Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Polska i Litwa deklarują wsparcie na rzecz integracji Ukrainy z UE

0
Podziel się

Wsparcie integracyjnych dążeń Ukrainy oraz zapewnienie realizacji praw i
potrzeb mniejszości narodowych zadeklarowali we wspólnym oświadczeniu uczestnicy Zgromadzenia
Parlamentarnego Sejmu i Senatu RP, Sejmu Litwy oraz Rady Najwyższej Ukrainy.

bEhhRhHF

Wsparcie integracyjnych dążeń Ukrainy oraz zapewnienie realizacji praw i potrzeb mniejszości narodowych zadeklarowali we wspólnym oświadczeniu uczestnicy Zgromadzenia Parlamentarnego Sejmu i Senatu RP, Sejmu Litwy oraz Rady Najwyższej Ukrainy.

We wtorkowych obradach Zgromadzenia Parlamentarnego w Kijowie wzięli udział przewodniczący Rady Najwyższej Ukrainy Wołodymyr Łytwyn, marszałek Senatu Bogdan Borusewicz, przewodnicząca Sejmu Republiki Litewskiej Irena Degutiene, a także przedstawiciele rządów, politolodzy i eksperci.

W dokumencie przyjętym na zakończenie posiedzenia parlamentarzyści Polski, Litwy i Ukrainy zadeklarowali połączenie wysiłków na rzecz wsparcia integracji Ukrainy z UE oraz podjęcie działań umożliwiających uczestnictwo Ukrainy i innych krajów Partnerstwa Wschodniego we wspólnych programach w dziedzinie oświaty i współpracy naukowej oraz kultury i wzmacniania społeczeństwa obywatelskiego.

bEhhRhHH

Zaznaczyli, że Polska, Litwa i Ukraina powinny dążyć do rozwijania bezpieczeństwa i stabilności w państwach ościennych oraz do aktywniejszego wsparcia ze strony wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej dla realizacji Polityki Sąsiedztwa Wschodniego.

Podkreślili konieczność "wszechstronnego zapewnienia realizacji praw i potrzeb mniejszości narodowych", które - ich zdaniem - odgrywają ważną rolę w rozszerzeniu dobrosąsiedzkich stosunków między państwami. Ponadto zadeklarowali gotowość do badania wspólnego dziedzictwa kulturalnego i historycznego Ukrainy, Litwy i Polski, "powiązanych stuleciami wspólnej historii".

Parlamentarzyści z zadowoleniem ocenili rozwój partnerstwa strategicznego między państwami, w szczególności dialog między społeczeństwami obywatelskimi z udziałem elit intelektualnych, działaczy kulturalnych, dziennikarzy, przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Ich zdaniem pozytywnie należy ocenić także dotychczasową realizację projektów w dziedzinie oświaty, które - jak zaznaczyli - "sprzyjają pogłębieniu bezpośrednich kontaktów pomiędzy szkołami, instytucjami akademickimi, naukowym badaniom historii oraz analizie współczesnych procesów gospodarczych i politycznych".

bEhhRhHN

Politycy wyrazili gotowość do zorganizowania w 2011 r. wspólnych obchodów 390. rocznicy zwycięstwa wojsk ukraińsko-polsko-litewskich w bitwie pod Chocimiem oraz 100. rocznicy urodzin Czesława Miłosza, podkreślając przy tym wagę dalszego pielęgnowania pamięci historycznej, przezwyciężenia stereotypów oraz kontynuacji trwających procesów pojednania i integracji.

W deklaracji końcowej politycy poparli wysunięcie wspólnej kandydatury Lwowa i Lublina do tytułu Europejskich Stolic Kultury w 2016 r. Ponadto w przededniu 25. rocznicy tragedii czarnobylskiej podkreślili konieczność podjęcia współpracy na rzecz ochrony środowiska naturalnego, w szczególności w kontekście dalszego pokojowego i bezpiecznego wykorzystania energii atomowej.

Inicjatywa utworzenia Zgromadzenia powstała w maju 2005 r. w Łucku na Ukrainie. Parlamentarzyści Polski, Litwy i Ukrainy podpisali wówczas porozumienie o powołaniu Zgromadzenia, którego celem jest rozwijanie dialogu polsko-litewsko-ukraińskiego, pogłębianie współpracy między tymi krajami, a także wspieranie Ukrainy na drodze do członkostwa w Unii Europejskiej i NATO.

Pierwsze inauguracyjne posiedzenie Zgromadzenia odbyło się w czerwcu 2008 r. w Kijowie na Ukrainie. Drugie spotkanie, z inicjatywy marszałka Borusewicza, obradowało rok później w Lublinie, z okazji przypadającej wówczas 440. rocznicy podpisania w tym mieście unii polsko-litewskiej, zwanej Unią Lubelską, na mocy której utworzona została Rzeczpospolita Obojga Narodów. Ostatnia sesja obyła się na jesieni ub.r. w Wilnie.

bEhhRhHO

Z Kijowa Andrzej Gajcy (PAP)

agy/ ala/

bEhhRhIi
wiadomości
pap
Źródło:
PAP
KOMENTARZE
(0)