Notowania

wiadomości
06.06.2011 15:47

Prezydent: edukacja i wzrost kompetencji to klucz do innowacyjności

Poprawa jakości edukacji dzieci i młodzieży, kształcenie postaw innowacyjnych i przedsiębiorczych, budowanie lepszych kompetencji przedsiębiorców - to według prezydenta Bronisława Komorowskiego najważniejsze rodzaje wsparcia dla polskiej innowacyjności.

Podziel się
Dodaj komentarz

Poprawa jakości edukacji dzieci i młodzieży, kształcenie postaw innowacyjnych i przedsiębiorczych, budowanie lepszych kompetencji przedsiębiorców - to według prezydenta Bronisława Komorowskiego najważniejsze rodzaje wsparcia dla polskiej innowacyjności.

Występując w poniedziałek na Kongresie Innowacyjnej Gospodarki prezydent Komorowski mówił, że umiejętność dialogu i zdolność do współpracy zaczyna się w domu i szkole, od sposobu myślenia o życiu, od rozwiązywania problemów życiowych i stąd znaczenie poprawy jakości edukacji dla innowacyjności.

Kolejnym wymienionym przez niego czynnikiem jest kształcenie postaw innowacyjnych i przedsiębiorczych wśród studentów i młodych naukowców. "To także jest pytanie o konkurencyjność, o możliwość sięgania do doświadczeń innych, których dzisiaj postrzega się tylko i wyłącznie jako groźnych konkurentów i na wszelki wypadek się ich nie wpuszcza na uczelnie, do instytutów itd." - mówił prezydent.

Według prezydenta, trzecim czynnikiem jest budowanie lepszych kompetencji samych przedsiębiorców. "W Polsce 96 proc. firm kwalifikuje się jako mikrofirmy, pracuje w nich najczęściej właściciel i jeden pracownik. Takie firmy w ogromnej mierze nie są zdolne do wdrażania nowatorskich rozwiązań" - powiedział Komorowski. Jak dodał, należy sprawić, aby takie firmy mogły się długofalowo rozwijać, a przedsiębiorcy wiedzieli, jak do tego doprowadzić. "I to jest w znacznej mierze pytanie do uczestników kongresu" - powiedział prezydent.

Komorowski podkreślił, że przez wiele lat myślenie o innowacyjności w Polsce skupiało się głównie na problemach finansowania i transferu wiedzy z nauki do gospodarki. "Tylko w tę stronę, bez dbałości o efekty, na ile są one weryfikowane przez mechanizmy istotne z punktu widzenia gospodarki, procesu konkurencyjności, zdolności do wdrożenia, potrzeb rynku" - mówił. Jego zdaniem w większym stopniu należy się skupić nie tyle na transferze wiedzy z nauki do gospodarki, co na przenoszeniu pewnym mechanizmów wolnego rynku do sfery nauki.

Jak podkreślał prezydent, dwa podstawowe czynniki rozwoju to czas i jakość kapitału społecznego. "Zwiększenie innowacyjności to proces wieloletni. To wymaga wielu lat zmian i przygotowań, a rolą państwa jest stwarzanie warunków, by tak się mogło stać" - mówił Komorowski. Dodał, że liczy, iż w raporcie z Kongresu znajdzie opis niezbędnej roli państwa przy tworzeniu ram sprzyjających takiemu rozwojowi.

Kolejny czynnik - mówił prezydent - to jakość kapitału społecznego. "To wiedza i zdolność ludzi do bycia kreatywnymi oraz umiejętność dialogu, bez której generowanie i wdrażanie nowych pomysłów będzie niemożliwe" - zaznaczył Komorowski.

Prezydent podkreślił, że na przekór poprzedniemu systemowi, duch polskiej przedsiębiorczości przetrwał najgorsze dla wszelkich przejawów indywidualizmu lata, a przedsiębiorcy stali się siłą napędową polskiej transformacji. Mały i średni biznes był dźwignią rozwoju polskiej gospodarki i ratował kraj przed wpływami kryzysów - mówił. "Mały i średni biznes to także budowa społeczeństwa obywatelskiego, w którym ludzie uczą się lepiej dbać o swoje interesy i budują klimat sprzyjający przedsiębiorczości" - zaznaczył.

Komorowski przypomniał też, że w Polsce działa 1,7 mln firm, głównie małych, i jest gigantyczny kapitał, wynikający również z przetrwania ducha polskiej przedsiębiorczości. "Przedsiębiorcy umieli odpowiedzieć na zmiany w gospodarce, polityce, społeczeństwie, które zachodziły w nieprawdopodobnie trudnym czasie i niesłychanym tempie. Obok zdolności do innowacji i adaptacji, siłą napędową polskiej gospodarki musi się teraz stać wiedza, kompetencja, zdolność do dialogu i współpracy" - zakończył prezydent.(PAP)

wkr/ ago/ je/ jra/

Tagi: wiadomości, pap
Źródło:
PAP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz