Notowania

spółki
27.08.2009 20:20

Przegląd wiadomości ze spółek, 27 sierpnia, godz. 20.30

Przegląd wiadomości ze spółek, 27 sierpnia, godz. 20.30

Podziel się
Dodaj komentarz

Przegląd wiadomości ze spółek, 27 sierpnia, godz. 20.30

ATREM

Portfel zamówień Atremu na 2009 r. ma wartość około 145 mln zł, spółka jednak nie podnosi prognoz mając na względzie, że realizacja części zamówień może przesunąć się na 2010 r. Potencjalna weryfikacja prognoz możliwa jest po III kw. Spółka prowadzi zaawansowane rozmowy w sprawie akwizycji trzech firm, a o ich efektach może poinformować w ciągu kilku miesięcy.

"Obecnie nasza prognoza na 2009 r. wydaje się dość zachowawcza. Planujemy się przyjrzeć prognozom, pod kątem ich potencjalnej weryfikacji po trzecim kwartale, jak będziemy mieli większą wiedzę o harmonogramie realizacji kontraktów" - powiedział Konrad Śniatała, prezes Atremu.

Atrem ma też już zamówienia na 2010 r. o wartości około 50 mln zł i niebawem ta wartość może się jeszcze powiększyć. "Wartość portfela zamówień na 2010 r. to obecnie około 50 mln zł i jest ona wyższa niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. W perspektywie dwóch - trzech miesięcy spodziewamy się pozyskania kilku dużych kontraktów w segmencie elektroenergetyki, których realizacja będzie miała miejsce w przyszłym roku" - dodał Łukasz Kalupa, członek zarządu Atrem.

W pierwszym półroczu 2009 r. zysk netto Atrem przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wzrósł o 13,4 proc. do 4,65 mln zł, skonsolidowany zysk operacyjny wzrósł o 16 proc. do 7 mln zł, a przychody wzrosły o 31,5 proc. do 62,8 mln zł.

Prognoza grupy Atrem na 2009 r. zakłada wypracowanie 10,4 mln zł zysku netto, 13,8 mln zł zysku operacyjnego i 134 mln zł przychodów.

Prezes ocenił wyniki wypracowane w pierwszym półroczu jako satysfakcjonujące i zgodne z przedstawioną prognozą. Poinformował jednak, że spowolnienie gospodarcze nie pozostaje bez wpływu na działalność grupy.

"Coraz bardziej odczuwamy wpływ obecnej sytuacji gospodarczej. Coraz więcej firm próbuje działać w naszym sektorze, co przekłada się na większą konkurencję, która z kolei negatywnie oddziałuje na marże. Szczególnie jest to odczuwalne w branży elektroenergetycznej. W wyspecjalizowanych usługach, czyli automatyce marże nawet wzrosły" - powiedział. Poinformował także, że grupa w trzecim kwartale spodziewa się podobnych dynamik wzrostu wyników jak w pierwszym półroczu.

Atrem kontynuuje prace na rozwojem grupy przez akwizycje, a o efektach tych działań może poinformować w ciągu kilku miesięcy. "Rozmawiamy w sprawie akwizycji zarówno z mniejszymi, jaki i większymi firmami. Zaawansowane rozmowy prowadzimy z trzema spółkami. Największa z nich wypracowuje przychody powyżej 50 mln zł. Myślę, że o efekcie tych rozmów będziemy mogli poinformować w ciągu kilku miesięcy" - powiedział prezes.

Na koniec pierwszego półrocza 2009 r. Atrem miał 17,47 mln zł wolnych środków.

Atrem realizuje obecnie budowę nowej siedziby, której oddanie do użytku planowane jest na koniec 2009 r. Oddanie siedziby nie wpłynie negatywnie na wyniki grupy. "Nie przełoży się to negatywnie na wyniki bo amortyzacja tego budynku będzie się pokrywała z oszczędnościami, jakie uzyskamy po rezygnacji z najmu obecnych powierzchni" - powiedział Kalupa.

BUDIMEX

Budimex Dromex podpisał list intencyjny z IKEA Centre Polska na zbudowanie miasteczka handlowego pod nazwą Bulwary Poznańskie. Wartość kontraktu to 137 mln zł netto - podał Budimex w czwartkowym komunikacie.

W liście intencyjnym IKEA zaakceptowała ofertę Budimeksu Dromeksu i wyraziła zamiar zawarcia umowy na realizację inwestycji.

DĘBICA

Dębica zmniejszy w tym roku produkcję opon do samochodów osobowych o około 400 tys. sztuk w stosunku do wcześniejszego planu, czyli o około 8,6 proc. - podała spółka w czwartkowym komunikacie.

Z kolei zmniejszenie produkcji opon do pojazdów rolniczych sięgnie 6.350 sztuk, czyli o 7,1 proc. w stosunku do planu na rok 2009.

Spółka poinformowała jednocześnie, że zamierza zwiększyć produkcję opon do samochodów ciężarowych o około 21.700 sztuk.

Zarząd spółki tłumaczy powyższe korekty planów zmianami na rynku w zakresie popytu na opony osobowe dostawcze, ciężarowe i rolnicze oraz otrzymaniem od głównego klienta - firmy Goodyear informacji o zmianach planów zakupów opon produkowanych przez Dębicę.

LITPOL

Dwóch nowych litewskich członków Rady Nadzorczej LitPol Link wybrało w czwartek Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników. W Radzie spółki, która ma przygotować projekt połączenia sieci energetycznych Polski i Litwy zasiadają przedstawiciele polskiego PSE Operator i Lietuvos Energija.

Lietuvos Energija AB wyznaczyła do Rady Darunasa Vasiliauskasa i Dariusa Grondskisa. Zastąpią oni Dariusa Masionisa i Dariusa Degutisa. Darunas Vasiliauskas, którego wybrano zastępca przewodniczącego Rady, jest członkiem zarządu Lietuvos Energija, a Darius Grondskis dyrektorem departamentu planowania finansowego i skarbu tej firmy. Trzeci członek Rady ze strony litewskiej nie zmienił się. pozostał nim Daivis Virbickas z Lietuvos Energija.

PSE Operator reprezentują przewodniczący Rady - prof. Władysław Mielczarski, Małgorzata Klawe oraz prof. Waldemar Kamrat z Politechniki Gdańskiej.

Spółka LitPol Link przygotowuje obecnie studium trasy nowej linii energetycznej w Polsce. Po stronie litewskiej w ciągu miesiąca powinni być wyłonieni wykonawcy planu trasy, oceny wpływu inwestycji na środowisko i studium wykonalności wstawki prądu stałego w Alytus

LitPol Link powstała w maju 2008 r. i ma przygotować dokumentację i zgody na przeprowadzenie mostu energetycznego z litewskiego miasta Alytus do Ełku. Linia ma liczyć wyniesie 154 km, z tego 106 km po stronie polskiej, a - 48 po litewskiej. Budowa może kosztować ok. 237 mln euro. Oprócz tego aby wykorzystać pełną moc mostu, trzeba wzmocnić systemy energetyczne obu krajów. Szacuje się, że strona litewska na ten cel ma wydać około 100 mln euro, a strona polska - około 600 mln euro. (PAP)

MAGELLAN

Zysk netto grupy kapitałowej Magellan ma wzrosnąć w 2009 roku o około 4 proc. do 17,4 mln zł w stosunku do roku 2008 - poinformowała spółka w czwartkowym komunikacie.

"Podstawą osiągnięcia prognozowanego wyniku będzie 7 proc. dynamika wzrostu wartości sprzedaży produktów i wartość portfela aktywów finansowych na dzień 31.12.2009 zbliżona do wartości portfela na koniec roku 2008" - napisano w komunikacie.

Przy sporządzaniu prognozy przyjęto założenia, że kontynuowane będzie prowadzenie linii biznesowej grupy jako podmiotu o charakterze instytucji finansowej, nakierowanej na finansowanie sektora szpitalnego i jego dostawców, a kursy walut i stopy procentowe utrzymają się na poziomie zbliżonym do odnotowanych w czerwcu 2009 roku.

