Notowania

powódź 2010
21.05.2010 09:45

NIK: rażące zaniedbania w ochronie przeciwpowodziowej

NIK od lat alarmowała by stworzyć program.

Podziel się
Dodaj komentarz
(PAP/Andrzej Grygiel)

*NIK od lat alarmowała o zaniedbaniach w ochronie przeciwpowodziowej w Polsce. Od _ powodzi stulecia _ przeprowadzonych zostało kilkanaście kontroli - wszystkie wykazały liczne nieprawidłowości. Nie wiele się od tego czasu zmieniło. *

- _ Polskie służby i samorządy mają bardzo dobrze opracowane plany działania na wypadek powodzi __ _- podkreśla Paweł Biedziak, rzecznik Najwyższej Izby Kontroli. - _ Nadal jednak problemem jest zapobieganie _ - mówi rzecznik.

Chodzi o brak ogólnokrajowego programu ochrony przeciwpowodziowej, mimo że Prawo Wodne wymaga tego od ośmiu lat. Na tą kwestię NIK zwracała uwagę kilkukrotnie: w 1997, 2000, 2004 i 2010.

Zdaniem kontrolerów, rząd przeznacza zbyt mało pieniędzy na inwestycje w tej dziedzinie - _ Jedynym co udało się zrobić od powodzi w 1007 r., jest budowa osłony hydrologiczno-meteorologicznej, dostarczającej m.in. informacji o stanie wód i pogodzie komitetom przeciwpowodziowym, oraz stworzenie systemu pomiarowego _ - poinformował rzecznik. - _ Zrobić trzeba jednak znacznie więcej _- podkreśla Biedziak.

Po zakończeniu _ powodzi stulecia _w 1997 r. NIK zwracała uwagę m.in. na konieczność wprowadzenia zasad, zgodnie z którymi w obszarze między korytem rzeki a wałami, nie może być żadnych drzew, krzewów czy budynków. - _ Podczas powodzi właśnie te drzewa i krzewy tworzyły zatory. Obecnie procedury te są przestrzegane _ - stwierdził rzecznik.

Kontrole wykazywały także liczne zaniedbania, np. w kwestii zabudowywania terenów zalewowych oraz pogarszającego się stanu technicznego budowli i obiektów piętrzących. W raporcie z 2004 r. kontrolerzy podkreślali, że połowa z nich jest przestarzała, a na poprawę ich stanu nie przyznawane są odpowiednie środki. Dwa lata później, negatywnie ocenili realizowanie przez samorządy obowiązku wyposażenia i utrzymywania magazynów przeciwpowodziowych.

_ - Ustalenia wcześniejszych kontroli w znacznym stopniu potwierdziła kontrola przeprowadzona w 2008 r., dotycząca realizacji zadań w zakresie małej retencji wód przez wojewódzkie zarządy melioracji i urządzeń wodnych w Krakowie, Poznaniu i w Warszawie. Ustalono wówczas, że możliwości retencjonowania wód zwiększono w niewielkim stopniu, a stan techniczny urządzeń i obiektów hydrotechnicznych nie poprawił się _ - powiedział Biedziak.

Podobny wydźwięk ma raport z 2010 r., w którym Izba negatywnie oceniła funkcjonowanie systemu ochrony przeciwpowodziowej w województwie małopolskim i świętokrzyskim. Stwierdzono, że zaniedbywane są kontrole wałów przeciwpowodziowych oraz konserwacje i utrzymanie strumieni, potoków i przydrożnych rowów. Według kontrolerów tylko w Małopolsce połowa sprawdzanych wałów nie gwarantowała bezpieczeństwa.

Ten raport stał się m.in. przyczyną wystąpienia szefa MSWiA do ministra finansów z prośbą o środki na sporządzenie oceny stanu technicznego wałów w Polsce. 5 mln zł zostało już przekazane ministrowi rolnictwa na ten cel.

NIK kontrolowała też w 2009 roku, jak wyglądało w latach 2007-2008 gospodarowanie środkami w ramach projektu _ Ochrony Przeciwpowodziowej w dorzeczu rzeki Odry _. Z ustaleń kontrolerów wynikało, że Polska w niewielkim stopniu wykorzystała pożyczkę jaką uzyskała na ten cel z Banku Światowego. Mimo to musiała ponosić przewidziane umową koszty obsługi zadłużenia - ponad 3,5 mln zł.

Jeśli w najbliższym czasie nie zostanie stworzony ogólnopolski system ochrony przeciwpowodziowej, Polska może mieć problem z wypełnieniem dyrektywy unijnej z 2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim_ . - Odpowiednie regulacje miały znaleźć się w naszym prawie już do końca listopada 2007 r., a prace nadal trwają. Czas na wdrożenie dyrektywy mamy tylko do końca 2011 r. _ - powiedział Biedziak.

Jak dodał, chodzi o to, by działania służb sąsiadujących ze sobą krajów UE były kompatybilne w momencie, gdy dotknie je powódź. _ _

* **ZOBACZ TAKŻE:**
* [ Nie ma pieniędzy na zbiorniki, a PO chce szybciej uwłaszczać ]( http://news.money.pl/artykul/nie;ma;pieniedzy;na;zbiorniki;a;po;chce;sprawniej;wywlaszczac,186,0,623034.html )
* [ Wiele inwestycji przeciwpowodziowych tylko na papierze ]( http://news.money.pl/artykul/wiele;inwestycji;przeciwpowodziowych;tylko;na;papierze,116,0,621172.html )
* [ Na likwidację szkód wydaliśmy sześć razy więcej niż na zapobieganie powodziom ]( http://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/na;likwidacje;szkod;wydalismy;szesc;razy;wiecej;niz;na;zapobieganie;powodziom,214,0,621782.html )
* [ ]( http://www.money.pl/webmaster/do_pobrania/artykuly/ )
*
Tagi: powódź 2010, powódź, 751, wiadomości, wiadmomości, gospodarka, najważniejsze, pap
Źródło:
PAP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz