Notowania

państwowe
09.10.2009 11:46

Państwowe ubezpieczenia kredytów eksportowych też dla firm zagranicznych

Z zabezpieczonych przez Skarb Państwa ubezpieczeń kredytów eksportowych będą mogły korzystać nie tylko firmy krajowe, ale także zagraniczne, powiązane kapitałowo z polskimi - przewiduje uchwalona w piątek przez Sejm nowelizacja ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych.

Podziel się
Dodaj komentarz

Z zabezpieczonych przez Skarb Państwa ubezpieczeń kredytów eksportowych będą mogły korzystać nie tylko firmy krajowe, ale także zagraniczne, powiązane kapitałowo z polskimi - przewiduje uchwalona w piątek przez Sejm nowelizacja ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych.

Za nowelizacją głosowało 278 posłów, pięciu było przeciw, a 140 wstrzymało się od głosu.

Z propozycją zmian w ustawie wystąpił rząd. Są one częścią "Strategii rozwoju gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeń eksportowych w latach 2006-2009".

Nowe rozwiązania mają umożliwić Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE) ubezpieczanie kredytów i kontraktów eksportowych realizowanych przez firmy powiązane kapitałowo z przedsiębiorcami krajowymi, które pośredniczą w eksporcie towarów na zagranicznych rynkach. Obecnie KUKE ubezpiecza jedynie eksport realizowany przez przedsiębiorców mających siedzibę w Polsce.

Zdaniem rządu dzięki przyjętym przepisom zwiększy się konkurencyjność polskiego systemu gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeń w stosunku do ofert proponowanych przez zagraniczne agencje ubezpieczeniowe.

Ustawa przewiduje, że definicje ryzyk: handlowego, politycznego lub nierynkowego znajdą się w rozporządzeniu ministra finansów. Ubezpieczenie umów sprzedaży zawartych przez przedsiębiorców obejmuje szkody związane np. z niewykonaniem umowy przez kontrahenta, pod warunkiem, że są następstwem takich zdarzeń jak: ryzyko handlowe, polityczne lub nierynkowe.

Ustawa przewiduje, że ubezpieczenie eksportowe dotyczy ryzyka handlowego i politycznego, jeżeli kontrakt zawarto na okres kredytu powyżej dwóch lat. W przypadku, gdy kontrakt obejmuje okres poniżej dwóch lat, ubezpieczenie eksportowe będzie związane z ryzykiem nierynkowym. Ponadto ubezpieczenie eksportowe może dotyczyć także ryzyka związanego ze zmianami kursów walutowych, zarówno w odniesieniu do kontraktów, jak i kredytów krótko-, średnio- i długoterminowych.

Do ustawy wprowadzono przepisy, na podstawie których minister finansów będzie mógł co najmniej raz w roku przeprowadzać kontrolę w KUKE, w której jest większościowym akcjonariuszem. Członkowie zarządu spółki będą powoływani i odwoływani przez walne zgromadzenie akcjonariuszy.

Teraz ustawa trafi do Senatu. Ma wejść w życie po upływie trzech miesięcy od ogłoszenia.(PAP)

mmu/ je/ mow/

Tagi: państwowe, wiadomości, pap
Źródło:
PAP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz