Notowania

wiadomości
05.06.2012 17:12

Projekt umożliwiający pracę wolontariuszy w hospicjach w podkomisji

Sejmowa Komisja Zdrowia skierowała we wtorek do podkomisji poselski projekt nowelizacji ustawy o działalności leczniczej, który ma m.in. umożliwić pracę wolontariuszy w hospicjach. Posłowie chcą uchwalić ją przed 1 lipca.

Podziel się
Dodaj komentarz

Sejmowa Komisja Zdrowia skierowała we wtorek do podkomisji poselski projekt nowelizacji ustawy o działalności leczniczej, który ma m.in. umożliwić pracę wolontariuszy w hospicjach. Posłowie chcą uchwalić ją przed 1 lipca.

Ustawa o działalności leczniczej weszła w życie 1 lipca 2011 r., jednak przewidziano w niej 12-miesięczny okres na dostosowanie się do nowych przepisów.

Projekt posłów PO, który komisja rozpatrzyła na wtorkowym posiedzeniu, zawiera propozycje zmian służących rozstrzygnięciu wątpliwości interpretacyjnych, uwzględnia też postulaty zgłaszanych przez rozmaite środowiska.

Jak mówił w imieniu wnioskodawców Grzegorz Sztolcman (PO), jedna z istotnych zmian w projekcie dotyczy działalności leczniczej wykonywanej jako działalność pożytku publicznego. Ustawa stanowi, że jest ona regulowana przez ustawę o swobodzie działalności gospodarczej. W projekcie noweli proponuje się przepis to zmieniający. Ma to m.in. umożliwić pracę wolontariuszy w hospicjach.

Obecnie, w myśl ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie wolontariusze mogą pracować na rzecz organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów "w zakresie ich działalności statutowej, z wyłączeniem prowadzonej przez nie działalności gospodarczej".

W związku z wejściem w życie ustawy o działalności leczniczej MPiPS przygotowało projekt nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, który rozszerza zakaz korzystania z pomocy wolontariuszy na m.in. szpitale i hospicja. Regulacje, które mają umożliwić pracę wolontariuszy m.in. w hospicjach znajdują się również w projekcie nowelizacji ustawy o działalności leczniczej zgłoszonej przez PiS oraz w projekcie przygotowanym przez resort zdrowia.

Józefa Hrynkiewicz (PiS) pytała, jak zapisy z projektu nowelizacji ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie mają się do zmian proponowanych przez resort zdrowia.

"Jesteśmy przeciwni wykluczaniu wolontariatu z placówek medycznych. Uważamy, że brak jest uzasadnienia merytorycznego. Na 12 czerwca zaplanowana jest konferencja uzgodnieniowa projektu" - powiedział wiceminister zdrowia Jakub Szulc, odnosząc się do zapisów zawartych w projekcie MPiPS.

Jak wyjaśnił, po konsultacjach międzyresortowych projekt rządowy zawiera zapisy zbieżne w większości punktów z projektem posłów PO. Dodał, że projekt zmienił się w stosunku do tego, który przygotował resort zdrowia. Przypomniał, że w tej chwili prowadzone są konsultacje społeczne, które potrwają do 18 czerwca.

Projekt PO zawiera także m.in. zmiany w zakresie ubezpieczenia szpitali z tytułu zdarzeń medycznych. Według zaproponowanych przepisów suma ubezpieczenia wynosiłaby nie mniej niż 300 tys. zł (z uwagi na to, że jest to maksymalna wysokość świadczenia w przypadku śmierci pacjenta) i byłaby uzależniona od liczby łóżek w szpitalu i sumy ubezpieczenia w odniesieniu do jednego łóżka szpitalnego, która wynosi nie mniej niż 1 tys. zł.

Krystyna Skowrońska (PO) sugerowała, że ubezpieczenie powinno być uzależnione nie tylko od liczby łóżek, ale również innych czynników, np. tego, jak często w danym szpitalu dochodzi do wypadków. Szulc uznał, że zanim zacznie się wprowadzanie zmian w tej kwestii, należy poczekać kilka lat i obserwować, jak ten system funkcjonuje.

W projekcie proponuje się też możliwość przeprowadzania przez wojewodę kontroli podmiotów leczniczych prowadzących działalność na terenie województwa. W obecnym brzmieniu uprawnienia takie przysługują jedynie Ministrowi Zdrowia, a wojewodzie tylko w przypadkach zleconych przez Ministra Zdrowia. Projekt zawiera ponadto szereg zmian dotyczących finansowania, np. zasad przyznawania i rozliczania dotacji oraz innych procedur.

Projekt został skierowany do podkomisji powołanej wcześniej do rozpatrzenia projektu PiS. Oba projekty rozpatrywane będą łącznie. Posłowie chcą zakończyć prace nad nowelizacją przed 1 lipca. Komisja zdrowia ma rozpatrzyć sprawozdanie podkomisji już w środę rano.(PAP)

akw/ bos/ mow/

Tagi: wiadomości, pap
Źródło:
PAP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz