Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Pedofilia w Kościele. CBOS: Duchowni sobie nie radzą

0
Podziel się:

Jak podkreśla CBOS, sprawa pedofilii pojawiła się tak wysoko na liście problemów Kościoła jeszcze przed wybuchem afery pedofilskiej na Dominikanie.

Pedofilia w Kościele. CBOS: Duchowni sobie nie radzą
(Loozrboy/CC/FLickr)
bEsljEQB

Ponad dwie piąte ankietowanych (43 proc.) uważa, że największym problemem, z którym polski Kościół sobie nie radzi, są przypadki pedofilii wśród księży oraz osób duchownych - wynika z najnowszego sondażu Centrum Badania Opinii Społecznej.

Jak podkreśla CBOS, sprawa pedofilii pojawiła się tak wysoko na liście problemów Kościoła jeszcze przed wybuchem _ afery pedofilskiej _ na Dominikanie - badanie zakończono przed odwołaniem przez papieża Franciszka abp. Józefa Wesołowskiego ze stanowiska nuncjusza papieskiego w tym kraju w związku z podejrzeniem o pedofilię i ujawnieniem kilku przypadków pedofilii wśród księży katolickich.

Mniej niż jedna trzecia badanych (28 proc.) uznała za ważny problem stojący przed instytucją Kościoła kwestię homoseksualizmu księży oraz osób duchownych. Mniej rażącym problemem dotyczącym tej sfery jest zdaniem respondentów nieprzestrzeganie przez księży lub osoby duchowne celibatu (18 proc.)

bEsljEQD

Zdaniem 28 proc. badanych problemem Kościoła w Polsce jest nadmierne zaangażowanie polityczne samej instytucji Kościoła. Poza tym 16 proc. wskazuje na zaangażowanie w politykę jego poszczególnych przedstawicieli, np. poprzez wyrażanie swoich sympatii politycznych w trakcie kazań. Według CBOS problem czynnego uczestnictwa Kościoła w życiu politycznym jest dla wielu Polaków istotną słabością tej instytucji.

Nieco ponad jedna czwarta respondentów (26 proc.) postrzega procesy związane z sekularyzacją społeczeństwa - spadek religijności i odchodzenie wiernych - jako poważne wyzwanie dla Kościoła. Tylko niewiele mniejsze grupy badanych razi zbyt wysoki - w ich ocenie - poziom życia księży i osób duchownych w Polsce (23 proc.), a także zbyt wysokie oczekiwania finansowe wobec wiernych, związane np. z udzielaniem sakramentów (22 proc.). Mniej niż jedna piąta (19 proc.) respondentów za istotny problem uznała alkoholizm osób duchownych.

Inne problemy Kościoła, na które wskazywali ankietowani, to: konflikty i podziały wśród duchowieństwa (10 proc.), nieprzychylną atmosferę wobec Kościoła kreowaną w większości mediów (6 proc.), niskie dochody parafii (5 proc.) niedofinansowanie Kościoła (3 proc.), brak demokracji wewnątrz Kościoła (5 proc.) oraz niedostateczne angażowanie się osób świeckich w aktywność parafii (4 proc.).

W ocenie CBOS, choć przypadki pedofilii w Kościele mają charakter jednostkowy, to jednak są one odbierane przez opinię publiczną jako szczególnie istotne i bulwersujące, ponieważ dotyczą środowiska, którego jednym z zadań jest troska o dobro i wychowanie młodego pokolenia. Brak zdecydowania lub chybione reakcje hierarchów zwiększają wagę tego problemu.

bEsljEQJ

Sprawa konfliktu między ks. Wojciechem Lemańskim a jego zwierzchnikiem abp. Henrykiem Hoserem jest Polakom stosunkowo dobrze znana (słyszało o niej 64 proc. ankietowanych).

Ponad połowa Polaków (57 proc.) jest zdania, że księża z racji specyfiki instytucji, której służą, powinni ograniczać publiczne wyrażanie swoich prywatnych poglądów na tematy niezwiązane z religią. Jedna trzecia ankietowanych (33 proc.) jest przeciwnego zdania i uważa, że nie ma nic niewłaściwego w tym, by księża publicznie wyrażali swoje prywatne poglądy, nawet jeśli nie do końca zgodne z oficjalnym stanowiskiem Kościoła. Natomiast 10 proc. badanych nie miało na ten temat zdania.

Jeszcze większy odsetek Polaków - 65 proc. - uważa, że nie jest właściwe, by księża publicznie krytykowali swoich przełożonych. 27 proc. ma na ten temat przeciwną opinię i akceptuje słowa krytyki wobec hierarchów płynące ze strony księży, a 8 proc. nie potrafiło zająć stanowiska w tej sprawie.

Sondaż CBOS został przeprowadzony w dniach 1-12 sierpnia tego roku na liczącej 904 osoby reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

bEsljEQK

Czytaj więcej w Money.pl

bEsljERe
wiadomości
wiadmomości
Źródło:
PAP
KOMENTARZE
(0)