Notowania

wiadomości
27.02.2014 14:59

Przegląd wiadomości ze spółek, czwartek godz. 15

Przegląd wiadomości ze spółek, czwartek 27 lutego godz. 15

Podziel się
Dodaj komentarz

Przegląd wiadomości ze spółek, czwartek 27 lutego godz. 15

ASBIS

Rada dyrektorów Asbisu będzie rekomendowała wypłatę dywidendy na poziomie 20-30 proc. zysku za 2013 r. - poinformował dyrektor generalny Asbisu Siarhei Kostevitch. Dodał, że w tym roku przychody spółki wzrosną jednocyfrowo.

"Zakładamy, że w tym roku nasze przychody wzrosną jednocyfrowo. Około 30 proc. tegorocznej sprzedaży będzie pochodziło z marek własnych. Spodziewamy się dalszej poprawy rentowności" - dodał.

BIEDRONKA

Nakłady inwestycyjne w sieci sklepów Biedronka wyniosą w tym roku ok. 2,1 mld zł - poinformował w czwartek Tomasz Suchański, dyrektor generalny sieci.

"Zamierzamy zainwestować w tym roku ok. 2,1 mld zł. Planujemy otworzyć ok. 300 nowych sklepów Biedronka i trzy nowe centra dystrybucyjne" - powiedział Suchański na konferencji prasowej. "Jesteśmy na dobrej drodze, by pod koniec 2015 roku mieć 3 tysiące sklepów" - dodał.

Suchański poinformował, że spółka będzie rozwijać również sieć sklepów franczyzowych oraz otwierać małe sklepy, o powierzchni ok. 200 m kw, w większych aglomeracjach.

W 2013 roku Biedronka otworzyła 280 nowych sklepów, sieć powiększyła się netto o 268 nowych placówek do 2393 sklepów. Uruchomiono też dwa nowe centra dystrybucyjne. CAPEX Biedronki wyniósł 1,7 mld zł.

CAPEX dla całej grupy Jeronimo Martins na ten rok zaplanowany jest na 600-700 mln euro.

Sprzedaż Biedronki w 2013 r. wyniosła ok. 32 mld zł (7,7 mld euro), co oznacza wzrost w złotych o 15 proc. rdr. Sprzedaż LFL wzrosła o 4,2 proc. EBITDA Biedronki zwiększyła się w tym czasie o 8,7 proc. do 600 mln euro. Marża EBITDA spadła do 7,8 proc. z 8,2 proc. w 2012 roku.

Sprzedaż Biedronki stanowiła około 65 proc. sprzedaży całej grupy Jeronimo Martins, a EBITDA 77 proc. łącznego wyniku.

"Ubiegły rok był trudny dla wszystkich na rynku, wzrost sprzedaży detalicznej był najniższy od lat. Na tle tego, co działo się na rynku, nasze wyniki wydają się być bardzo dobre" - powiedział Suchański.

"Jesteśmy pozytywnie nastawieni co do tego, co się będzie działo w tym i przyszłym roku w gospodarce i w naszej firmie. Nie przewidujemy spadków" - dodał.

BORYSZEW

Boryszew wypracował w czwartym kwartale 2013 roku 0,9 mln zł zysku netto łącznie z działalności kontynuowanej oraz zaniechanej. Przychody grupy spadły w tym okresie do 1,147 mld zł z 1,163 mld zł rok wcześniej - podał Boryszew w raporcie.

Grupa miała w czwartym kwartale 1,9 mln zł straty netto z działalności kontynuowanej oraz 18,2 mln zł zysku z działalności zaniechanej, z czego tylko niecałe 3 mln zł przypadało właścicielom jednostki dominującej. Wynik z działalności zaniechanej wynikał ze sprzedaży majątku HMN Szopienice w likwidacji.

W całym 2013 roku Boryszew wypracował 13,7 mln zł zysku netto wobec 39,3 mln zł zysku rok wcześniej. Przychody grupy spadły do 4,84 mld zł z 4,88 mld zł.

Na koniec roku Boryszew miał 747,7 mln zł krótkoterminowego długu oprocentowanego oraz 198,7 mln zł oprocentowanych zobowiązań długoterminowych. Rok wcześniej było to odpowiednio 640,5 mln zł i 162,8 mln zł.

Wolumen sprzedaży grupy wzrósł w 2013 roku o 1 proc. do 273,9 tys. ton.

Boryszew podał, że w 2013 roku spadek wyników operacyjnych segmentu motoryzacyjnego grupy był spowodowany głównie mniejszą sprzedażą, która to wynikała z kryzysu w europejskiej branży motoryzacyjnej oraz z kontraktowych obniżek cen i cyklu życia kontraktów. W roku 2013 stare kontrakty stopniowo wygasały i nie były, szczególnie w segmencie wyrobów plastikowych, proporcjonalnie zastępowane nowymi.

Wzrost wyników operacyjnych segmentu aluminium wynikał natomiast z bardziej rentownego miksu produktowego. Wolumen w tym segmencie spadł do 94,6 tys. ton z 98,5 tys. ton.

Segment miedzi poprawił wynik operacyjny dzięki rekordowym wolumenom, które wzrosły rdr o 25 proc. Wolumen sprzedaży wzrósł do 42,5 tys. ton z 37,2 tys. ton w 2012 roku.

W segmencie cynku i ołowiu spadek dotyczył jedynie spółki Baterpol i był następstwem wyższych kosztów podstawowego surowca - złomu akumulatorowego. Wynik operacyjny poprawiła za to ZM Silesia. Wolumen wzrósł do 77 tys. ton z 73,8 tys. ton.

BZ WBK

Zarząd BZ WBK zarekomenduje przeznaczenie na dywidendę z zysku za 2013 r. ok. 1 mld zł, co oznacza wypłatę 10,7 zł dywidendy na akcję - podała spółka w komunikacie.

"Zarząd Banku Zachodniego WBK zarekomenduje wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy za 2013 r. w wysokości 10,70 zł na jedną akcję. Ostateczna decyzja o wypłacie dywidendy i jej wysokości zostanie podjęta przez Walne Zgromadzenie Banku Zachodniego WBK" - napisano w komunikacie.

Rekomendacja zarządu została już pozytywnie zaopiniowana przez radę nadzorczą banku.

Bank proponuje, by dniem ustalenia prawa do dywidendy był 2 maja, a dniem jej wypłaty 16 maja.

Bank podał, że proponowana dywidenda stanowi 62 proc. zysku netto banku i 50 proc. zysku netto Grupy BZWBK należnego udziałowcom banku.

Jednostkowy zysk netto BZ WBK wyniósł w 2013 roku 1,61 mld zł.

Bank podał w komunikacie, że o dobrej sytuacji finansowej grupy świadczą: wskaźnik wypłacalności Grupy na poziomie 13,92 proc., wskaźnik wypłacalności banku 15,22 proc., wskaźnik kapitału podstawowego Tier 1 grupy 11,41 proc., wskaźnik kapitału podstawowego Tier 1 banku 12,63 proc.

"Wskaźniki te zostały wyliczone przy założeniu, że dywidenda zostanie wypłacona na zaproponowanym poziomie" - napisano.

"Zarząd uważa, że poziom zysków zatrzymanych pozwala na realizację strategii przyjętej przez Bank/Grupę i zapewnia właściwą równowagę między wykorzystaniem kapitału oraz jego wzrostem; istniejąca baza kapitałowa odzwierciedla ostrożne podejście i akceptowalny poziom ryzyka związanego z bieżącą oraz przyszłą działalnością banku oraz zapewnia bezpieczeństwo depozytów klientów; bank wypełnia zalecenia wydane przez KNF w grudniu 2013 roku dotyczące wypłaty dywidendy" - dodano w komunikacie.

Ankietowani przez PAP analitycy spodziewali się, że BZ WBK przeznaczy na dywidendę ok. 52 proc. zysku netto osiągniętego w 2013 roku, co da 10,7 zł dywidendy na akcję. Oczekiwania analityków odnośnie wskaźnika wypłaty wahały się od 50 proc. do 60 proc., a DPS od 9,6 zł do 11,9 zł.

Bank szacował wcześniej, że po przejęciu Kredyt Banku oraz Santander Consumer Banku wskaźnik Core Tier 1 wyniesie na koniec 2014 roku 13,7 proc.

Z zysku za 2012 rok bank wypłacił łącznie 710,9 mln zł dywidendy, czyli 7,60 zł na akcję.

CEZ

CEZ przewiduje, że w tym roku wypracuje 70,5 mld CZK zysku EBITDA oraz 27,5 mld CZK zysku netto - podała spółka w komunikacie.

W 2013 r. EBITDA spółki wzrosła rdr o 4,4 proc. do 82,1 mld CZK, a zysk netto spadł rdr o 12,3 proc. do 35,2 mld CZK.

CEZ podał, że za skurczeniem się wyniku netto koncernu stoi przede wszystkim duży spadek hurtowych cen energii elektrycznej, spowodowany znacznymi dotacjami na odnawialne źródła energii, w połączeniu ze stagnacją europejskiej gospodarki i utrzymującą się niepewnością dotyczącą otoczenia regulacyjnego w sektorze energetycznym.

Zeszłoroczne wyniki okazały się nieco lepsze od prognoz spółki. W listopadzie CEZ obniżył prognozę zysku netto na 2013 r. do 35 mld CZK z 37,5 mld CZK wcześniej i podtrzymał prognozę EBITDA na poziomie 81 mld CZK.

DOM DEVELOPMENT

Dom Development miał w IV kwartale 2013 r. blisko 26 mln zł zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej - wynika z wyliczeń PAP. Wynik był zbliżony od oczekiwań analityków, którzy spodziewali się zysku na poziomie 25 mln zł.

Przewidywania analityków, co do zysku netto, wahały się w przedziale od 22 mln zł do 27,9 mln zł.

Zysk operacyjny spółki wyniósł w IV kwartale 35,7 mln zł i był wyższy od konsensusu zakładającego 31,5 mln zł zysku.

Przychody dewelopera wyniosły w tym czasie 212,6 mln zł, czyli były nieco gorsze od konsensusu rynkowego zakładającego 217,8 mln zł przychodów.

W analogicznym okresie roku poprzedniego deweloper wypracował 25,5 mln zł zysku netto, 32,1 mln zł zysku EBIT oraz 238 mln zł przychodów.

Dom Development informował wcześniej, że przekazał w IV kwartale 2013 r. 496 lokali, a na jego wynik finansowy w tym czasie wpłynęły przede wszystkim przekazania mieszkań z projektów: Saska (225 mieszkań), Wilno (91) oraz Derby (71).

W całym 2013 r. Dom Development przekazał łącznie 1.562 lokale i wypracował 54,4 mln zł zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej i 73,3 mln zł zysku operacyjnego, przy przychodach na poziomie ponad 676 mln zł.

"Miniony rok okazał się lepszy od oczekiwań i pozwala z optymizmem patrzeć na rozpoczynający się rok 2014. W pierwszej połowie 2014 roku zamierzamy wzbogacić ofertę o pięć nowych lokalizacji oraz uruchomić kolejne etapy trwających inwestycji" - napisał w liście do akcjonariuszy Jarosław Szanajca, prezes dewelopera.

Dodał, że na koniec 2013 r. Dom Development miał 327 mln zł gotówki, a relacja długu netto do kapitałów własnych wynosiła 15 proc.

Deweloper sprzedał w 2013 r. 1605 mieszkań.

Zarząd Dom Development rekomenduje wypłatę w formie dywidendy za 2013 r. niemal 54,5 mln zł, czyli 2,2 zł na akcję - podała spółka w komunikacie.

Na dywidendę zarząd chce przeznaczyć zysk netto Dom Development za 2013 r. w kwocie 54,35 mln zł oraz część kapitału zapasowego pochodzącą z zysku z lat ubiegłych w kwocie 142,26 tys. zł.

"Rekomendowana przez zarząd spółki łączna kwota wypłaty dywidendy stanowi 99,9 proc. skonsolidowanego zysku netto grupy kapitałowej Dom Development (...)" - podano w komunikacie.

Z zysku za 2012 r. Dom Development wypłacił w formie dywidendy 91,05 mln zł, co dało 3,68 zł na akcję.

PCC ROKITA

PCC Rokita złożyła w czwartek do Komisji Nadzoru Finansowego prospekt emisyjny związany z pierwszą ofertą publiczną akcji spółki - podała spółka w komunikacie prasowym. W wypadku powodzenia oferty udział akcji posiadanych przez nowych akcjonariuszy ma wynieść 15 proc., zaś ich udział w liczbie głosów 10 proc. PCC Rokita planuje przeprowadzenie IPO w tym roku.

PCC Rokita zajmuje się produkcją i handlem produktami chemicznymi, w które zaopatruje inne branże przemysłu - przemysł tworzyw sztucznych, chemii przemysłowej i gospodarczej, chłodniczy, farmaceutyczny, spożywczy, budowlany, samochodowy, tekstylny oraz górniczy.

Długoterminowa strategia biznesowa PCC Rokita zakłada m.in. intensywny rozwój segmentu polioli i systemów poliuretanowych. Planowane inwestycje mają na celu zwiększenie zdolności produkcyjnych i poszerzenie portfolio produktów.

W skład grupy kapitałowej PCC Rokita wchodzi 19 spółek zależnych.

Jedynym akcjonariuszem PCC Rokita jest spółka PCC Spółka Europejska z siedzibą w Duisburgu.

PKP Cargo

Rada nadzorcza PKP Cargo rozpoczęła procedurę wyłaniania czterech członków zarządu spółki, ma ona potrwać około 7-8 tygodni - poinformowała w czwartek spółka.

W postępowaniu mają być wybrani członkowie zarządu ds.: handlowych, operacyjnych, finansowych oraz przedstawiciel pracowników.

Kandydaci mogą się zgłaszać do 31 marca br., a rozmowy kwalifikacyjne mają się odbyć w dwóch turach: 7-9 kwietnia oraz 14-15 kwietnia br. "Jedynie w przypadku przedstawiciela pracowników w zarządzie spółki termin rozmów może zostać wyznaczony maksymalnie na 7 maja 2014 roku" - dodano.

Zgodnie ze statutem PKP Cargo zarząd może składać się z jednego do pięciu członków, a ich liczbę określa rada nadzorcza.

ZA PUŁAWY

Zysk netto Zakładów Azotowych Puławy, przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej, spadł w II kw. roku obrotowego 2013/14 do 19,4 mln zł z 87,4 rok wcześniej i był o 30 proc. niższy od średniej prognoz na poziomie 28 mln zł.

Zysk operacyjny grupy spadł do 20,8 mln zł z 91,3 przed rokiem. Analitycy spodziewali się zysku na poziomie 29,8 mln zł.

Przychody spadły do 922,8 mln zł z 973 mln zł rok wcześniej. Konsensus rynkowy zakładał sprzedaż na poziomie 886,2 mln zł.

W całym półroczu grupa miała prawie 37 mln zł zysku netto, 39,4 mln zł zysku operacyjnego, 112,3 mln zł EBITDA i 1,76 mld zł przychodów. W analogicznym okresie rok wcześniej zysk netto wynosił 121,8 mln zł, EBIT 128,5 mln zł, EBITDA 188,2 mln zł, a przychody 1,85 mld zł.

W I półroczu przychody segmentu Agro wyniosły 1,09 mld zł, co oznacza spadek o 6,4 proc. rdr. Przychody segmentu Chemia wyniosły 607,1 mln zł i zmniejszyły się rdr o 1,4 proc. W segmencie Energetyka uzyskano przychody w kwocie 42,0 mln zł (spadek o 10 proc.). W segmencie Pozostała Działalność uzyskano przychody w kwocie 25,6 mln zł. (spadek o 15,1 proc.).

W samym drugim kwartale zysk operacyjny segmentu Agro wyniósł 37 mln zł, co oznacza spadek o 68,7 proc. rdr. Segment Chemia osiągnął stratę operacyjną w wysokości 13,4 mln zł i jest to wynik niższy o 20,6 mln zł od uzyskanego w analogicznym okresie rok wcześniej. Segment Energetyka osiągnął zysk operacyjny w wysokości 51,7 mln zł, co oznacza wzrost o 84,8 proc. rdr. Segment Pozostała Działalność miał 0,02 mln zł zysku operacyjnego i jest to wynik wyższy o 5,7 mln zł od uzyskanego w analogicznym okresie rok wcześniej. (PAP)

pel/ jtt/ kuc/ jow/ dol/ gsu/ mj/ asa/ pad/

Tagi: wiadomości, pap
Źródło:
PAP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz