Notowania

wiadomości
03.02.2011 20:05

Podkomisja za czterema ustawami z pakietu zdrowotnego

Sejmowa podkomisja pozytywnie zaopiniowała w czwartek cztery projekty z rządowego pakietu ustaw zdrowotnych. Regulują one m.in. kwestię przekształceń szpitali, skracają czas dochodzenia odszkodowań przez pacjentów oraz zmieniają system kształcenia lekarzy.

Podziel się
Dodaj komentarz

Sejmowa podkomisja pozytywnie zaopiniowała w czwartek cztery projekty z rządowego pakietu ustaw zdrowotnych. Regulują one m.in. kwestię przekształceń szpitali, skracają czas dochodzenia odszkodowań przez pacjentów oraz zmieniają system kształcenia lekarzy.

Chodzi o projekty z rządowego pakietu ustaw zdrowotnych: o działalności leczniczej, o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, o informacji w służbie zdrowia oraz o nowelę ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Przewodnicząca podkomisji Beata Małecka-Libera (PO) powiedziała PAP, że w czwartek wprowadzono do nich poprawki doprecyzowujące i redakcyjne.

Podkomisja nie poparła wniosku Bolesława Piechy (PiS), który chciał odrzucenia rządowego projektu ustawy o działalności leczniczej. Reguluje on m.in. kwestię przekształceń szpitali w spółki. Piecha zgłosił swój wniosek po tym, jak Ministerstwo Zdrowia przedstawiło na posiedzeniu podkomisji dodatkowe poprawki do projektu ustawy, prosząc posłów o ich przejęcie. W jego ocenie takie działanie MZ wprowadza chaos i świadczy o tym, że projekt nie został starannie przygotowany. Podobnego zdania był Czesław Hoc (PiS).

Wiceminister zdrowia Jakub Szulc oświadczył, że poprawki w większości mają charakter redakcyjny lub dotyczą kwestii, które były postulowane przez posłów i stronę społeczną podczas prac podkomisji. Podkomisja zarekomendowała wprowadzenie do tego projektu poprawek - mają one charakter doprecyzowujący i redakcyjny. Nie zmieniają zasadniczych założeń ustawy.

Jedna z poprawek przywraca i doprecyzowuje zapis mówiący, że w miejscach, w których prowadzona jest działalność lecznicza, może być prowadzona inna działalność gospodarcza, o ile nie jest ona uciążliwa dla pacjentów. Nie mogą być tam prowadzone natomiast zakłady pogrzebowe. Inna z poprawek rozszerza możliwości współpracy pomiędzy indywidualnymi praktykami medycznymi, a podmiotami medycznymi, np. szpitalami.

Projekt ustawy o działalności leczniczej dotyczy funkcjonowania szpitali, nie zakłada obowiązkowego przekształcania lecznic w spółki (pierwszy pakiet ustaw zdrowotnych PO z 2008 r. zakładał, że miały być one przekształcone obligatoryjnie). Zgodnie z nowymi przepisami samorządy, które nie przekształcą szpitali, będą musiały pokryć ich ujemny wynik finansowy w ciągu trzech miesięcy od upływu terminu zatwierdzenia sprawozdania finansowego. W przypadku niewywiązania się z tego, w ciągu 12 miesięcy będą zmuszone do zmiany formy organizacyjno-prawnej szpitala (przekształcenie szpitala w spółkę kapitałową lub jednostkę budżetową).

W projekcie zachowano przywileje dotyczące czasu pracy pracowników medycznych. Wyjątkiem jest rezygnacja ze skróconej normy czasu pracy dla pracowników zakładów radiologii, radioterapii, medycyny nuklearnej, fizykoterapii, patomorfologii, histopatologii, cytopatologii, cytodiagnostyki oraz medycyny sądowej lub prosektoriów. Podkomisja opowiedziała się za tym, aby czas pracy m.in. radiologów i fizykoterapeutów został wydłużony dopiero po trzyletnim okresie przejściowym, czyli od 1 maja 2014 r.

Nowela ustawy o prawach pacjenta ma umożliwić szybsze dochodzenie odszkodowania lub zadośćuczynienia za stwierdzone błędy medyczne, bez konieczności wstępowania na drogę sądową. Obecnie konieczne jest przeprowadzenie procesu sądowego z powództwa cywilnego. Takie sprawy w sądzie trwają zwykle kilka lat. Zgodnie z projektem, uzyskanie odszkodowania lub zadośćuczynienia będzie możliwe na drodze administracyjnej.

Podkomisja rekomenduje, by z projektu usunąć termin "błąd medyczny" i zastąpić go "niepożądanym zdarzeniem medycznym". Taką zmianę postulowała m.in. Naczelna Rada Lekarska. W projekcie nowelizacji ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty zlikwidowano Lekarski Egzamin Państwowy oraz Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Państwowy oraz staż medyczny. Według resortu doświadczenie ostatnich lat oraz liczne opinie środowisk medycznych wskazują, że te egzaminy, przeprowadzane w formie testowej, nie sprawdzają aspektu praktycznego przygotowania lekarzy do wykonywania zawodu, wykorzystując głównie wiedzę teoretyczną.

Jednak zgodnie z zaproponowanymi przez podkomisję rozwiązaniami studenci medycyny mieliby kończyć studia Lekarskim Egzaminem Końcowym (LEK), studenci stomatologii - Lekarsko-Dentystycznym Egzaminem Końcowym (LDEP); miałyby one formę testu, a po jego zdaniu studenci uzyskiwaliby prawo do wykonywania zawodu. Podkomisja chce, aby zmiany obowiązywały dla rozpoczynających studia 1 października 2012 roku, a nie - jak uprzednio zapisano - od 1 października 2011 roku.

Projekt ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia zakłada możliwość umawiania się na wizyty w publicznych poradniach przez internet, monitorowanie on-line statusu w kolejce do lekarza lub na badanie oraz skuteczniejsze wykrywanie fałszowania recept i dokumentacji medycznej. Możliwy będzie dostęp do informacji o zrealizowanych i planowanych świadczeniach zdrowotnych oraz wymiana danych zawartych w elektronicznej dokumentacji w celu prowadzenia diagnostyki, wystawiania e-recept i e-skierowań.

Podkomisja pracuje nadal nad projektem ustawy refundacyjnej, która wprowadza urzędowe ceny i marże leków finansowanych przez NFZ.

Paweł Rozwód (PAP)

pro/ bos/ jra/

Tagi: wiadomości, pap
Źródło:
PAP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz