Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Prezydent podpisał zmiany dotyczące m.in. spółek komandytowych

0
Podziel się

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelizację kilku ustaw
podatkowych, która przewiduje m.in. objęcie podatkiem dochodowym od osób prawnych spółek
komandytowo-akcyjnych - poinformowała we wtorek w komunikacie Kancelaria Prezydenta.

bEqNFvEB

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelizację kilku ustaw podatkowych, która przewiduje m.in. objęcie podatkiem dochodowym od osób prawnych spółek komandytowo-akcyjnych - poinformowała we wtorek w komunikacie Kancelaria Prezydenta.

Chodzi o nowelizację ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym.

W komunikacie wskazano, że zmiany w zakresie CIT dotyczą trzech podstawowych kwestii, tj.: zasad opodatkowania transakcji sekurytyzacyjnych, zwolnienia z opodatkowania przychodów Krajowego Funduszu Kapitałowego oraz objęcia podatkiem dochodowym od osób prawnych spółek komandytowo-akcyjnych.

bEqNFvED

Sekurytyzacja polega na przekształcaniu wierzytelności banków wynikających np. z udzielonych kredytów lub pożyczek w papiery wartościowe, np. obligacje, które mogą nabywać inwestorzy. Dzięki temu bank, odstępując prawo do pieniędzy z wierzytelności, uzyskuje gotówkę.

"W sferze transakcji sekurytyzacyjnych ustawa przewiduje zmianę terminu zaliczania przez banki do przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przychodów ze zbycia praw do strumienia pieniądza z sekurytyzowanych wierzytelności z tytułu kredytów (pożyczek)" - napisano w komunikacie Kancelarii Prezydenta.

Ustawa przewiduje, że przychód ten powstanie w banku nie w dacie zbycia praw do tzw. strumienia pieniądza, lecz w dacie wymagalności rat kapitałowych tych wierzytelności lub w dacie ich zapłaty, jeżeli nastąpiła ona przed upływem terminu wymagalności.

Nowelizacja przewiduje także zmianę zasad opodatkowania Krajowego Funduszu Kapitałowego - odsetki od środków tego Funduszu zgromadzonych na rachunkach bankowych zostaną objęte zwolnieniem podatkowym.

bEqNFvEJ

"Istotą trzeciej zmiany w zakresie CIT jest nadanie spółce komandytowo-akcyjnej statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych. Wspólnicy, zarówno akcjonariusze, jak i komplementariusze podlegać będą opodatkowaniu od faktycznie uzyskanego przez nich dochodu z tytułu uczestnictwa w zysku takiej spółki" - napisano w komunikacie.

Natomiast nowelizacja ustawy o PIT dotyczy zwolnienia dochodu uzyskanego ze zbycia udziałów w spółce kapitałowej, papierów wartościowych oraz tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych, otrzymanych w drodze darowizny - w części odpowiadającej kwocie zapłaconego podatku od spadków i darowizn. W przypadku zbycia wskazanych papierów wartościowych spadkobierca będzie mógł odliczyć wydatki, jakie spadkodawca poniósł na ich nabycie.

"Zmiany w ustawie o podatku tonażowym mają charakter dostosowawczy i stanowią konsekwencję rozszerzenia zakresu podmiotowego podatku dochodowego od osób prawnych o spółki kapitałowo-akcyjne" - wyjaśniono.

Nowelizacja wejdzie w życie 1 stycznia 2014 r., z wyjątkiem przepisu przejściowego przewidującego obowiązek zamknięcia ksiąg rachunkowych, który wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. (PAP)

bEqNFvEK

mmu/ je/

bEqNFvFe
wiadomości
pap
Źródło:
PAP
KOMENTARZE
(0)