Notowania

wiadomości
01.01.2012 11:14

Papież: wychowanie młodzieży pilnym zadaniem w obliczu nietolerancji i przemocy

Papież Benedykt XVI powiedział w niedzielę podczas noworocznej mszy, że wychowanie młodzieży jest pilnym zadaniem w obliczu panującej na świecie nietolerancji i przemocy. Z okazji obchodzonego przez Kościół 1 stycznia Światowego Dnia Pokoju apelował o "solidne" kształtowanie sumień.

Podziel się
Dodaj komentarz

Papież Benedykt XVI powiedział w niedzielę podczas noworocznej mszy, że wychowanie młodzieży jest pilnym zadaniem w obliczu panującej na świecie nietolerancji i przemocy. Z okazji obchodzonego przez Kościół 1 stycznia Światowego Dnia Pokoju apelował o "solidne" kształtowanie sumień.

Hasłem tegorocznego 45. Światowego Dnia Pokoju są słowa: "Wychowanie młodzieży do sprawiedliwości i pokoju".

W homilii w czasie mszy w bazylice świętego Piotra papież podkreślił: "W obliczu cieni, które przysłaniają dziś horyzont świata, podjęcie się odpowiedzialności za wychowanie młodzieży, by poznała prawdę, podstawowe wartości egzystencji, cnoty umysłowe , teologiczne i moralne, oznacza spoglądanie w przyszłość z nadzieją".

"A do tego zaangażowania w integralne wychowanie należy także wychowywanie do sprawiedliwości i pokoju. Dzisiejsi chłopcy i dziewczęta rosną w świecie, który stał się, by tak rzec, mniejszy, gdzie kontakty między odmiennymi kulturami i tradycjami, choć nie zawsze są bezpośrednie, są stałe" - przypomniał.

Według Benedykta XVI, "bardziej niż kiedykolwiek jest dla nich nieodzowne nauczenie się wartości i metody pokojowej koegzystencji, wzajemnego szacunku, dialogu i zrozumienia".

"Młodzi ludzie ze swej natury są otwarci na te postawy, ale właśnie rzeczywistość społeczna, w której wzrastają, może przywieść ich do myślenia i działania w sposób przeciwny, wręcz nietolerancyjny i nacechowany przemocą" - stwierdził.

Papież wyraził przekonanie, że tylko "solidne wychowanie sumień" młodych ludzi może uchronić ich przed tym niebezpieczeństwem i uczynić zdolnymi do tego, by mogli "walczyć zawsze licząc tylko na siłę prawdy i dobra".

Benedykt XVI zauważył, że edukacyjne przygotowanie młodzieży do życia w sprawiedliwości i pokoju jest zadaniem, które dotyczy każdego pokolenia.

"Dzięki Bogu po tragedii dwóch wojen światowych rodzina ludzka pokazała, że jest coraz bardziej tego świadoma, o czym świadczą z jednej strony międzynarodowe deklaracje i inicjatywy, z drugiej zaś umocnienie się wśród samej młodzieży w ostatnich dziesięcioleciach licznych i różnorodnych form społecznego zaangażowania na tym polu" - powiedział.

Zdaniem papieża, to właśnie Kościół stał się wyrazicielem "potrzeby udzielenia odpowiedzi na decydujące wyzwanie, jakim jest wychowanie".

"W obecnej dobie, silnie nacechowanej technologiczną mentalnością, pragnienie wychowania, a nie tylko nauczenia, nie jest wcale czymś przesądzonym, zaś kultura relatywistyczna stawia radykalną kwestię: czy wychowanie ma jeszcze sens?" - wskazał Benedykt XVI.

Przypomniał wiernym, że "pokój w swym najpełniejszym znaczeniu jest sumą i syntezą wszystkich błogosławieństw".

"Również Kościół w pierwszym dniu roku prosi w szczególny sposób o to najwyższe dobro" - podkreślił Benedykt XVI. (PAP)

sw/ dmi/ par/

Tagi: wiadomości, pap
Źródło:
PAP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz