Notowania

Plan MSZ ws. współpracy z Polakami za granicą. Wpłynęło ponad 100 uwag

Najwięcej uwag dotyczyło reformy szkolnictwa poza polskimi granicami, która przewiduje zmianę filozofii podziału środków na ten cel.

Podziel się
Dodaj komentarz
(PAP/Rafał Guz)

Najwięcej uwag dotyczyło reformy szkolnictwa poza polskimi granicami, która przewiduje zmianę filozofii podziału środków na ten cel.

Ponad 100 uwag wpłynęło do MSZ w ramach konsultacji Planu współpracy z Polonią i Polakami za granicą w 2013 r. Wczoraj był ostatni dzień nadsyłania uwag do planu, który będzie podstawą do podejmowania decyzji, m.in. finansowych, dotyczących zadań w sferze współpracy z rodakami z zagranicy.

_ - Najwięcej uwag, najwięcej zastrzeżeń dotyczy planowanej reformy oświaty polonijnej, oświaty za granicą _ - powiedział w piątek PAP dyrektor Departamentu Współpracy z Polonią Maciej Szymański.

Reforma ma polegać na zmianie systemu finansowania edukacji za granicą. Chodzi o to, by więcej środków trafiało m.in. do szkół społecznych. Szymański podkreślił, że teraz 90 proc. pieniędzy na edukację za granicą idzie do placówek, w których uczy się tylko co 10 dziecko.

_ - W tej chwili 10, może nawet niespełna 10 proc. dzieciaków uczących się w polskich szkołach za granicą robi to w szkolnych punktach konsultacyjnych. To były takie szkoły przy ambasadach, które się trochę rozrosły, ale siłą rzeczy jest ich niewiele i obejmują tylko 10 proc. dzieci za granicą, natomiast pochłaniają 90 proc. środków _ - wyjaśnił dyplomata.

Czytaj więcej [ ( http://static1.money.pl/i/h/243/18675.jpg ) ] (http://www.money.pl/gospodarka/unia-europejska/wiadomosci/artykul/radoslaw;sikorski;wiele;krajow;nam;zazdrosci,21,0,1155861.html) *Sikorski: "Wiele krajów nam zazdrości" * Zdaniem szefa polskiej dyplomacji, nasz kraj wcale nie znajduje się na marginesie UE.

Reformę przeprowadza MEN, ale Polacy z zagranicy i organizacje pozarządowe wykorzystały fakt konsultacji Planu współpracy z Polonią i Polakami za granicą w 2013 r., żeby przekazać swoje opinie w tej sprawie. _ Środki, co do których powstały największe obawy, to są środki MEN, które co roku - ponad 40 mln zł - wydawało właśnie na te szkolne punkty konsultacyjne _ - wyjaśnił Szymański.

Według niego plan jest elementem działania, do którego organizacje pozarządowe i Polonia nie są przyzwyczajone, ponieważ dopiero od 2012 r. MSZ przejęło środki na Polonię i Polaków za granicą od Senatu.

W 2013 resort spraw zagranicznych będzie miał na współpracę z Polonią i Polakami za granicą 100 mln zł. - _ Do tej pory, w sytuacji, gdy Senat dysponował środkami na opiekę, to Senat nie wymyślał kim się będzie opiekował, tylko to Polonia zgłaszała swoje potrzeby, a Senat je zaspokajał. Tymczasem teraz to my wskazujemy cele, jakie chcemy dla Polski osiągnąć i zapraszamy Polonię, Polaków do współpracy w realizacji _ - tłumaczył nową filozofię wydawania środków Szymański.

W planie położono nacisk m.in. na edukację Polonii i Polaków za granicą; zaangażowanie tej grupy do promocji Polski, a także wspieranie powrotów do ojczyzny. MSZ, oprócz współpracy z tradycyjnymi organizacjami polonijnymi, chce włączyć do działania najnowszą generację emigracji ekonomicznej, czy niezrzeszoną polską inteligencję.

W dokumencie jest też mowa o reformie i rozwoju mediów polonijnych, z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi. _ - Dotyczy to zwłaszcza mediów na wschód od polskich granic, które wymagają pilnej sanacji i dostosowania do współczesnych wymogów i możliwości odbiorców _ - podkreślono w planie. Do końca miesiąca plan ma być zatwierdzony przez szefa MSZ Radosława Sikorskiego. Szymański podkreślił, że dokument po konsultacjach będzie modyfikowany.

Resort dyplomacji planuje 2 października ogłoszenie konkursów dla organizacji pozarządowych na realizację zadania współpracy z Polonią i Polakami za granicą. Ministerstwo będzie przekazywało im środki po uchwaleniu budżetu na przyszły rok. Plan współpracy z Polonią i Polakami za granicą na 2013 r. wyróżnia pięć obszarów tematycznych i 14 obszarów geograficznych, w których mają koncentrować się działania.

Wśród nich są: edukacja Polonii i Polaków za granicą; mobilizacja do aktywności we wszelkich dziedzinach życia w państwach zamieszkania dla promocji Polski i polskości; wspieranie środowisk polskich, prawa mniejszości; zaangażowanie Polonii i Polaków za granicą we współpracę gospodarczą z ojczyzną; wspieranie powrotów Polaków do ojczyzny.

MSZ chce uzupełnić naukę języka polskiego nowocześniejszymi formami organizacyjno-finansowymi, na przykład przy wykorzystaniu e-learningu. Resort podkreśla, że ważnym aspektem pozostanie wspieranie funkcjonowania i rozwoju zagranicznych studiów polskoznawczych i katedr polonistyki na poziomie uniwersyteckim oraz zapewnienie kadry polskich nauczycieli i lektorów za granicą.

W planie zwrócono uwagę na potrzebę promocji wszechstronnego rozwoju stosunków gospodarczych i wymiany inwestycyjno-handlowej przy zaangażowaniu podmiotów polonijnych oraz osób polskiego pochodzenia, a także organizacji szkoleń, seminariów specjalistycznych z udziałem miejscowej Polonii, czy wymianę międzyuczelnianą i naukową.

Resort chce też włączenia środowisk polonijnych w organizację misji handlowo-gospodarczych polskich przedsiębiorców. Wśród obszarów współpracy z Polonią i Polakami za granicą wymieniono także wspieranie powrotów Polaków do ojczyzny.

Ma temu służyć m.in. wspieranie powracających migrantów poprzez włączanie ich w system szkoleń; działania w sferze edukacji pozwalające na adaptację dzieci powracających z zagranicy do polskiego systemu edukacji; monitorowanie procesów powrotów migrantów do kraju służące do opracowania programu będącego inspiracją do systemowych, skoordynowanych działań organizacyjnych i instytucjonalnych.

Resort mówi też o aktywizacji środowisk polskich; budowaniu otwartych relacji Polonii ze społecznością kraju zamieszkiwania; działaniu w ramach i na rzecz realizacji standardów międzynarodowych w sferze praw mniejszości narodowych i praw człowieka; maksymalizowaniu efektów działań finansowanych ze środków publicznych przy ograniczaniu kosztów podmiotów realizujących je, a także o racjonalnym, rzetelnym i maksymalnie skutecznym gospodarowaniu środkami publicznymi.

Czytaj więcej w Money.pl
Oto pomysły Berlina i Warszawy na kryzys Szefowie MSZ Niemiec i Polski mówią o _ nowej wizji Europy _.
Jego zdaniem Sikorski szkaluje wizerunek... _ Protestujemy przeciwko nieroztropnym, głupim działaniom ministra Radosława Sikorskiego. _
Dla tego kraju, Polska może być przykładem Szef polskiego MSZ wskazał birmańskiemu prezydentowi ścieżki, jakimi powinien się kierować.
Tagi: działalność radosława sikorskiego, radosław sikorski, wiadomości, wiadmomości, kraj, gospodarka, pap
Źródło:
PAP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz