Notowania

wiadomości
02.01.2013 15:25

Podlaskie: Nowe drogi, kanalizacja i wodociągi z pieniędzy PROW

115 km przebudowanych dróg, 235 km sieci kanalizacyjnej, 450 km wodociągów powstało do końca 2012 r. w Podlaskiem, dzięki pieniądzom z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w części realizowanej przez samorząd Podlaskiego - podał wicemarszałek Mieczysław Baszko.

Podziel się
Dodaj komentarz

115 km przebudowanych dróg, 235 km sieci kanalizacyjnej, 450 km wodociągów powstało do końca 2012 r. w Podlaskiem, dzięki pieniądzom z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w części realizowanej przez samorząd Podlaskiego - podał wicemarszałek Mieczysław Baszko.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) jest programem centralnym, ale za jego część odpowiadają samorządy województw. Na lata 2007-2013 w Podlaskiem jest do dyspozycji 550 mln zł. Już wcześniej odpowiedzialni za program urzędnicy informowali, że pieniądze w tym programie w Podlaskiem powoli się kończą.

Najwięcej środków, czyli 94 proc. z 246,7 mln zł, wydano na inwestycje, które podnoszą jakość życia na wsi, czyli na gospodarkę wodno-ściekową, zaopatrzenie w wodę, budowę i przebudowę targowisk.

W 70 proc. wykorzystano pieniądze na scalanie gruntów. Na ten cel jest przeznaczonych 46,4 mln zł. Wykorzystano już także 62 proc. pieniędzy na tzw. gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi, czyli dokumentacje techniczne projektów, melioracje, budowy urządzeń piętrzących wodę, modernizacje sztucznych zbiorników wodnych.

Mieczysław Baszko poinformował, że dotychczas w regionie zmeliorowano około 2,7 tys. hektarów gruntów, budowano siedem zbiorników retencyjnych, powstało 38 urządzeń piętrzących wodę, odmulono około 500 km rzek, a jeszcze kilka lat temu było to ledwie 40 km.

Na terenach wiejskich przebudowano 115 km dróg, 450 km sieci wodociągowej, 235 km sieci kanalizacyjnej, zmodernizowano 23 stacje uzdatniania wody, zmodernizowano 22 zbiorcze oczyszczalnie ścieków, ponadto powstaje także ponad 1,4 tys. oczyszczalni przyzagrodowych.

Pieniądze z PROW przyczyniły się także do odnowienia 271 świetlic domów kultury na wsi, nowy wygląd zyskały centra 87 miejscowościach, gdzie powstały mini parki i place zabaw dla dzieci, odnowiono 67 obiektów sakralnych. Na takie działania jest 89,5 mln zł, z tego wykorzystano 93 proc.

Dodatkowo z tzw. czwartej osi LEADER w PROW, z której korzystają Lokalne Grupy Działania (LGD) zmodernizowano 109 świetlic wiejskich, 45 obiektów infrastruktury turystycznej, 22 centa wsi, 120 świetlic. Zorganizowano około 150 imprez kulturalno-oświatowych. W ramach osi wykorzystano 66 proc. z 36,5 mln zł na odnowę i rozwój wsi, 48 proc. z 24,7 mln zł na tzw. małe projekty i 31 proc. z prawie 2 mln zł na wdrażanie projektów współpracy.

Baszko ocenił, że wszystkie inwestycje na wsiach, które są wdrażane dzięki PROW "to znaczące działania", które na dobre zmieniają obszary wiejskie w regionie.

kow/ amac/

Tagi: wiadomości, pap
Źródło:
PAP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz