Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Ostatni dzień na dopisanie się do spisu wyborców za granicą

0
Podziel się

Jeszcze tylko we wtorek Polacy, którzy w
eurowyborach 7 czerwca chcą oddać głos za granicą, mogą złożyć
wniosek u właściwego konsula o dopisanie do spisu wyborców. Do 5
czerwca zaś można składać wnioski o wydanie zaświadczenia o prawie
do głosowania. Na podstawie takiego zaświadczenia będzie można
oddać głos w dowolnej komisji w kraju i za granicą.

bEiZeMbV

Jeszcze tylko we wtorek Polacy, którzy w eurowyborach 7 czerwca chcą oddać głos za granicą, mogą złożyć wniosek u właściwego konsula o dopisanie do spisu wyborców. Do 5 czerwca zaś można składać wnioski o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania. Na podstawie takiego zaświadczenia będzie można oddać głos w dowolnej komisji w kraju i za granicą.

Według informacji MSZ za granicą utworzono 189 obwodów do głosowania.

Najwięcej polskich obwodów do głosowania - 28 - będzie działać w Wielkiej Brytanii. W Niemczech i Stanach Zjednoczonych ustanawiano po dziesięć obwodów, w Irlandii - siedem, Kanadzie - sześć, we Francji i na Ukrainie - po pięć. Eurodeputowanych będą też wybierać polscy żołnierze przebywający na misjach zagranicznych np. w Afganistanie ustanowiono 6 obwodów.

bEiZeMbX

Wniosek o dopisanie do spisu wyborców u właściwego konsula mogą złożyć - jeszcze tylko we wtorek - Polacy zarówno stale mieszkający za granicą lub przebywający czasowo w innym kraju. Wniosek można złożyć pisemnie, ustnie, telefonicznie, faksem, telegraficznie, telefaksem oraz pocztą elektroniczną.

We wniosku należy podać: imię i nazwisko, imię ojca, datę urodzenia, miejsce stałego zamieszkania, numer ważnego paszportu, miejsce i datę jego wydania (jeśli rejestrujemy się z którymś z krajów UE wystarczy numer ważnego dowodu osobistego).

Do spisów wyborców w polskich ambasadach lub konsulatach mogą zgłaszać się także obywatele państw UE stale mieszkający w naszym kraju i przebywający czasowo za granicą, jeżeli wcześniej zostali wpisani do rejestru wyborców w miejscu stałego zamieszkania w Polsce.

Polacy, zamieszkali w kraju, którzy w dniu wyborów będą przebywać poza miejscem zamieszkania, mogą głosować - w dowolnej komisji w kraju lub za granicą - na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania. Wniosek o wydanie takiego zaświadczenia należy złożyć w swojej gminie, najpóźniej do 5 czerwca.

bEiZeMcd

Wyborca, któremu wydano zaświadczenie o prawie do głosowania zostanie skreślony ze spisu wyborców w miejscu stałego zamieszkania.

Zaświadczenia warto pilnować. "W przypadku jego utraty, niezależnie od przyczyny, nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego zaświadczenia, ani wzięcie udziału w głosowaniu w obwodzie właściwym dla w miejsca swego zamieszkania" - przypomina Państwowa Komisja Wyborcza.

Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się 7 czerwca. Wybierzemy w nich 50 polskich eurodeputowanych.(PAP)

ura/ mow/

bEiZeMcy
wiadomości
pap
Źródło:
PAP
KOMENTARZE
(0)