Notowania

wiadomości
21.10.2011 15:19

Operatorzy po 2 latach pozytywnie oceniają porozumienie UKE - TP

Operatorzy telekomunikacyjni oceniają, że porozumienie zawarte dwa lata temu przez Urząd Komunikacji Elektronicznej i TP SA było skutecznym rozwiązaniem oraz że przyniosło pozytywne efekty - wynika z ankiety UKE, opublikowanej na stronie internetowej urzędu.

Podziel się
Dodaj komentarz

Operatorzy telekomunikacyjni oceniają, że porozumienie zawarte dwa lata temu przez Urząd Komunikacji Elektronicznej i TP SA było skutecznym rozwiązaniem oraz że przyniosło pozytywne efekty - wynika z ankiety UKE, opublikowanej na stronie internetowej urzędu.

Prezes UKE na przełomie września i października 2011 roku przeprowadziła wśród największych przedsiębiorców telekomunikacyjnych ankietę na temat wpływu na rynek telekomunikacyjny, porozumienia UKE - TP SA zawartego 22 października 2009 roku. Odpowiedzi nadesłało 48 przedsiębiorców.

W opinii większości badanych operatorów zawarcie porozumienia było skutecznym rozwiązaniem - 49 proc. operatorów odpowiedziało "raczej tak", a 11 proc. "zdecydowanie tak". Przeciwnego zdania było 4 proc. operatorów, natomiast spora część badanych (36 proc.) wskazała, że nie ma zdania w tej kwestii.

Przedsiębiorcy uważają, że zawarcie porozumienia przyniosło pozytywne efekty (62 proc. badanych), żaden natomiast nie uważa przeciwnie. 38 proc. ankietowanych nie ma zdania w tej sprawie.

Podając przykłady skuteczności porozumienia przedsiębiorcy wskazali m.in. na ułatwienie dostępu do infrastruktury TP, większą terminowość ze strony TP w zakresie realizacji zamówień i poważniejsze traktowanie przez TP operatorów alternatywnych.

Jednocześnie część operatorów stwierdziła, że podpisanie porozumienia na pewno przyniosło wiele dobrego, lecz ciężko ocenić, czy nie lepszym byłby fizyczny podział TP, a jednoznaczna ocena zależna jest od dalszych kroków prezesa UKE (a konkretniej od decyzji Regulatora, czy rozwiązania zawarte w Porozumieniu są docelowymi środkami mającymi zapobiec dyskryminacji operatorów alternatywnych przez TP, czy też rozwiązaniami przejściowymi, mającymi ostatecznie doprowadzić do sprawniejszego i efektywniejszego podziału TP. Ponadto część operatorów stwierdziła, że porozumienie niewiele zmieniło w relacjach z TP i trudno też wskazać zdecydowanie pozytywne czy zdecydowanie negatywne efekty rynkowe porozumienia.

Znaczna część badanych operatorów uważa, że porozumienie raczej wzmocniło konkurencję na rynku usług detalicznych (29 proc.), a nawet znacznie wzmocniło (5 proc.). Przeciwnego zdania było 7 proc. operatorów (raczej osłabiło i znacznie osłabiło), a 21 proc. ankietowanych operatorów uważa, że porozumienie nie ma wpływu na konkurencję na rynku usług detalicznych, zaś 38 proc. nie ma zdania.

Na mocy porozumienia zawartego 22 października 2009 roku TP zobowiązała się do prawidłowego wykonywania wszystkich nałożonych na nią obowiązków regulacyjnych, w tym w szczególności do pełnej i skutecznej realizacji zasady niedyskryminacji operatorów alternatywnych względem własnego przedsiębiorstwa oraz spółek zależnych. TP zobowiązała się też do realizacji programu inwestycyjnego obejmującego m.in. modernizację lub wybudowanie 1,2 mln łączy (w tym co najmniej 1 mln łączy o przepustowości min. 6 Mb/s) do 31 grudnia 2012 roku. (PAP)

bas/ osz/ pad/

Tagi: wiadomości, pap
Źródło:
PAP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz