Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
praca
16.07.2009 19:50

Posłowie za dalszymi pracami nad projektem zmian ustawy o partiach

Wszystkie kluby opowiedziały się w czwartek w Sejmie za dalszymi pracami nad poselskim projektem zmian w ustawie o partiach politycznych, który zakłada m.in., że poręczycielami kredytów zaciąganych przez partie i komitety wyborcze nie będą mogli być cudzoziemcy.

Podziel się
Dodaj komentarz

Wszystkie kluby opowiedziały się w czwartek w Sejmie za dalszymi pracami nad poselskim projektem zmian w ustawie o partiach politycznych, który zakłada m.in., że poręczycielami kredytów zaciąganych przez partie i komitety wyborcze nie będą mogli być cudzoziemcy.

Uszczelnienie systemu finansowania partii politycznych i kampanii wyborczych to jeden z głównych założeń projektu nowelizacji - mówił Marek Wójcik (PO), prezentując stanowisko swojego klubu.

"W dotychczasowych regulacjach prawnych ustawodawca nie przewidział możliwości obchodzenia przepisów prawa przez poręczenia kredytu, a następnie jego spłaty przez podmiot nieuprawniony do finansowania kampanii wyborczej lub działalności partii politycznej" - mówił. Dlatego - jak podkreślił - założenia zawarte w projekcie mają ten problem rozwiązać.

Zmiany idące w dobrym kierunku - tak do założeń projektu w imieniu klubu PiS odniósł się Andrzej Dera.

Podkreślił, że jedyną wątpliwością, którą należałoby przedyskutować podczas prac komisji jest to, czy istnieje konieczność ograniczenia wysokości poręczenia. "Jest tu pole do dyskusji, czy ograniczać to do takiego poziomu jak proponują wnioskodawcy, czy może ustalić wyższy poziom dla wszystkich równy, bo wtedy spowoduje to przejrzystość, czytelność" - powiedział.

Witold Gintowt-Dziewałtowski (Lewica) podkreślił, że jego klub popiera zapisy uniemożliwiające finansowanie kampanii przez cudzoziemców przebywających w Polsce.

Zwrócił jednak uwagę na pewną nieścisłość w projekcie nowelizacji. Podkreślił, że w wyborach do Parlamentu Europejskiego i wyborach samorządowych zakazane jest finansowanie kampanii przez osoby nieposiadające polskiego obywatelstwa, natomiast już w wyborach do Sejmu i Senatu takiego zakazu nie ma.

Eugeniusz Kłopotek (PSL) podkreślił, że zmiany w kwestii finansowania kampanii są potrzebne. Wnioskował o przekazanie projektu do komisji nadzwyczajnej, która zajmuje się opracowaniem kodeksu wyborczego, scalającego przepisy wszystkich ordynacji wyborczych.

Wicemarszałek Sejmu Jerzy Szmajdziński zwrócił uwagę, że marszałek, po zasięgnięciu opinii prezydium Sejmu, zdecydował, że projekt trafi do komisji sprawiedliwości i praw człowieka oraz finansów. O tym, jakie komisje zajmą się projektem - zdecyduje Sejm w głosowaniu.

Wiceminister finansów Elżbieta Chojna-Duch powiedział, że co do zasady projektowane zmiany idą w dobrym kierunku, ponieważ mają na celu ujednolicenie i doprecyzowanie zasad finansowania partii politycznych oraz kampanii wyborczych.

Zaznaczyła, że ważne jest, by w projekcie wyraźnie określić, jakie środki podlegają przepadkowi na rzecz Skarbu Państwa, w szczególności - jak mówiła - czy podlega temu cała kwota kredytu, uzyskanego z wykorzystaniem poręczenia naruszającego przepisy ustawy, czy tylko część takiego kredytu. Wówczas - jak zaznaczyła - konieczne jest wskazanie zasad ustalania wielkości podlegającej przepadkowi.

Projekt ujednolica przepisy odnoszące się do poręczeń kredytów bankowych zaciąganych przez partie polityczne i komitety wyborcze, zawarte w ustawie o partiach politycznych i w ordynacjach wyborczych do Sejmu i Senatu, do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz do Parlamentu Europejskiego.

Autorzy proponują w projekcie ograniczenie kręgu podmiotów, które mogą poręczać kredyt bankowy zaciągany przez partie polityczne zarówno na działalność statutową, jak i na finansowanie kampanii wyborczych, wyłącznie do osób, które mają prawo dokonywać wpłat na rzecz partii politycznych. Zmiany miałyby także obejmować kredyty zaciągane przez komitety wyborcze organizacji oraz komitety wyborcze wyborców.

W myśl projektu, poręczycielami będą mogły być tylko osoby fizyczne. Jednocześnie poręczeń nie mogłyby udzielać osoby niemieszkające w Polsce - z wyjątkiem obywateli polskich zamieszkałych za granicą - a także cudzoziemcy mieszkający w Polsce.

Projekt wprowadza ograniczenia kwoty udzielanych poręczeń. Nie mogłaby ona być wyższa od dopuszczalnej łącznej wysokości sumy wpłat od osoby fizycznej.

Zgodnie z ustawą o partiach politycznych łączna suma wpłat od osoby fizycznej na rzecz partii politycznej nie może przekraczać w jednym roku 15-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę, obowiązującego w dniu poprzedzającym wpłatę.(PAP)

joko/ la/ gma/

Tagi: praca, wiadomości, pap
Źródło:
PAP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz