Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

PiS: projekt konstytucji po konsultacjach z konstytucjonalistami

0
Podziel się

#
Dochodzi wypowiedź prezesa PiS dla PAP
#

bEhQvngB

# Dochodzi wypowiedź prezesa PiS dla PAP #

16.12. Warszawa (PAP) - PiS chce zapisać w swoim projekcie konstytucji m.in. możliwość ogłaszania przez prezydenta referendum ogólnokrajowego w sprawie niektórych ważnych zmian ustawowych czy ograniczenie liczby posłów i senatorów. Najpierw jednak partia skonsultuje swoje pomysły z konstytucjonalistami i to od ich oceny będzie zależał ostateczny kształt projektu - dowiedziała się PAP ze źródła zbliżonego do kierownictwa klubu PiS.

PiS - według zapowiedzi prezesa partii Jarosława Kaczyńskiego - do końca roku złoży własny projekt konstytucji. Projekt będzie nawiązywał do rozwiązań konstytucyjnych przygotowanych przez PiS w 2003 i 2005 roku oraz umieszczonych w programie partii z 2009 roku.

bEhQvngD

Największe zmiany, jakie PiS ma zamiar zaproponować, dotyczą kompetencji prezydenta i Senatu.

"Nie jest jednak pewne czy wszystkie propozycje znajdą się w projekcie, który będzie ostatecznie przedstawiony. Po konsultacjach może się okazać, że niektóre rozwiązania są nie do przyjęcia" - powiedział PAP jeden z posłów PiS, który pracuje nad projektem konstytucji.

Projekt konstytucji autorstwa PiS ma zachować system parlamentarno-gabinetowy, w którym władzę wykonawczą sprawuje rząd kierowany przez premiera. Pozycja szefa rządu w stosunku do ministrów miałaby być wzmocniona o prawo udzielania ministrom wiążących wytycznych co do kierunków polityki.

Prezydent ma być wybierany w powszechnych wyborach. Urząd ten nie miałby być częścią władzy wykonawczej, lecz ciałem czuwającym nad realizacją konstytucyjnych zadań przez wszystkie władze publiczne.

bEhQvngJ

PiS chce zaproponować, aby prezydent zachował część dotychczasowych kompetencji i dostał nowe. Prezydent mógłby uzyskać m.in. prawo odmowy powołania premiera lub ministra, w wypadku uzasadnionego podejrzenia, że proponowana osoba nie będzie przestrzegać prawa lub będzie stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa. Prezydent miałby też: przedstawiać parlamentowi dorocznego orędzia o stanie państwa, pełnić funkcję przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa, powoływać szefa Służby Cywilnej oraz prezesa NIK (za zgodą Senatu).

Głowa państwa zachowałaby prerogatywę skrócenia kadencji Sejmu i rozpisania przedterminowych wyborów w wypadku niemożności wyłonienia większości rządowej lub uchwalenia budżetu.

Prezydent mógłby także skrócić kadencję Sejmu w dwóch nowych wypadkach: po pierwsze mógłby rozpisać nowe wybory w ciągu sześciu miesięcy od wyborów prezydenckich, jeżeli od poprzednich wyborów do Sejmu upłynęło więcej niż rok. Po drugie prezydent - zachowując prawo weta ustawodawczego na dotychczasowych zasadach - mógłby także powstrzymać się od podpisania ustawy i zarządzić w tej sprawie referendum pod rygorem możliwości skrócenia kadencji Sejmu i rozpisania nowych wyborów w razie odrzucenia ustawy w referendum.

PiS opowiada się za zmniejszeniem liczebności Sejmu do 360 posłów, a Senatu - do 50 senatorów. Zachowany miałby zostać proporcjonalny charakter wyborów do Sejmu.

bEhQvngK

W bardziej istotny sposób zmieniłaby się natomiast konstrukcja Senatu. Miałby on być izbą złożoną z osób doświadczonych w działalności państwowej lub samorządowej - takich, które co najmniej przez pięć lat pełniły funkcję publiczną z wyboru lub kierownicze stanowisko w państwie. Senatorowie mieliby być wybierani w jednomandatowych okręgach wyborczych. Ponadto w skład Senatu wchodziliby - na własne życzenie, bez konieczności poddania się procedurze wyboru - byli prezydenci RP.

Kadencja Senatu byłaby niezależna od kadencji Sejmu i mogłaby być skrócona jedynie w drodze samorozwiązania izby. Senat zachowałby swą dotychczasową rolę w postępowaniu ustawodawczym, a ponadto przejął od Sejmu niektóre kompetencje dotyczące obsady stanowisk państwowych.

PiS zastanawia się też nad wprowadzeniem rozporządzenia o mocy ustawy. Rozporządzenia z mocą ustawy miałby wydawać prezydent na wniosek Rady Ministrów, ale warunkiem ich wejścia w życie byłoby zatwierdzenie przez Sejm. (PAP)

tgo/ ura/ jra/

bEhQvnhe
wiadomości
pap
Źródło:
PAP
KOMENTARZE
(0)