonowania instytucji finansowych zmniejszyły się.

"Banki, które pozyskiwały znaczną część finansowania na krajowym rynku międzybankowym, otrzymały wsparcie od swoich inwestorów zagranicznych. +Pakiet Zaufania+ wdrożony przez NBP daje natomiast możliwość pozyskania płynności lub zabezpieczenia ryzyka walutowego bankom, które tego potrzebują" - napisano.

Z raportu NBP wynika, że w średnim okresie głównym czynnikiem ryzyka dla utrzymania stabilności systemu finansowego jest pogorszenie perspektyw wzrostu gospodarczego.

"Spowolnienie gospodarcze będzie prowadzić do materializacji ryzyka kredytowego, podejmowanego przez banki w okresie dynamicznego wzrostu akcji kredytowej. Można więc oczekiwać wzrostu należności zagrożonych w portfelach banków" - napisano.

Makroekonomiczne symulacje szokowe (macro stress tests) przeprowadzone przez NBP wskazują jednak, że sektor bankowy będzie w stanie zaabsorbować skutki wzrostu kredytów zagrożonych wynikającego z pogorszenia koniunktury bez zagrożeń dla bezpieczeństwa swojego funkcjonowania.

"Wyniki tych analiz wskazują, że nawet w warunkach istotnego obniżenia przychodów banków, większość sektora bankowego jest w stanie zaabsorbować wzrost kosztów ryzyka kredytowego uzyskiwanymi przychodami i posiadanym buforem kapitałowym, bez zagrożenia dla swojej wypłacalności" - napisano w raporcie NBP.

"Raport o stabilności systemu finansowego", publikowany przez Narodowy Bank Polski dwa razy w roku, przedstawia ocenę sytuacji bieżącej instytucji finansowych i ocenę ryzyka dla stabilnego funkcjonowania systemu finansowego. Najnowsza edycja opiera się na danych dostępnych do 10 czerwca 2009 r.(PAP)

jba/ jtt/ pad/ woj/

Tagi: polska, wiadomości, pap
Źródło:
PAP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz