Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
było
09.10.2009 11:00

Powiatowe i gminne fundusze ochrony środowiska będą zlikwidowane

Od 1 stycznia 2010 roku Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wojewódzkie fundusze środowiska staną się osobami prawnymi; zlikwidowane zostaną powiatowe i gminne fundusze ochrony środowiska - zakłada uchwalona w piątek przez Sejm nowelizacja ustawy "Prawo ochrony środowiska".

Podziel się
Dodaj komentarz

Od 1 stycznia 2010 roku Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wojewódzkie fundusze środowiska staną się osobami prawnymi; zlikwidowane zostaną powiatowe i gminne fundusze ochrony środowiska - zakłada uchwalona w piątek przez Sejm nowelizacja ustawy "Prawo ochrony środowiska".

Głosowało 425 posłów, za ustawą opowiedziało się 418 parlamentarzystów, przeciw był 1, a 6 się wstrzymało.

Sejm przyjął część z sześciu poprawek zgłoszonych podczas drugiego czytania. Posłowie zgodzili się m.in. na to, aby przesunąć o rok termin wejścia w życie przepisu związanego z tworzeniem w budżecie państwa rezerwy celowej na wydatki w jednostkach budżetowych związanych z zadaniami z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Sejm opowiedział się również za przyjęciem przepisów przejściowych związanych z opłatami za wprowadzenie gazów oraz pyłów do powietrza.

Nowelizacja ustawy z kwietnia 2001 wynikała z koniczności dostosowania obecnego systemu ochrony środowiska do rozwiązań zawartych w ustawie o finansach publicznych.

Nowe przepisy mają na celu poprawienie skuteczności działania NFOŚIGW. Zakładają one, że od nowego roku instytucje te staną się osobami prawnymi w rozumieniu ustawy o finansach publicznych. Pieniądze, którymi będą dysponowały te instytucje, mają być przeznaczane na dofinansowania zadań z zakresu ochrony środowiska, realizowanych przez jednostki budżetowe. Środki te nie będą im przekazywane bezpośrednio, ale za pomocą specjalnie utworzonej rezerwy celowej.

Finansowanie ochrony środowiska będzie się nadal odbywało w formie pożyczek, dotacji, dopłat do oprocentowania kredytów itp. Dopłaty do obligacji będą zaś udzielane tylko wtedy, gdy emisja tych papierów będzie służyła finansowaniu ochrony środowiska.

Nowelizacja stanowi, że w skład rady nadzorczej narodowego funduszu wejdzie 12 osób. Nowe przepisy nakładają na radę obowiązek wyboru firmy uprawnionej do badania sprawozdania finansowego.

Ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2010 roku z wyjątkiem przepisów dotyczących ustalania wynagrodzeń dla członków rad nadzorczych funduszy wojewódzkich, które zaczną obowiązywać od 1 lipca 2010 roku. Obecnie ustawa zostanie przekazana do prac w Senacie.(PAP)

awy/ aop/ je/ mow/

Tagi: było, wiadomości, pap
Źródło:
PAP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz