Notowania

wiadomości
09.10.2012 17:37

Projekt noweli ustawy o funduszach inwestycyjnych - do podkomisji

Sejmowa komisja finansów publicznych skierowała we wtorek projekt dot. zmian w ustawie o funduszach inwestycyjnych i w ustawie o nadzorze nad rynkiem finansowym do podkomisji ds. instytucji finansowych. Projekt dostosowuje polskie prawo do przepisów UE.

Podziel się
Dodaj komentarz

Sejmowa komisja finansów publicznych skierowała we wtorek projekt dot. zmian w ustawie o funduszach inwestycyjnych i w ustawie o nadzorze nad rynkiem finansowym do podkomisji ds. instytucji finansowych. Projekt dostosowuje polskie prawo do przepisów UE.

"Chcemy przede wszystkim wprowadzić regulacje prawne, które będą umożliwiały transgraniczne łączenia funduszy inwestycyjnych otwartych oraz będą określały zasady łączenia się krajowych funduszy inwestycyjnych. Dzięki temu będą obowiązywać jednolite przepisy, które będą określały wymogi dotyczące zezwolenia i zasad łączenia funduszy inwestycyjnych" - poinformował podczas posiedzenia komisji wiceminister finansów Wojciech Kowalczyk.

Dodał, że nowe regulacje mają także doprecyzować informacje, które muszą być udostępniane inwestorom przy okazji łączenia się funduszy, a także uprościć sposób podawania informacji potencjalnym inwestorom funduszy inwestycyjnych otwartych.

"Chodzi o uproszczenie prospektu informacyjnego, który będzie zawierał kluczowe informacje dla inwestorów. W przeciwieństwie do obecnie obowiązującego dokumentu informacyjnego będzie on przedstawiał najważniejsze informacje o funduszu w łatwy i przystępny sposób. Ma to na celu wyjście naprzeciw inwestorom, zwiększenie przejrzystości informacji i ich ujednolicenie" - wyjaśnił wiceminister.

Wskazał, że uproszczone mają zostać też przepisy związane z procedurami wprowadzania do obrotu w innych krajach UE jednostek uczestnictwa krajowych funduszy i wprowadzania do obrotu krajowego jednostek funduszy zagranicznych. Zgodnie z projektowanymi przepisami wprowadzony ma być też tzw. paszport dla zarządzających funduszami inwestycyjnymi. Pozwala on towarzystwom funduszy inwestycyjnych z jednego kraju zarządzać funduszami w innych państwach UE.

Kowalczyk dodał, że projektowane przepisy przewidują też zwiększenie skuteczności nadzoru finansowego, zwłaszcza w zakresie wymiany informacji między Komisją Nadzoru Finansowego a organami nadzoru w innych krajach UE.

Jak wynika z komunikatu Centrum Informacyjnego Rządu ws. projektu, nowe przepisy wprowadzają rozwiązania zwiększające efektywność działania funduszy inwestycyjnych otwartych na krajowym i europejskim rynku usług finansowych. Według rządu zmiany przygotowano ze względu na konieczność wdrożenia do polskiego prawa przepisów europejskich.

"Chodzi przede wszystkim o dyrektywę 2009/65/WE w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (dyrektywa UCITS IV) oraz dwie dyrektywy wykonawcze do niej" - wskazano. (PAP)

mmu/ amac/ gma/

Tagi: wiadomości, pap
Źródło:
PAP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz