Notowania

złoty
04.02.2009 20:42

Oszczędności w województwach łącznie na kwotę ok 1,8 mld złotych

Oszczędności w budżetach województw wyniosą łącznie ok. 1,8 mld złotych - wynika z informacji zebranych przez PAP w urzędach wojewódzkich. Cięcia wydatków dotyczą głównie remontów i zakupów nowego sprzętu. Nie są przewidywane zwolnienia urzędników. Niektóre województwa ograniczają wydatki na programy socjalne.

Podziel się
Dodaj komentarz

Oszczędności w budżetach województw wyniosą łącznie ok. 1,8 mld złotych - wynika z informacji zebranych przez PAP w urzędach wojewódzkich. Cięcia wydatków dotyczą głównie remontów i zakupów nowego sprzętu. Nie są przewidywane zwolnienia urzędników. Niektóre województwa ograniczają wydatki na programy socjalne.

Według informacji PAP, województwa zmniejszają swoje wydatki zazwyczaj o ok. 10 proc.

Plan oszczędności w administracji rządowej - zarówno w ministerstwach, jak i w administracji terenowej - to pokłosie kryzysu gospodarczego. Minister finansów Jacek Rostowski poinformował we wtorek, że rząd przyjął projekt oszczędności na łączną kwotę 19,7 mld zł.

MAZOWSZE

Województwo mazowieckie zaoszczędziło 210 mln zł. Wojewoda mazowiecki Jacek Kozłowski powiedział w środę dziennikarzom, że w jego regionie oszczędności w największym stopniu będą dotyczyły polityki społecznej. Z kwoty przeznaczonej na politykę społeczną - w wysokości ok. 2 mld zł - na oszczędności ma trafić 153 mln.

Urząd wojewódzki chce czasowo wstrzymać inwestycje w ochronie przeciwpożarowej - na sprzęt i nowe strażnice (około 26 mln zł). 9 milionów zł ma zostać zaoszczędzone dzięki cięciom w ośrodkach doradztwa rolniczego oraz powiatowych inspektoratach weterynarii.

W samym urzędzie oszczędności, planowane na blisko 7 mln złotych, dotyczyć mają m.in. remontów i zakupu sprzętu. Na cięciach w programach edukacyjnych budżet województwa zaoszczędzi 4,5 mln zł.

ŚLĄSKIE

W województwie śląskim oszczędności w administracji wojewódzkiej wyliczono na 173 mln zł. Cięcia przeprowadzono we wszystkich podległych wojewodzie działach. Przesunięto np. realizację części programu modernizacji straży pożarnej (10 mln zł oszczędności) oraz zmniejszono planowane bezpośrednie wydatki administracji (4,5 mln zł).

Administracja zrezygnuje też w tym roku z nierozpoczętych jeszcze inwestycji i remontów. Te będące w toku będą kontynuowane, bo - jak wynikło z analizy - koszty związane z zerwaniem niektórych umów byłyby wyższe od oszczędności.

Zmniejszone będą także wydatki na pomoc społeczną. Urzędnicy uważają jednak, że realnie nie dotknie to korzystających z niej osób.

WIELKOPOLSKA

O 160 mln zł musi czasowo ograniczyć wydatki Wielkopolski Urząd Wojewódzki. Obecnie trwają końcowe ustalenia, jakie wydatki w pozycjach budżetu wojewody zostaną uszczuplone.

Jak poinformował we środę PAP rzecznik prasowy wojewody Tomasz Stube, oszczędności mają dotyczyć struktur urzędu wojewódzkiego. Jak powiedział Stube, do dyrektorów w urzędzie trafiły już dyspozycje dotyczące redukcji wydatków na zakupy, usługi remontowe, usługi informatyczne i podróże służbowe.

Stube zapewnił jednocześnie, że redukcje nie obejmą polityki społecznej, czyli takich kwestii jak zasiłki czy program dożywiania dzieci. "Tu nie będzie żadnych redukcji. To jest priorytet rządu i priorytet wojewody" - podkreślił Stube.

MAŁOPOLSKA

Około 143 mln zł mają wynieść oszczędności, które planuje wojewoda małopolski Jerzy Miller. Ograniczenia będą dotyczyć wydatków inwestycyjno-rzeczowych, np. zakupu sprzętu lub remontu pomieszczeń.

DOLNOŚLĄSKIE

O jedną dziesiątą (137 mln zł) został zmniejszony budżet województwa dolnośląskiego. Jak poinformowała PAP w środę dyrektor wydziału finansów i budżetu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego Celina Marzena Dziedziak, czasowe ograniczenie środków dotyczyć będzie głównie wydatków związanych z bieżącą działalnością, takich jak paliwo, rozmowy telefoniczne i przybory biurowe.

"Nie będzie też wydatków na nowe samochody służbowe i na remonty budynków urzędu" - dodała Dziedziak. Czasowe ograniczenia środków nie obejmą wydatków na wynagrodzenia.

LUBELSKIE

O 10 proc., czyli 125 milionów złotych uszczuplony został też budżet wojewody lubelskiego - poinformowała rzecznik wojewody Małgorzata Tatara.

Oszczędności mają polegać na przesunięciu w czasie remontów, a także zakupów, takich jak wymiana samochodów czy komputerów, tam gdzie to możliwe. "Szczegółowy plan cięć jeszcze powstaje. Na pewno nie będą one dotyczyć wypłat dla pracowników i inwestycji na przejściach granicznych; nie mogą też zakłócić sprawnego funkcjonowania administracji" - zapewniła Tatara.

PODAKRPACKIE

W Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim zaoszczędzono 123 miliony 728 tysięcy złotych, co stanowi 10,8 proc. tegorocznego budżetu - poinformował PAP rzecznik wojewody Wiesław Bek.

Największą sumę - 100 mln zł - zaoszczędzono na pomocy społecznej. Jak wyjaśnił Bek, ta pozycja w budżecie województwa zajmowała największą pozycję.

O 5 mln złotych zmniejszą się wydatki na utrzymanie i konserwację urządzeń melioracji wodnych. Prawie 4 mln zł mniej wyda urząd na straż pożarną; mniej pieniędzy będzie też na przejścia graniczne o ponad 3 mln zł.

POMORSKIE

Około 10 proc. budżetu (117 mln zł) mają wynieść oszczędności wojewody pomorskiego. W tej kwocie o 80 mln uszczuplone zostaną dotacje na opiekę społeczną. Pozostałe cięcia dotyczyć będą bieżących wydatków takich jak: energia, telefony, szkolenia itp., ponoszonych przez Pomorski Urząd Wojewódzki oraz kilkanaście instytucji finansowanych z kasy wojewody.

KUJAWSKO-POMORSKIE

W przypadku województwa kujawsko-pomorskiego ograniczenie wydatków mają wynieść 116 mln oszczędności. Zamrożone zostały fundusze na inwestycje w podległych instytucjach, w tym głównie na remonty i modernizacje w jednostkach straży pożarnej.

W urzędzie wojewódzkim i inspektoratach nie będzie zakupów samochodów. Rzecznik wojewody Piotr Kurek wskazał, że oszczędności wynikną też m.in. z mającego nastąpić przejścia w gestie samorządu województwa ośrodków doradztwa rolnego i parków narodowych. Zmniejszenie wydatków przyniosło też niedawno włączenie Centrum Zdrowia Publicznego w struktury urzędu wojewódzkiego.

Rzecznik podkreślił, że na pewno nie dojdzie do zwolnień pracowników i obniżek płac.

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

100 mln złotych - na tyle oszczędności poczynione w wydatkach administracji rządowej na Warmii i Mazurach szacuje wojewoda Marian Podziewski.

Podziewski zapewnił jednak, że nie będą to takie cięcia, które uniemożliwią lub utrudnią funkcjonowanie urzędów. "Zrezygnowaliśmy z zaplanowanych na ten rok remontów, zakupów komputerów czy mebli, a także samochodów"- powiedział PAP.

ZACHODNIOPOMORSKIE

Według rzeczniczki wojewody zachodniopomorskiego Agnieszki Muchli, oszczędności w budżecie tego regionu mają wynieść 100 milionów 164 tysiące złotych. To podobnie, jak w innych województwach stanowi około 10 proc. przewidywanego na ten rok budżetu.

Czasowo ograniczone zostały wydatki m.in. na dotacje celowe na finansowanie zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego i pozostałe jednostki (fundacje i stowarzyszenia) oraz dotacje podmiotowe - o kwotę 94 mln 782 tys (kwota dotacji stanowi ok. 86 proc. wydatków ogółem budżetu wojewody).

Ograniczono też o blisko 4,3 mln zł wydatki na bieżące utrzymanie oraz realizację statutowych zadań jednostek administracji zespolonej oraz finansowanie zadań wojewody realizowanych przez wydziały urzędu wojewódzkiego. Tu oszczędności mają wynieść nieco ponad milion złotych.

W urzędzie wojewódzkim w tym roku nie będzie żadnych nowych remontów budynku, zamrożone zostają również zakupy sprzętu. Nie będzie zmian w taborze samochodowym urzędu i inspekcji. W pierwszym półroczu 2008 r. nie będzie również nowych zatrudnień mino istniejących wakatów na stanowiska pracy.

ŁÓDZKIE

Podobnie, jak na Mazowszu, w łódzkim urzędzie wojewódzkim w tym roku wydatki zostaną zredukowane o 10 proc, czyli o ok. 93 miliony złotych. Nie ma jednak szczegółowego programu dotyczącego oszczędności. Jak poinformowało w środę PAP biuro prasowe urzędu, oszczędności mają dotyczyć m.in. remontów oraz tzw. wydatków rzeczowych, takich jak papier do drukarek czy ksero. Urząd nie przewiduje obniżenia płac pracownikom.

ŚWIĘTOKRZYSKIE

73 mln złotych zaoszczędzi w ramach tegorocznego budżetu województwo świętokrzyskie - poinformowała rzeczniczka wojewody Agata Wojda. Zrezygnowano z rozpoczęcia nowych inwestycji (głównie dla straży pożarnej) oraz finansowania zadań, które można odłożyć do następnego roku. Oszczędności nie obejmą wynagrodzeń pracowniczych i spraw kadrowych; nie przewiduje się również zwolnień urzędników.

PODLASKIE

O jedną dziesiątą (67 mln zł) zredukował też swój budżet wojewoda podlaski Maciej Żywno. "Zamrożenia" wydatków dotyczyć będą głównie administracji publicznej - powiedział PAP Żywno.

Chodzi m.in. o rezygnację w przypadku urzędów i inspekcji z drobnych remontów, zakupu nowych samochodów i odłożenie w czasie niektórych inwestycji budowlanych. Nie przewidziano jednocześnie redukcji etatów ani zmniejszenia płac urzędników.

Jak mówił Żywno, będą też przesunięcia w środkach przeznaczonych na rozbudowę polsko-białoruskiego przejścia granicznego w Połowcach, które ma się stać przejściem międzynarodowym. Wojewoda ograniczył tegoroczny budżet inwestycji z 12 mln zł zagwarantowanych na 2009 rok w budżecie państwa do 3 mln zł.

LUBUSKIE

Wojewoda lubuski zakłada z kolei oszczędności na poziomie ok. 65 mln zł (również 10 proc. budżetu). "Wydatki mają zostać zmniejszone poprzez ograniczenie zakupu nowego sprzętu komputerowego oraz planowanych przedsięwzięć remontowych. Chodzi m.in. o wymianę okien w urzędzie oraz modernizacje węzła ciepłowniczego" - powiedziała PAP rzeczniczka wojewody lubuskiego, Małgorzata Nowak.

OPOLSKIE

Prawie 51 milionów zł wyniosą oszczędności w regionie opolskim - poinformował w środę PAP rzecznik wojewody opolskiego Kordian Michalak. Ograniczone będą m.in. koszty energii elektrycznej, ogrzewania, szkoleń, remontów i inwestycji.

Według rzecznika, mniej pieniędzy z budżetu wojewody otrzymają również jednostki podległe urzędowi i samorządy. Podkreślił jednocześnie, że oszczędności nie będą miały wpływu na wynagrodzenia w urzędzie. (PAP)

mkr/ dol/ rop/ jaw/ epr/ ali/ huk/ jsz/ mwi/ umw/ mab/ rpo/ kop/ rau/ hp/ mch/ mmd/ ura/ jbr/

Tagi: złoty, wiadomości, pap
Źródło:
PAP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz