Notowania

prezydent
18.09.2009 16:15

Prezydent podpisał ustawę likwidującą UKIE

Prezydent Lech Kaczyński podpisał w piątek ustawę o Komitecie do Spraw Europejskich, która m.in. likwiduje funkcjonujący obecnie Urząd Komitetu Integracji Europejskiej.

Podziel się
Dodaj komentarz

*Prezydent Lech Kaczyński podpisał w piątek ustawę o Komitecie do Spraw Europejskich, która m.in. likwiduje funkcjonujący obecnie Urząd Komitetu Integracji Europejskiej. *

Celem ustawy jest skoordynowanie działań rządu w zakresie spraw unijnych poprzez utworzenie Komitetu do Spraw Europejskich, w miejsce obecnego UKIE. Ustawa tworzy nowe stanowisko - ministra do spraw członkostwa Polski w UE, który przejmie zadania dotychczasowego szefa UKIE (którym jest obecnie Mikołaj Dowgielewicz).

Minister ds. unijnych ma - zgodnie z ustawą - przewodniczyć Komitetowi ds. Europejskich. W skład komitetu wejdą też ministrowie oraz szef Kancelarii Premiera. Natomiast, gdy na posiedzeniu obecny będzie premier, wtedy on ma przewodniczyć obradom.

W posiedzeniach Komitetu uczestniczyć będą mogli także przedstawiciele organów administracji rządowej, jednak bez prawa udziału w podejmowaniu decyzji, które zapadają w drodze uzgodnień.

Do zadań ministra ds. członkostwa Polski w UE należy m.in. opracowywanie strategii polityki Polski w ramach Unii, inicjowanie oraz opracowywanie dokumentów rządowych związanych z udziałem w pracach organów unijnych lub opiniowanie ich pod względem zgodności z tą strategią.

Według ustawy rząd może upoważnić Komitet do Spraw Europejskich do rozpatrywania i rozstrzygania spraw dotyczących m.in. informowania społeczeństwa o procesach integracji europejskiej, przygotowania organów administracji rządowej do wykonywania zadań wynikających z członkostwa Polski w UE, informacji na temat wykorzystania przez nasz kraj mechanizmów wsparcia finansowego UE, dokumentów związanych z koordynacją wdrażania unijnego prawa do polskiego systemu prawa.

Komitet może brać udział w uzgadnianiu projektów dokumentów rządowych zawierających np. strategię działania Polski w ramach UE, stanowiska Polski przedstawiane w Radzie Europejskiej.

Ustawa o Komitecie ds. Europejskich wprowadza też poprawki do innych obowiązujących ustaw - m.in. ustawy o służbie zagranicznej i ustawy o działach administracji rządowej. (PAP)

eaw/ la/ jra/

Tagi: prezydent, wiadomości, pap
Źródło:
PAP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz