Notowania

architektura
19.12.2010 08:45

Podkarpackie: Będą środki na remonty zabytków architektury

Remont cerkwi bojkowskiej w Liskowatem, konserwacja polichromii i przywrócenie ikonostasu w cerkwi w Radrużu to jedne z najpilniejszych zadań na 2011 r. Podkarpackiego Konserwatora Zabytków. W budżecie państwa na ochronę zabytków regionu zaplanowano 9,5 mln zł.

Podziel się
Dodaj komentarz

*Remont cerkwi bojkowskiej w Liskowatem, konserwacja polichromii i przywrócenie ikonostasu w cerkwi w Radrużu to jedne z najpilniejszych zadań na 2011 r. Podkarpackiego Konserwatora Zabytków. W budżecie państwa na ochronę zabytków regionu zaplanowano 9,5 mln zł. *

Jak poinformowała PAP wojewódzki konserwator zabytków w Przemyślu Grażyna Stojak, jest to znacznie więcej, niż otrzymają inne województwa i około 200 tys. więcej niż w tym roku.

Jednym z najpilniejszych zadań jest konserwacja wnętrza cerkwi z 1587 r. w Radrużu k. Horyńca Zdroju i zaaranżowanie go jako oddziału Muzeum Kresów w Lubaczowie, w tym rekonstrukcja zabytkowych polichromii i przywrócenie ikonostasu ze składnicy w Łańcucie.

W tej XVI-wiecznej świątyni do tego roku nie przeprowadzano żadnych prac konserwatorskich. Jedynie w 1960 roku założono odgromówkę, a w 1996 r. wymieniono częściowo gont na cerkwi.

Dopiero w 2010 roku, gdy użytkownikiem cerkwi zostało Muzeum Kresów w Lubaczowie, założono wszystkie instalacje, m.in. elektryczną, antywłamaniową, wymieniono pokrycie gontowe na dzwonnicy i murze ogrodzeniowym.

"W 2011 roku chcemy wejść do wnętrza. Tam przywrócić świetność polichromiom, przywrócić oryginalny ikonostas i otworzyć świątynię zwiedzającym. To jest nasz cel" - zaznaczyła Stojak.

Dodała, że trwają starania o wpisanie tego obiektu na listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego UNESCO. Jak zapewniła, wszelkie dokumenty w tej sprawie trafiły już do Polskiego Komitetu ds. UNESCO w Warszawie, który z kolei ma przesłać wniosek do UNESCO.

Na liście Światowego Dziedzictwa od 2003 roku znajdują się już dwa obiekty z Podkarpacia. Są to XV-wieczne drewniane świątynie w Bliznem i Haczowie.

Wśród najpilniejszych prac remontowych znalazła się także rekonstrukcja jednej z nielicznych bojkowskich cerkwi w Liskowatem, w tym jednej z trzech stożkowatych kopuł cerkiewnych na wieży tego XVIII-wiecznego zabytku.

Obiekt ten znalazł się wśród dziewięciu zabytków objętych polsko-norweskim projektem konserwacji i promocji dziedzictwa kulturowego. Jest to jedyny tego typu projekt w Polsce.

Cerkiew w Liskowatem została już zinwentaryzowana przez wolontariuszy. Trwają poszukiwania użytkownika obiektu, aby można było rozpocząć remont.

W przyszłym roku kontynuowane będą także prace w podziemiach przemyskiej Bazyliki Archikatedralnej pw. św. Jana Chrzciciela. Planowane jest zejście do krypt i dojście nimi do Rotundy Św. Mikołaja. W roku bieżącym ta romańska budowla datowana na XI lub XII stulecie otrzymała najwyższe wsparcie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków (WUOZ) - 200 tys. zł.

W WUOZ w Przemyślu trwa przygotowanie naboru wniosków o dofinansowanie remontów zabytkowych obiektów; nabór rozpocznie się od stycznia 2011 r. i potrwa do końca lutego. Właściciele i użytkownicy zabytków mogą otrzymać wsparcie w wysokości najczęściej 50 proc., choć w szczególnych wypadkach finansowanie remontu sięga do 100 proc., m.in. przy wybitnej wartości historycznej obiektu.

Stojak podkreśliła, że rozstrzygając, kto otrzyma wsparcie, brana jest pod uwagę głównie wartość zabytku i rodzaj najpilniejszych prac, ale także dotychczasowa współpraca z inwestorem.

W tym roku WUOZ w Przemyślu rozdysponował ok. dziewięć mln zł. Ponad pięć milionów zł przeznaczono na ratowanie najcenniejszych zabytkowych budowli. Dotacje wynosiły od pięciu do 200 tys. zł. Najliczniejsza grupa zabytków dofinansowanych przez podkarpackiego konserwatora to kościoły, cerkwie, klasztory, dzwonnice drewniane i murowane. (PAP)

Agnieszka Pipała

api/ abe/

Tagi: architektura, wiadomości, pap
Źródło:
PAP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz