Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Poprawki senackich komisji do "ustawy przeciwpowodziowej"

0
Podziel się

Kilka poprawek uściślających i redakcyjnych do ustawy ułatwiającej wykup
gruntów na cele przeciwpowodziowe przyjęły w czwartek senackie komisje. Proponowane zmiany nie
zmieniają merytorycznych zapisów przyjętych przez Sejm 23 czerwca. Senat omówi je w piątek.

bEgGaZcR

Kilka poprawek uściślających i redakcyjnych do ustawy ułatwiającej wykup gruntów na cele przeciwpowodziowe przyjęły w czwartek senackie komisje. Proponowane zmiany nie zmieniają merytorycznych zapisów przyjętych przez Sejm 23 czerwca. Senat omówi je w piątek.

Przyjęta przed tygodniem ustawa pozwala na prosty i szybki wykup gruntów pod inwestycje przeciwpowodziowe: wały, poldery czy zbiorniki retencyjne. Jej projekt złożył wykonujący obowiązki prezydenta marszałek Sejmu Bronisław Komorowski.

Zaproponowane podczas posiedzenia senackich komisji przez Ministerstwo Infrastruktury i biuro legislacyjne Senatu zmiany, które zaakceptowały komisje, poprawiają kilka zapisów, które po pracach w Sejmie okazały się nieprecyzyjne lub niezgodnie z zasadami legislacyjnymi.

bEgGaZcT

Nowa ustawa, poprawkami do której w czwartek zajmowały się komisje Gospodarki Narodowej, Budżetu i Finansów Publicznych, Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisja Środowiska, łagodzi wymogi administracyjne i pozwala na wywłaszczania za "słusznym odszkodowaniem" w przypadku planowania budowli, które mają chronić przed powodzią.

Inwestycje przeciwpowodziowe, o których mowa w projekcie, to m.in.: poldery przeciwpowodziowe, zbiorniki retencyjne, suche zbiorniki przeciwpowodziowe, tzw. kanały ulgi, wały przeciwpowodziowe, stopnie wodne na rzekach, wrota przeciwpowodziowe i przeciwsztormowe oraz urządzenia wodne, które kierują we właściwy sposób ujścia rzek do morza.

Nowe przepisy wyłączają ze stosowania uchwalone plany zagospodarowania przestrzennego przy realizacji inwestycji przeciwpowodziowych, ale będą one uzgadniane z planami przeciwpowodziowymi.

Zgodnie ustawą, dotychczasowe trzy etapy inwestycji przeciwpowodziowych - lokalizację, wywłaszczanie i zatwierdzanie projektu budowlanego - zostaną połączone w jedną decyzję. W odrębnym postępowaniu - w drodze negocjacji - będzie ustalana wysokość odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości na cele przeciwdziałania powodzi.

bEgGaZcZ

Przyjęte w ustawie połączenie kilku decyzji w jedną ma znacznie przyspieszyć procedurę inwestycyjną. Obecne przepisy przewidują dwu- lub trzy-etapowy proces lokalizacji i nabywania nieruchomości na cele inwestycji przeciwpowodziowych. Pierwszym etapem jest wydanie przez właściwy organ decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji. Drugi - to negocjacje z właścicielami nieruchomości; w sytuacji, gdy nie przynoszą one skutków, prawo przewiduje ich wywłaszczenie. Następnie wymagana jest decyzja o pozwoleniu na budowę.

Inwestorem, zgodnie z projektem, mają być: dyrektorzy regionalnego zarządu gospodarki wodnej, marszałek województwa, starosta, wójt, burmistrz, prezydent miasta lub partner prywatny w rozumieniu ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym.

Ustawa wejdzie w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Jeśli Senat przyjmie w piątek poprawki, trafią one do Sejmu, który będzie głosował, czy przyjąć je, czy też odrzucić.

Senat omówi poprawki w piątek na jednodniowym posiedzeniu dotyczącym wyłącznie spraw związanych z powodzią. Oprócz omówienia dwóch ustaw, senatorowie mają też wysłuchać informacji rządu na temat sytuacji na terenach dotkniętych powodzią oraz podejmowanych przez rząd działań przeciwpowodziowych i pomocy dla poszkodowanych. (PAP)

bEgGaZda

ago/ bos/ gma/

bEgGaZdu
wiadomości
pap
Źródło:
PAP
KOMENTARZE
(0)