Spółka zapowiedziała, że po zakończeniu trzeciego kwartału 2009 roku zarząd dokona oceny możliwości realizacji prognozowanych wyników.(

POLICE

Police planują do końca przyszłego roku pozyskać 90 mln zł ze zbycia udziałów w sześciu swoich spółkach zależnych i udziałów mniejszościowych w dwóch innych spółkach. Tylko w tym roku przychody z tego tytułu mają wynieść 14,6 mln zł - powiedzieli w czwartek przedstawiciele spółki.

"Nasz program restrukturyzacji zakłada pozyskanie inwestorów strategicznych dla spółek, w których mamy 100 proc. udział" - powiedział Tomasz Zieliński, wiceprezes Polic ds. strategii i rozwoju.

"Rozważamy różne formy zbycia, sprzedaż 100 proc. udziałów albo części. Nie wykluczamy spółek menadżersko-pracowniczych, czy wprowadzenia spółek na rynek NewConnect" - dodał. Chodzi o takie spółki z grupy jak: Automatika, Centrum, Remech, Supra, Transtech i Koncept.

Police chcą też we współpracy z innymi udziałowcami pozyskać inwestorów dla spółek Budchem i Kemipol, gdzie mają mniejszościowy udział. "W ciągu dwóch lat chcemy pozyskać ze zbycia udziałów 90 mln zł, łącznie ze spółkami, gdzie mamy mniejszościowy udział" - powiedział Zieliński.

Dodał, że w tym roku Police pozyskają 14,6 mln zł ze zbycia jednej ze spółek, nie chciał jednak ujawnić szczegółów. Wiceprezes powtórzył, że w ciągu trzech - czterech lat Police mogą pozyskać 200 mln zł ze zbycia aktywów, włączając w to sprzedaż udziałów w spółkach zależnych i projekt energetyczny.

Spółka rozważa sprzedaż części udziałów w spółce celowej, która wybudowałaby na terenie zakładów nową elektrownię. Na potrzeby budowy elektrowni Police planują zbycie gruntów o pow. ponad 33 ha za maksymalnie 33 mln zł. Obecnie Police prowadzą wstępne rozmowy z ośmioma potencjalnymi inwestorami.

"Spłynęły do nas wstępne koncepcje. Będziemy na tej podstawie przygotowywać projekt. Nie wiemy jeszcze jaką moc mogłaby mieć elektrownia, kilkaset megawatów to minimum" - powiedział Zieliński.

Police rozważają też możliwość sprzedaży własności intelektualnych, m.in. licencji, praw do znaków towarowych. Szacują, że przychody z tytułu sprzedaży praw do wartości niematerialnych i prawnych w latach 2009 - 2012 mogą wynieść ok. 9 - 15 mln USD.

Program restrukturyzacji realizowany obecnie przez ZCH Police ma przynieść w tym roku spółce prawie 300 mln zł. Po I półroczu spółka zrealizowała 56 proc. planu. Jeszcze w tym roku zwolni 160 osób - powiedzieli w czwartek przedstawiciele spółki.

"Realizujemy program restrukturyzacji. Zakładamy, że w tym roku przyniesie to efekty rzędu 300 mln zł" - powiedział na konferencji prezes Polic Zbigniew Miklewicz.

Efekty mają być uzyskane poprzez aktywizację sprzedaży (82,8 mln zł), redukcję kosztów (124,5 mln zł), restrukturyzację zatrudnienia (76,9 mln zł) i zbycie aktywów (14,6 mln zł).

W I półroczu tego roku działania restrukturyzacyjne przyniosły efekt finansowy na poziomie 168 mln zł, co stanowi ponad 56 proc. planu na ten rok.

W ramach restrukturyzacji zatrudnienie w spółce spadło w I półroczu o 140 osób. Do końca roku spółka zamierza zredukować zatrudnienie o kolejne 160 osób. "Proces będzie kontynuowany w latach następnych. Nie przedłużamy umów na czas określony, podejmiemy projekt redukcji zatrudnienia w administracji" - powiedział prezes Polic.

W I półroczu 2009 roku Police miały 232 mln zł straty netto przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 873,4 mln zł. (PAP)

pel/ pif/ gsu/ pam/ ago/ bos/

Tagi: spółki, wiadomości, pap
Źródło:
PAP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz