Notowania

spółki
08.10.2009 20:11

Przegląd wiadomości ze spółek, 8 października, godz. 20.15

Przegląd wiadomości ze spółek, czwartek 8 października, godz. 20.15

Podziel się
Dodaj komentarz

Przegląd wiadomości ze spółek, czwartek 8 października, godz. 20.15

ABG, ASSECO POLAND, KRUS

ABG, które w konsorcjum z Asseco Poland wygrało przetarg KRUS na wykonanie systemu Workflow i modernizację systemów przetwarzania, podpisało umowę w tej sprawie z rolniczą kasą. Wartość zlecenia to 42,3 mln zł - poinformowało PAP biuro prasowe ABG. Realizacja umowy przewidziana jest na ostatni kwartał 2009 roku i cały rok 2010.

Przetarg został zorganizowany w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich (PPWOW), który jest finansowany przez Bank Światowy.

System Workflow ma być głównym elementem reformy administracyjnej KRUS podejmowanej w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich. Jest określany jako najważniejszy projekt dla zmian w KRUS.

Przetarg został ogłoszony w grudniu 2008 r.; o zlecenie starały się także m.in. Comarch, Lumena oraz Sygnity i Aram, ale ostatecznie ich oferty odrzucono.

ALMAST

Sąd Rejonowy w Gliwicach ogłosił upadłość notowanego na NewConnect Alumastu z możliwością zawarcia układu - poinformowała spółka w czwartkowym komunikacie.

"Sąd po przeanalizowaniu zgromadzonego materiału dowodowego postanowił wdrożyć w sytuacji spółki postępowanie z możliwością zawarcia układu, ponieważ w drodze układu wierzyciele zostaną zaspokojeni w wyższym stopniu aniżeli zostaliby zaspokojeni po przeprowadzeniu postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku spółki" - napisano.

"Według sądu podjęty przez spółkę proces restrukturyzacji wskazuje również, iż zachodzi wysokie prawdopodobieństwo, że przedsiębiorstwo zostanie uzdrowione i będzie kontynuowało swoją działalność, czego konsekwencją będzie zaspokojenie wierzycieli w stopniu znacznie wyższym niż ogłoszenie postępowania upadłościowego z opcją likwidacji" - dodano.

W maju Alumast złożył wniosek o upadłość z możliwością układu. Poinformował wówczas, że przyczyną tego kroku są działania podjęte przez DZ Bank Polska, konsekwencją których jest brak możliwości regulowania przez spółkę bieżących zobowiązań. Alumast ocenił działania banku jako bezpodstawne.

ANWIL

Prestiżową nagrodę Międzynarodowej Konferencji Energetycznej Europower 2009 w kategorii "Rozwiązania energetyczne w przemyśle" otrzymał włocławski Anwil z grupy kapitałowej PKN Orlen.

Jak poinformował Anwil w czwartkowym komunikacie, spółka otrzymała nagrodę "za wdrożenie szeregu rozwiązań technicznych i technologicznych, przynoszących w efekcie znaczące oszczędności w zużyciu energii elektrycznej i cieplnej".

Jednym z najważniejszych przedsięwzięć w tej dziedzinie była wprowadzona w Anwilu zmiana technologii wytwarzania chloru i ługu sodowego, która przyniosła obniżenie zużycia energii elektrycznej niezbędnej do produkcji chloru o 5 proc. oraz zużycia ciepła w produkcji ługu sodowego o 60 proc.

Za istotną innowację Anwilu uznano też wykorzystanie ciepła z instalacji mycia gazu syntezowego do zasilania sieci grzewczej. W efekcie tego rozwiązania odzyskiwane ciepło zasila około 80 proc. potrzeb systemu grzewczego spółki.

Międzynarodowa Konferencja Energetyczna Europower 2009 uważana jest za jedno z najważniejszych wydarzeń branży energetycznej w Polsce. Podczas tegorocznej edycji w pięciu kategoriach wręczono nagrody firmom wnoszących znaczący wkład w rozwój energetyki i nowatorskie rozwiązania w tym sektorze.

Anwil wytwarza i sprzedaje nawozy azotowe: saletrę amonową i saletrzak. Jest jedynym w Polsce producentem suspensyjnego polichlorku winylu, wykorzystywanego m.in. w produkcji granulatów, profili budowlanych, rur wodociągowych i kanalizacyjnych oraz największym w kraju producentem wodorotlenku sodu: ługu sodowego i sody kaustycznej granulowanej. Spółka wytwarza także chemikalia: amoniak, wodę amoniakalną, azot ciekły i tlen ciekły.

ASSECO

W ramach połączenia Asseco Poland ze spółką zależną ABG, majątek ABG zostanie przeniesiony na spółkę Asseco Poland, a samo ABG zostanie zlikwidowane - podało Asseco Poland w komunikacie.

"Planowane połączenie ma na celu wzmocnienie potencjału łączących się spółek oraz zwiększenie możliwości konkurowania na rynku krajowym i europejskim, co powinno w istotny sposób przyczynić się do zwiększenia finansowej stabilności działania, a w dłuższym okresie do wzrostu wartości dla akcjonariuszy obydwu spółek" - napisano.

Wcześniej przedstawiciele Asseco Poland, które ma 100 proc. akcji ABG, informowali, że połączenie z tą spółką planowane jest na początku 2010 roku.

KOLPORTER

Zainteresowanie inwestycją w sieć 900 saloników prasowych Kolportera wyraziło kilkanaście firm i funduszy inwestycyjnych zarówno z Polski, jak i innych krajów Unii Europejskiej - poinformował PAP Maciej Topolski, rzecznik Grupy Kolporter. Nie chciał jednak powiedzieć czy transakcja może zostać zrealizowana jeszcze w tym roku.

W komunikacie przesłanym PAP Kolporter podał natomiast, że niezależnie od tego, czy transakcja zostanie sfinalizowana, Kolporter rozpoczął wdrażanie nowej marki - Top Press - funkcjonującej w ramach sieci saloników prasowych. Kolporter nie wyklucza współpracy przy rozwoju sieci saloników Top Press z koncernem tytoniowym lub operatorem komórkowym, z którymi obecnie prowadzi rozmowy.

Obecnie funkcjonuje już 10 takich saloników, a w najbliższych miesiącach w centrach handlowych na terenie całej Polski ma powstać kolejnych 50 Top Pressów. Od tradycyjnej sieci Kolportera różnią się nazwą, logotypem, ale przede wszystkim standardem.

Niewykluczone, że obok będącego własnością Kolportera logotypu Top Press niebawem pojawi się drugi brand, należący do któregoś z koncernów tytoniowych lub operatorów komórkowych.

Na początku sierpnia Grupa Kolporter informowała, że Kolporter Sieci Handlowe szuka branżowego lub finansowego inwestora dla sieci 900 saloników prasowych oraz że może sprzedać część lub całość udziałów w tej sieci. Na przełomie sierpnia i września bank inwestycyjny Trigon, który jest doradcą Kolportera w procesie poszukiwania inwestora rozesłał do potencjalnych zainteresowanych zarówno z sektora finansowego, jak i inwestorów branżowych pakiet wstępnych informacji dotyczących saloników prasowych.

Sieć saloników prasowych Kolportera sprzedaje m.in. prasę, papierosy, prepaidy, słodycze, napoje, baterie, artykuły tytoniowe i zabawki oraz oferuje klientom usługi dodatkowe: lotto i opłatę domowych rachunków.

Kolporter Sieci Handlowe to spółka wchodząca w skład grupy kapitałowej Kolporter, która liczy 13 firm. Udział Kolportera w rynku dystrybucji prasy wyniósł na początku 2009 roku według Izby Wydawców Prasy 40,85 proc., a według samej spółki wynosi ok. 46 proc.

MARVIPOL

Marvipol wyemituje do 3 mln akcji serii D po 11 zł za sztukę w formie subskrypcji prywatnej dla nie więcej niż 99 inwestorów - podała spółka w czwartkowym komunikacie.

Celem emisji jest zapewnienie dodatkowych, zróżnicowanych źródeł finansowania nowych projektów zarówno deweloperskich, jak również realizowanych, bądź planowanych działań w pozostałych obszarach aktywności grupy kapitałowej.

Na czwartkowym zamknięciu papiery dewelopera działającego na warszawskim rynku apartamentów, kosztowały 16,98 zł.

SYGNITY

Sygnity, w ramach pięcioletniego programu emisji obligacji, sprzedało obligacje o wartości nominalnej 3,8 mln zł - poinformowała spółka w komunikacie.

Obligacje zostały wyemitowane jako obligacje dyskontowe, których rentowność oparta jest o wysokość stawki WIBOR 3M i WIBOR 6M oraz marżę dla inwestorów. Data wykupu obligacji to 20 stycznia 2010 r.

W komunikacie podano, że wartość zaciągniętych przez Sygnity zobowiązań na koniec września 2009 r., według stanu ksiąg na 8 października 2009 r., wynosiła 185,6 mln zł, z czego zobowiązania krótkoterminowe stanowiły 175,2 mln zł, a zobowiązania długoterminowe 10,4 mln zł.

Wśród zobowiązań krótkoterminowych zobowiązania finansowe z tytułu wyemitowanych przez Sygnity obligacji na koniec września wynosiły 39,97 mln zł, a zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek wynosiły 54,77 mln zł

TERANTIUM INVESTMENTS, HTL-STREFA

Terantium Investments wezwał do sprzedaży 64.593.731 akcji HTL-Strefa, stanowiących 100 proc. kapitału spółki, po 13,71 zł za akcję - poinformował w czwartek pośredniczący w wezwaniu Millennium DM. Zapisy na sprzedaż akcji będą odbywały się od 28 października do 26 listopada 2009 r.

"Intencją wzywającego jest wystąpienie do Komisji Nadzoru Finansowego, w celu uzyskania jej zgody na zniesienie dematerializacji akcji, oraz do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie z wnioskiem o zaprzestanie notowań akcji" - napisano w wezwaniu.

"Jeśli wzywający osiągnie 90 proc. lub więcej całkowitej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, intencją Terantium będzie rozpoczęcie procesu przymusowego wykupu akcjonariuszy mniejszościowych" - dodano.

Wzywający podał, że przed ogłoszeniem wezwania zawarł umowę z głównymi akcjonariuszami spółki, tj. z Andrzejem Czerneckim, z Wojciechem Wyszogrodzkim oraz ze spółką Noryt N.V., posiadającymi łącznie 50.225.000 akcji HTL-Strefy, stanowiących łącznie 77,76 proc. jej akcji. Zgodnie z tą umową, główni akcjonariusze zobowiązali się do złożenia zapisów w tym wezwaniu.

Terantium Investments jest spółką, której właścicielem jest EQT V Limited, należąca do Grupy EQT.

Grupa EQT jest wiodącym podmiotem typu private equity koncentrującym swoją działalność na krajach skandynawskich, krajach Europy Środkowo-Wschodniej, USA oraz Azji. Spółka podała, że EQT posiada bogate doświadczenie w inwestowaniu w sektorze medycznym.

"Wzywający zamierza aktywnie wspierać realizację strategii zarządu spółki, poprzez zapewnienie dostępu do zasobów wymaganych dla realizacji takiej strategii, w tym zasobów Grupy EQT oraz sieci ekspertów, którzy wspierać będą rozwój działalności spółki" - napisano w wezwaniu.(PAP)

seb/ gsu/ pam/ pad/ mb/ bas/ jtt/ epo/ bos/

Tagi: spółki, wiadomości, pap
Źródło:
PAP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz