Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Przegląd wiadomości ze spółek, czwartek godz. 15.15

0
Podziel się:

Przegląd wiadomości ze spółek, czwartek 20 lutego godz. 15.15

Przegląd wiadomości ze spółek, czwartek 20 lutego godz. 15.15

AGROWILL/BCG

Litewska grupa rolnicza Agrowill łączy się z Baltic Champs Group UAB (BCG). BCG nabędzie większość ze 102.595.266 nowych akcji wyemitowanych przez Agrowill i w wyniku transakcji stanie się właścicielem kontrolnego pakietu akcji połączonej grupy - podały spółki w komunikatach.

Pakiet 88.444.014 akcji zostanie objęty przez Baltic Champs Group w zamian za wkład niepieniężny w postaci 100 proc. udziałów Baltic Champs, hodowcy i sprzedawcy pieczarek w krajach bałtyckich. Pozostałe 14.151.252 akcje trafią do Vretola Holdings Limited w zamian za wkład niepieniężny w postaci 100 proc. udziałów eTime Invest UAB. eTime Invest poprzez swoje spółki zależne jest dzierżawcą 11 tys. ha ziemi rolnej na Ukrainie, na Krymie.

Podstawowym warunkiem transakcji jest przejęcie przez Baltic Champs Group kontroli nad Agrowill Group. Dlatego poza objęciem nowoemitowanych akcji Agrowill, Baltic Champs Group nabędzie od Vretola Holding Limited akcje stanowiące 3 proc. podwyższonego kapitału Agrowill Group. Po podwyższeniu kapitału i dokupieniu akcji, Baltic Champs Group będzie właścicielem 50,2 proc. Agrowill Group.

Nowe akcje Agrowill Group zostaną wyemitowane z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy.

Emisja nowych akcji i finalizacja transakcji są planowane na przełomie marca i kwietnia po zatwierdzeniu przez WZA i uzyskaniu zgody urzędu antymonopolowego.

Po przeprowadzeniu transakcji, najwięksi akcjonariusze Agrowill Group, zgodnie z litewskim prawem, planują przeprowadzić obowiązkowe wezwanie na akcje należące do akcjonariuszy mniejszościowych, którym zaoferują 1 LTL za każdą akcję.

"(...) Fuzja oraz zwiększenie kapitału umocnią naszą spółkę i sprawią, że zoptymalizujemy nasz biznes, zagospodarujemy rynkowe nisze i zwiększymy wartość firmy" - poinformował, cytowany w komunikacie, Vladas Bagaviźius, prezes Agrowill.

"(...) Zamierzamy wykorzystać przewagi, jakie płyną z bogatej infrastruktury rolno-spożywczej Agrowill Group oraz czerpać z bezpośrednich kontaktów Baltic Champs z odbiorcami w krajach skandynawskich oraz Rosji. Efekty synergii sprawią, że możliwa będzie zmiana jakościowa w ramach Agrowill Group, dzięki której firma ze sprzedawcy nieprzetworzonych produktów rolnych stanie się producentem żywności o wyższej jakości. Uzupełnienie grupy o ukraiński holding spożywczy na Krymie sprawi również, że będziemy w stanie dostarczać produkty przez cały rok" - dodał w komunikacie Kęstutis Juçźius, jedyny udziałowiec BCG.Spółki podały, że w wyniku transakcji powstanie grupa rolno-spożywcza o rocznej sprzedaży na poziomie ok. 150 mln LTL i dysponująca gruntami rolnymi (własnymi i dzierżawionymi) na Litwie i Ukrainie o powierzchni ponad 40 tys. ha.

Baltic Champs UAB, czyli firma która stanie się spółką zależną Grupy Agrowill w momencie sfinalizowania transakcji, w całym 2013 r. miała 74 mln LTL przychodów, 18 mln LTL EBITDA i 12 mln LTL zysku netto. Na koniec grudnia 2013 r. aktywa spółki miały wartość 135 mln LTL, a zadłużenie finansowe 53 mln LTL. W ubiegłym roku spółka wyhodowała i sprzedała ponad 10 tys. ton pieczarek i 20 tys. ton kompostu. Głównymi rynkami eksportowymi są kraje skandynawskie oraz Rosja.

ALPINE BAU, GDDKiA

W Monitorze Sądowym i Gospodarczym ukazało się obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości Alpine Bau. W ciągu trzech miesięcy od daty ukazania się obwieszczenia, poszkodowani przez Alpine Bau mogą zgłaszać swoje wierzytelności do sędziego-komisarza - poinformowała GDDKIA.

20 stycznia br. Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto wszczął wtórne postępowanie upadłościowe wobec tej firmy.

GDDKiA - jak podała - dokona wypłat na podstawie ustawy o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych, "po pozytywnej weryfikacji wniosków, w tym po doręczeniu przez przedsiębiorców listy wierzytelności, wydanej w toku postępowania wtórnego, obejmującej dochodzoną przez danego przedsiębiorcę kwotę pod warunkiem, że w stosunku do niej nie zgłoszono sprzeciwu lub po doręczeniu listy wierzytelności zatwierdzonej przez sędziego-komisarza".

Austriacka firma Alpine Bau budowała w Polsce m.in. drogę ekspresową S5 Wrocław-Poznań oraz drogę krajową S16 Biskupiec-Borki Wielkie. W ubiegłym roku firma ta ogłosiła upadłość.

Firmy, które pracowały dla Alpine Bau przy budowie dróg i nie otrzymały zapłaty od wykonawcy, mogły dochodzić swoich roszczeń od GDDKiA, ponieważ takie prawo daje im specustawa z czerwca ub.r. o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców. Zakłada ona, że poszkodowani przedsiębiorcy mogą się zwrócić o wypłatę pieniędzy do generalnego dyrektora dróg krajowych i autostrad, a GDDKiA dochodzi z kolei pieniędzy od wykonawców, którzy nie zapłacili.

ASEE

Asseco South Eastern Europe zakłada, że w 2014 r. utrzyma wyniki na porównywalnym poziomie jak w 2013 r. Na dywidendę za 2013 r. spółka może przeznaczyć od 3 do 4 mln euro, w zależności od pozycji gotówkowej.

"Nie ma większych szans, że sytuacja makro w regionie w jakikolwiek sposób pociągnie nasze wyniki w górę. Jedyna szansa na wzrost to wejście na nowe rynki i cross selling" - powiedział na konferencji prezes ASEE Piotr Jeleński.

"Naszym celem jest utrzymanie rezultatów z 2013 r." - dodał.

Z zysku za 2012 r. ASEE przeznaczyło 42,03 mln zł na dywidendę. Wypłata za 2013 r. może być w przedziale od 3 do 4 mln euro.

"Wszystkie wolne zasoby gotówkowe będziemy chcieli przeznaczyć na dywidendę. To zapewne będzie między 3, a 4 mln euro. Zapewne bliżej 4 mln euro" - powiedział Jeleński.

CCC

CCC planuje, że w 2014 roku tempo wzrostu przychodów ze sprzedaży znacząco przekroczy 30 proc., a w 2015 roku spółka przekroczy poziom 3 mld zł - poinformowała spółka w prezentacji przed konferencją.

Spółka podała, że zakłada na lata 2014-2015 rentowność EBIT na poziomie 12-15 proc., a rentowność netto 9-12 proc.

CCC podało, że rozpoczęło prace związane z pozyskaniem finansowania dłużnego.

Spółka poinformowała rano, że po czterech kwartałach 2013 roku grupa miała 132 mln zł zysku netto i 175,5 mln zł zysku operacyjnego Przychody wyniosły 1,64 mld zł wobec 1,32 mld zł w 2012 roku.

CCC planuje, że w latach 2014-15 wyda na inwestycje w nowe sklepy około 200 mln zł, a rozbudowa centrum logistycznego pochłonie około 60 mln zł. Powierzchnia handlowa wzrośnie dwukrotnie, co oznaczać będzie przyrost netto około 200 tys. metrów kwadratowych - poinformowała spółka w prezentacji.

"Celem strategicznym na lata 13-15 jest zdobycie pozycji lidera rynku obuwniczego w regionie Europy Środowej i Wschodniej. (...) Kontynuacja dynamicznej ekspansji przełoży się na powiększenie w latach 2013-2015 łącznej powierzchni handlowej dwukrotnie, oznacza to przyrost netto około 200 tys. metrów kwadratowych" - napisała spółka w prezentacji.

CCC podało, że o ile w 2013 roku powierzchnia wzrosła o 42,3 tys. m kw., to w 2014 roku wzrośnie o 75 tys. m kw., a w 2015 roku o 80,95 tys. m kw.

W latach 2014-2015 grupa CCC zamierza zwiększać powierzchnię handlową w Polsce, Czechach, na Słowacji, na Węgrzech w Rumunii oraz w Austrii, Słowenii, Chorwacji, Niemczech i Turcji.

Na koniec grudnia 2013 roku sieć sprzedaży grupy CCC obejmowała 712 placówek, z czego 636 własnych.

Powierzchnia sprzedaży w placówkach własnych wzrosła o 18,7 proc. rdr i wynosiła 224,2 tys. m kw. na koniec grudnia (w tym 154,3 tys. m kw. w Polsce). Powierzchnia sprzedaży w placówkach franczyzowych wzrosła o 55,7 proc. i wynosiła 19,8 tys. m kw. na koniec grudnia 2013 r. (w tym 5,9 tys. m kw. w Polsce).

ERGIS-EUROFILMS

Zarząd Ergis-Eurofilms rozważa możliwość zarekomendowania w 2014 r. wypłaty dywidendy za 2013 rok - poinformowała spółka w komentarzu do raportu za IV kwartał.

"Zarząd Ergis-Eurofilms SA jest zdania, że na obecnym etapie rozwoju spółki celowe byłoby wypłacanie dywidendy i rozważa możliwość rekomendowania w 2014 roku ZWZ akcjonariuszy wypłaty dywidendy za 2013 rok" - napisano w raporcie.

"Trwają także dyskusje nad celowością ogłoszenia polityki dywidendowej na najbliższe lata" - podała spółka.

W ostatnich latach spółka nie wypłacała dywidendy.

W 2013 roku grupa miała 11,35 mln zł zysku netto i 673,3 mln zł przychodów.

Ergis-Eurofilms oczekuje, że I kwartał może być gorszy rdr w związku z mniejszą liczbą pracujących linii produkcyjnych. W dwóch kolejnych kwartałach wyniki powinny być co najmniej lepsze kdk z racji uruchomienia nowej linii nanoErgis. Spółka zamierza wydać w 2014 r. na inwestycje ok. 30 mln zł.

"W I kwartale 2014 r. mamy nadal dwie linie do produkcji stretchu mniej. Musiałoby się zdarzyć coś niespodziewanego, żebyśmy mogli się zbliżyć do najlepszych kwartałów 2013 r. (...) Można oczekiwać, że I kwartał będzie gorszy rdr" - powiedział na konferencji Tadeusz Nowicki, prezes Ergis-Eurofilms.

Do końca III kwartału 2013 r. Ergis-Eurofilms dysponował czterema liniami do produkcji stretchu, w tym jedną do wytwarzania folii nanoErgis. W listopadzie spółka zdecydowała się na wyłączenie dwóch starszych linii w związku z inwestycją w kolejną linię do produkcji folii nanoErgis, która ma zostać uruchomiona przed końcem I kwartału 2014 r.

"W II kwartale rozpoczniemy sprzedaż z nowej linii, a w III kwartale powinniśmy już działać w +pełnym szyku bojowym+. Jeśli w pełni zrealizujemy nasze plany, to kwartał II powinien być lepszy od I kwartału, a III kwartał lepszy od II kwartału" - skomentował prezes.

Na pytanie, czy w II i III kwartale wyniki mogą poprawić się także rdr, odpowiedział: "To będzie zależało od sukcesu sprzedażowego produktów z drugiej linii nanoErgis. II kwartał może być lepszy rdr, natomiast III kwartał 2013 r. był jednym z najlepszych w historii, więc w III kwartale tego roku wiele będzie zależało od wyników osiąganych na sprzedaży folii nanoErgis". W I kwartale 2013 r. Ergis-Eurofilms miał ok. 2,5 mln zł zysku netto, ponad 6 mln zł zysku EBIT i ok. 162 mln zł przychodów. W całym 2013 roku grupa miała 11,35 mln zł zysku netto i 673,3 mln zł przychodów.

Nowicki poinformował, że CAPEX w 2014 r. wyniesie ok. 30 mln zł, a jego ostateczna wielkość będzie zależała od decyzji co do kolejnej inwestycji rozwojowej, która zostanie podjęta pod koniec roku.

"W tym roku na inwestycje odtworzeniowe wydamy ok. 12 mln zł, a na dokończenie instalacji nowej linii nanoErgis ok. 16 mln zł. Rozważymy także w IV kwartale uruchomienie jeszcze jednej inwestycji rozwojowej, ale to będzie uzależnione od wyników. Jeśli zdecydujemy się na ten projekt, to większość kosztów zostanie poniesionych już w 2015 r., ale ok. 3-4 mln zł będziemy musieli wydać jeszcze pod koniec 2014 r." - podał prezes.

Pytany o to, czego miałaby dotyczyć nowa inwestycja, odpowiedział: "Chodzi o przetwórstwo PET, ale nazwiemy to po imieniu dopiero, gdy decyzja zostanie podjęta".

Zarząd Ergis-Eurofilms rozważa możliwość zarekomendowania wypłaty dywidendy za 2013 rok - poinformował na konferencji prezes Tadeusz Nowicki. Zarząd zastanawia się także nad ogłoszeniem polityki dywidendowej.

"Jako akcjonariusz, jestem ogromnym zwolennikiem tego, by na tym etapie rozwoju spółka zaczęła wypłacać dywidendę. W naszych przepływach pieniężnych powinno być na nią miejsce" - powiedział Nowicki.

"Jeśli nie wydarzy się nic niepożądanego będziemy jako zarząd rekomendowali wypłatę dywidendy, ale jej wysokość nie jest jeszcze określona. Dyskutujemy także czy ogłosić politykę dywidendową" - dodał.

Zarząd zasygnalizował możliwość wypłaty dywidendy za 2013 r. i ogłoszenia polityki dywidendowej na najbliższe lata przy okazji publikacji raportu za IV kwartał 2013 r., w czwartek przed rozpoczęciem sesji giełdowej.

W ostatnich latach spółka nie wypłacała dywidendy.

W 2013 roku grupa miała 11,35 mln zł zysku netto i 673,3 mln zł przychodów.

ORBIS

Zarząd Orbisu będzie rekomendować wypłatę dywidendy nie niższej niż w 2013 roku - poinformował w czwartek Ireneusz Węgłowski, wiceprezes Orbius.

"Będziemy rekomendować wypłatę dywidendy w tym roku nie niższej niż w zeszłym roku" - powiedział Węgłowski.

Z zysku za 2012 rok Orbis wypłacił 1,4 zł dywidendy na akcję. Łącznie na dywidendę trafiło 64,5 mln zł. (PAP)

morb/ asa/ mki/ jow/ pel/ seb/ amac/ osz/ gsu/ luo/ pad/

wiadomości
pap
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Źródło:
PAP
KOMENTARZE
(0)