Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

NIK: braki regulacji prawnych mogą opóźnić rozwój sieci gazowych

0
Podziel się

#
dochodzą wyjaśnienia resortów do ustaleń NIK
#

bEqoKDrF

# dochodzą wyjaśnienia resortów do ustaleń NIK #

22.10. Warszawa (PAP) - Przeciągające się prace nad potrzebnymi regulacjami prawnymi mogą być przyczyną opóźnienia przy realizacji inwestycji związanych z budową gazowej sieci przesyłowej - wynika z opublikowanego we wtorek raportu Najwyższej Izby Kontroli.

W ocenie NIK rozbudowa sieci gazociągów pozwala na zróżnicowanie źródeł dostaw gazu ziemnego, co z kolei umożliwia zaspokojenie rosnącego popytu na gaz w Polsce i jego sprzedaż do innych państw. Jednocześnie przyczynia się do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego kraju.

bEqoKDrH

Rzecznik prasowy Izby Paweł Biedziak poinformował, że NIK oceniła, że instytucje odpowiedzialne za rozwój gazowej sieci przesyłowej w Polsce wywiązują się poprawnie z większości swoich zadań.

"Zarówno Ministerstwo Gospodarki, jak i Ministerstwo Skarbu Państwa wywiązały się z większości zadań określonych w programach rządowych w zakresie rozwoju sieci przesyłowej gazu ziemnego. Inspektorów NIK zaniepokoiły jednak opóźnienia dotyczące opracowania i wdrożenia potrzebnych regulacji prawnych" - poinformował Biedziak. Zaznaczył, że mają one służyć usprawnieniu inwestycji w tym obszarze.

"W szczególności chodzi o projekt ustawy o korytarzach przesyłowych. Mimo że MG rozpoczęło nad nim prace w 2009 r., projekt wciąż nie trafił do Sejmu" - podkreślił.

Odnosząc się do wystąpienia pokontrolnego NIK Departament Energetyki MG - odpowiedzialny za opracowanie projektu - jako przyczynę tak długich prac wskazał "skomplikowaną materię związaną z normalizacją prawa własności pod energetycznymi urządzeniami liniowymi, w związku z czym konieczne jest zapewnienie zgodności przepisów przyszłej ustawy z konstytucją".

bEqoKDrN

Projekt ustawy komitet Stały Rady Ministrów omówił w sierpniu i zwrócił się o dodatkowe opinie i uzgodnienia, m.in. do MSW i MTBiGM.

W komunikacie NIK wskazano, że spółka Gaz-System, pełniąca w badanym okresie rolę operatora gazowego, podejmowała liczne inwestycje w dziedzinie krajowej sieci przesyłowej i połączeń międzynarodowych. Większość inwestycji zrealizowała zgodnie z wymogami ustawowymi. "Wynikiem prac podejmowanych w latach 2006-2012 było prawie 400 km sieci przesyłowych o wydajności większej od dotychczasowej o 1 mln 181 tys. 585 m sześc./h" - podkreślono.

Izba zauważyła, że w realizacji poszczególnych inwestycji gazowych wystąpiły opóźnienia, które nie miały jednak - poza przypadkiem budowy gazociągu Świnoujście-Szczecin - negatywnych skutków.

"Termin oddania do użytku tego gazociągu, będącego elementem infrastruktury niezbędnej dla funkcjonowania terminalu LNG w Świnoujściu, jest bowiem związany z terminem uruchomienia terminalu LNG i zwłoka w realizacji gazociągu stwarzała zagrożenie dla terminowego oddania do użytku terminalu LNG" - zaznaczyła NIK.

bEqoKDrO

Dodała, że nad działaniami spółki Gaz-System nadzór właścicielski sprawowało MSP. "W związku z tym minister SP nakładał na organy spółki obowiązki z zakresu kontroli, nadzoru i sprawozdawczości. Zastrzeżenia NIK wzbudził brak aktywności ministra SP w egzekwowaniu wykonania niektórych z tych obowiązków" - wskazano w raporcie, zastrzegając, że kontrola nie wykazała nieprawidłowości.

Izba stwierdziła m.in. że minister skarbu państwa nie podjął działań w celu wyegzekwowania od Gaz-Systemu przedstawienia zmienionego harmonogramu budowy terminala LNG, mimo wiedzy o opóźnieniach w budowie gazociągu Świnoujście-Szczecin.

Odnosząc się w raporcie NIK do ustaleń Izby Departament Projektów Strategicznych MSP stwierdził, że przyczyną tych opóźnień była trudna sytuacja ekonomiczna wykonawcy gazociągu, w związku z kryzysem branży budowlano-montażowej. Ponadto DPS oświadczył, że według wiedzy resortu, Gaz-System wsparł działania wykonawcy by przyspieszyć prace, m.in. dokonał zakupu rur, udzielił zaliczki. Według zawartych w raporcie wyjaśnień MSP opóźnienie w budowie gazociągu nie powinno mieć wpływu na planowaną datę zakończenia i przekazania do użytku terminalu LNG w czerwcu 2014 r.

We wrześniu 2013 r. MSP zatwierdziło przesunięcie tej daty o pół roku, do końca grudnia 2014 r.(PAP)

bEqoKDrP

mmu/ wkr/ pad/ mow/

bEqoKDsi
wiadomości
pap
Źródło:
PAP
KOMENTARZE
(0)