Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Postanowienie prezydenta opublikowane, rusza kampania wyborcza

0
Podziel się

We wtorek w Dzienniku Ustaw ukazało się
postanowienie prezydenta zawierające datę wyborów do Parlamentu
Europejskiego - 7 czerwca - oraz kalendarz wyborczy. Z dniem
publikacji tego postanowienia rozpoczyna się kampania wyborcza.

bEhGXQZh

We wtorek w Dzienniku Ustaw ukazało się postanowienie prezydenta zawierające datę wyborów do Parlamentu Europejskiego - 7 czerwca - oraz kalendarz wyborczy. Z dniem publikacji tego postanowienia rozpoczyna się kampania wyborcza.

Komitety wyborcze mogą już informować Państwową Komisję Wyborczą o swoim powstaniu i zamiarze zgłaszania kandydatów na posłów Parlamentu Europejskiego.

Zgodnie z kalendarzem wyborczym, mają na to czas do 18 kwietnia. Ponieważ jednak 18 kwietnia to sobota, PKW będzie przyjmowała dokumenty również w poniedziałek 20 kwietnia.

bEhGXQZj

Do 20 kwietnia powołane zostaną okręgowe i rejonowe komisje wyborcze.

23 kwietnia upływa termin utworzenia obwodów głosowania w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz zmian w stałych obwodach głosowania.

Do północy 28 kwietnia komitety wyborcze będą miały czas na zgłaszanie do rejestracji okręgowych list kandydatów.

8 maja minie termin podania do publicznej wiadomości informacji o numerach i granicach obwodów głosowania utworzonych w gminach oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych.

bEhGXQZp

Tego samego dnia PKW wylosuje jednolite numery list tego samego komitetu wyborczego zarejestrowanych w więcej niż jednym okręgu wyborczym.

Także do 8 maja jest czas na zgłaszanie kandydatów do obwodowych komisji wyborczych.

Z kolei do 13 maja okręgowe komisje wyborcze mają przyznać - w drodze losowania - numery dla list komitetów wyborczych, które zarejestrowały listy wyłącznie w danym okręgu wyborczym.

Do 17 maja powołane zostaną przez wójtów, burmistrzów i prezydentów miast obwodowe komisje wyborcze, a do publicznej wiadomości podane zostaną informacje o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach komisji wyborczych utworzonych za granicą.

bEhGXQZq

W dniach 17-24 maja m.in. żołnierze, policjanci z jednostek skoszarowanych oraz funkcjonariusze Biura Ochrony Rządu, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej, pełniący służbę w systemie skoszarowanym, będą mogli składać wnioski o dopisanie ich do spisu wyborców w miejscowości, w której odbywają służbę.

Od 23 maja do północy 5 czerwca w Telewizji Polskiej i Polskim Radiu emitowane będą bezpłatne audycje wyborcze przygotowane przez komitety wyborcze.

Do 24 maja sporządzone zostaną przez gminy spisy wyborców.

Do 28 maja będzie czas na składanie przez osoby niepełnosprawne wniosków o dopisanie ich do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce stałego zamieszkania.

bEhGXQZr

Do tego samego dnia osoby przebywające czasowo na obszarze danej gminy, a także osoby bezdomne, będą miały czas na składanie wniosków o dopisanie do spisu wyborców.

Okręgowe komisje wyborcze wydadzą obwieszczenia informujące o zarejestrowanych okręgowych listach kandydatów.

2 czerwca upłynie termin zgłaszania przez wyborców przebywających na polskich statkach morskich wniosków o wpisanie do spisów wyborców w obwodach głosowania utworzonych na tych statkach.

5 czerwca o północy zakończy się kampania wyborcza.

bEhGXQZs

Wybory odbędą się 7 czerwca. Głosowanie będzie trwało od godz. 8.00 do godz. 22.00. (PAP)

mok/ woj/

bEhGXQZK
wiadomości
pap
Źródło:
PAP
KOMENTARZE
(0)