Notowania

wiadomości
09.08.2012 15:17

Przegląd wiadomości ze spółek, czwartek godz. 15.15

Przegląd wiadomości ze spółek, czwartek 9 sierpnia godz. 15.15

Podziel się
Dodaj komentarz

Przegląd wiadomości ze spółek, czwartek 9 sierpnia godz. 15.15

ASBIS

Dystrybutor produktów IT Asbis Enterprises Plc podtrzymuje prognozy przychodów i zysku netto w 2012 roku oraz plany uruchomienia sprzedaży smartfonów pod własną marką do końca roku. Spółka zamierza też kontynuować skup akcji własnych - poinformował na spotkaniu z dziennikarzami dyrektor finansowy Asbisu, Marios Christou.

"Patrząc na wyniki pierwszego i drugiego kwartału, wobec zwiększenia zysku brutto i redukcji kosztów, uważamy opublikowane wcześniej prognozy finansowe za całkowicie wykonalne" - powiedział dziennikarzom dyrektor finansowy Asbisu, Marios Christou.

Asbis prognozuje, że w 2012 roku osiągnie przychody ze sprzedaży na poziomie pomiędzy 1,55 mld USD a 1,65 mld USD i zysk netto w wysokości pomiędzy 7,5 mln USD a 9,5 mln USD.

W 2011 r. Asbis wypracował 1,48 mld USD przychodów, 15,66 mln USD zysku operacyjnego i 5,66 mln USD zysku.

Christou dodał, że spółka nadal będzie skupować swoje akcje z rynku.

"Do tej pory skupiliśmy 143.434 akcje za niecałe 300 tysięcy złotych. Zamierzamy kontynuować buyback" - powiedział.

Zgodnie z uchwałą grudniowego NWZ, Asbis może nabyć do 1 mln akcji własnych za kwotę do 500 tys. USD.

Dyrektor potwierdził także plany, by do końca 2012 roku uruchomić sprzedaż smartfonów pod własną marką.

W II kwartale 2012 r. Asbis wypracował 365,8 mln USD przychodów, 2,1 mln USD zysku operacyjnego i 0,3 mln USD zysku netto. Koszty ogólnego zarządu spadły w tym okresie o 13,34 proc., a koszty sprzedaży o 11,21 proc.

W całym I półroczu 2012 r. Asbis miał 744,9 mln USD przychodów, 6,7 mln USD zysku operacyjnego i 2,6 mln USD zysku netto. Koszty ogólnego zarządu zmniejszyły się o 9,63 proc., a koszty sprzedaży o 5,49 proc.

Udział marek własnych w przychodach w II kwartale 2012 r. wzrósł do 6,75 proc. W całym I półroczu wyniósł 6,34 proc.

"Hedging ponownie pomógł nam ochronić zyski, generując przychody, które skompensowały zmiany kursów walut. Oczekujemy, że rentowność spółki w kolejnych okresach będzie się zwiększać. Spodziewamy się dalszej poprawy wyników do końca roku" - powiedział dyrektor.

"Nie będziemy jednak za wszelką cenę chcieli zwiększać wyniku netto czy udziału rynkowego - nadal skupiamy się na rentowności i poprawie przepływów pieniężnych. Zabezpieczymy swoją pozycję na rynkach, na których działamy. Widzimy też potencjał do dalszego rozwoju na rynkach Europy środkowo-wschodniej" - dodał.

ELEKTRIM

Należąca do Zygmunta Solorz-Żaka grupa Elektrim, która ma kontrolę operacyjną nad Zespołem Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin, chce wynegocjować ze Skarbem Państwa możliwość dokupienia akcji tak, by mieć kontrolę kapitałową nad spółką - poinformował w czwartek Wojciech Piskorz, prezes Elektrimu i członek rady nadzorczej ZE PAK. W jego ocenie cena akcji PAK-u będzie w planowanym na listopad debiucie niższa niż 280 zł za papier.

"Jesteśmy w procesie negocjacji ze Skarbem Państwa. Jesteśmy skłonni zrezygnować z kontroli operacyjnej nad ZE PAK, ale w zamian chce mieć możliwość dokupienia brakujących akcji, tak by mieć w spółce 50 proc. plus jedna akcja i mieć kontrolę kapitałową" - poinformował akcjonariuszy po NWZ Piskorz.

Poinformował, że grupa nie planuje ani zwiększania udziału w ZE PAK ponad ten poziom. Na razie nie przewiduje też późniejszej sprzedaży akcji spółki.

ZE PAK przygotowywany jest do wejścia na giełdę. W ofercie publicznej swój pakiet zamierza sprzedać Skarb Państwa. Resort informował wcześniej, że debiut spółki planowany jest na listopad tego roku.

"Myślę, że PAK zadebiutuje na giełdzie w listopadzie. Prospekt powinien zostać złożony do KNF w sierpniu" - powiedział Piskorz

50 proc. w PAK-u ma Skarb Państwa, ale kontrolę operacyjną sprawują spółki należące do Zygmunta Solorza-Żaka: Embud z grupy Elektrimu ma ok. 10 proc. akcji, a grupa Polsat Media ok. 40 proc. (Elektrim ma prawo odkupu akcji ZE PAK od Polsatu, ma kontrolę operacyjną nad tym pakietem).

Kilka dni temu Elektrim poinformował, że w ramach restrukturyzacji spółki sprzedał 174.789 akcji ZE PAK (ok. 2 proc. kapitału) na rzecz spółki Embud za ok. 48,9 mln zł, co daje 280 zł za papier. Taka cena dawałaby wartość całego PAK-u na poziomie ponad 2,4 mld zł.

Piskorz tłumaczył w czwartek, że cena sprzedaży w tej transakcji była równa kosztowi nabycia.

"Zobaczymy, jaka będzie wycena PAK-u, gdy wejdzie na giełdę. Nie przypuszczam, by PAK był wyceniany na giełdzie na 280 zł za akcję. Myślę, że będzie taniej" - powiedział prezes Elektrimu.

Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin jest drugim co do wielkości krajowym producentem energii elektrycznej otrzymywanej z węgla brunatnego. Łączna moc zainstalowana elektrowni grupy to ok. 2,5 tys. MW.

ENEA

Enea zaprosiła do negocjacji w sprawie sprzedaży pakietu 184.939 akcji Exatela, stanowiącego 2,212 proc. jego kapitału zakładowego - poinformowała spółka w czwartkowym ogłoszeniu prasowym.

Termin składania odpowiedzi na zaproszenie do negocjacji mija 30 sierpnia 2012 roku.

Około 95,6 proc. akcji operatora telekomunikacyjnego Exatel, posiadają spółki Grupy PGE.

GRUPA KĘTY

Grupa Kęty planuje przeznaczyć ok. 120 mln zł na inwestycje w ciągu 12 miesięcy od początku II półrocza - podały Kęty w raporcie półrocznym.

Nakłady mają być przeznaczone na główne projekty grupy, czyli dokończenie budowy automatycznego magazynu wraz z infrastrukturą w Segmencie Systemów Aluminiowych, rozwój zakładu obróbki mechanicznej w Segmencie Wyrobów Wyciskanych, rozbudowę mocy produkcyjnych w Segmencie Opakowań Giętkich w zakresie laminowania i metalizacji oraz rozbudowę instalacji w obszarze ochrony środowiska w Segmencie Opakowań Giętkich.

Pozostałą część nakładów grupa przeznaczy na bieżące wydatki związane z utrzymaniem parku maszynowego w odpowiednim stanie technicznym oraz drobne projekty o wartości jednostkowej nie przekraczającej 1 mln zł.

Planowane nakłady inwestycyjne finansowane mają być ze środków własnych oraz kredytów bankowych.

KDM SHIPPING

KDM Shipping chce za środki pozyskane w ramach oferty publicznej kupić dwa statki transportowe o nośności 3 tys. ton. Spółka, pomimo uzyskania niższych od planowanych wpływów z oferty, podtrzymuje plany inwestycyjne, a zakup kolejnych jednostek chce finansować bieżącymi przepływami pieniężnymi - poinformowali na konferencji przedstawiciele spółki.

"Za środki pozyskane z oferty planujemy kupić dwie jednostki o nośności 3 tys. ton. Zakup chcemy sfinalizować w najbliższej przyszłości, w przeciągu kilku kolejnych miesięcy" - powiedział Denys Molodkovets, dyrektor finansowy spółki.

"Zakup kolejnych statków będziemy finansować z bieżących przepływów finansowych. Ich kupno jest możliwe pod koniec tego roku" - dodał.

KDM Shipping w ofercie publicznej pozyskał 25,8 mln zł brutto, wobec planowanych ok. 36 mln USD.

Środki pozyskane z oferty spółka zamierzała pierwotnie przeznaczyć m.in. na powiększenie floty statków - na ten cel trafić miało 26 mln USD. Inwestycja miała objąć 6 używanych (10-15-letnich) jednostek o łącznej nośności 24.000 ton. Zakup jednostek miał nastąpić w terminie do 3 miesięcy od zakończenia oferty.

Pozostałe środki, w wysokości 7 mln USD spółka planowała zainwestować w stocznię w Chersoniu. KDM chce umożliwić stoczni obsługiwanie statków o gabarytach większych niż dotychczas oraz zwiększyć skalę działalności w segmencie budowy statków.

KDM Shipping zadebiutował w czwartek na rynku regulowanym GPW. Do obrotu trafiło 7.096.000 akcji spółki.

Spółka KDM Shipping koncentruje się na niszowym segmencie transportu rzeczno-morskiego suchych towarów masowych w rejonie Morza Czarnego, Azowskiego i Śródziemnego.

Grupa dysponuje flotą składającą się z ośmiu masowców do rzeczno-morskiego transportu ładunków masowych, o łącznej nośności 25.206 ton. Grupa obsługuje także linię turystyczną na Dnieprze w rejonie Kijowa oraz świadczy usługi napraw i remontów jednostek pływających we własnej stoczni remontowo-budowlanej znajdującej się w Chersoniu. Posiada w także własne agencje w wybranych portach oraz własny dział załogowy.

W najważniejszym segmencie swojej działalności, tj. transporcie suchych towarów masowych, grupa koncentruje się przede wszystkim na przewozie ziarna, ale transportuje także złom, śrutę słonecznikową, drewno, otręby, drobnicę i inne towary.

Grupa transportuje towary przede wszystkim z portów Rosji i Ukrainy, do portów zlokalizowanych w Turcji, Gruzji, we Włoszech, Grecji i Albanii. W 2011 roku przewiozła łącznie ok. 665 tys. ton towarów, w porównaniu z ok. 529 tys. ton w 2010 roku.

W 2011 roku Grupa zanotowała przychody na poziomie 29,2 mln USD oraz zysk netto w wysokości 14,2 mln USD, w porównaniu do odpowiednio 13,9 mln USD i 5,1 mln USD rok wcześniej.

PTC

Przychody Polskiej Telefonii Cyfrowej (PTC), operatora sieci komórkowej T-Mobile, wyniosły w II kwartale 2012 roku 1.779 mln zł, czyli były o 0,9 proc. niższe niż rok wcześniej - poinformowała spółka w czwartkowym komunikacie.

Na koniec czerwca 2012 roku PTC miała 15,048 mln klientów, czyli o 14 proc. więcej niż rok wcześniej. Spółka obsługuje obecnie 6,884 mln klientów kontraktowych oraz 8,165 mln klientów usług przedpłaconych.

Spółka podała, że w drugim kwartale pozyskała w sumie 537 tys. klientów, w tym 76 tys. klientów kontraktowych.

Skorygowana EBITDA wyniosła w II kwartale 2012 roku 592 mln zł, a marża EBITDA wyniosła 33,3 proc.

RONSON EUROPE

Zysk netto Ronson Europe w II kwartale 2012 roku wyniósł 2,99 mln zł, podczas gdy rok wcześniej spółka miała 2,2 mln zł straty - poinformował Ronson w czwartkowym raporcie. Analitycy spodziewali się, że zysk netto w II kwartale wyniesie 2,5 mln zł.

W I połowie 2012 roku zysk netto spółki wyniósł 1,9 mln zł, podczas gdy rok wcześniej było to 563 tys. zł.

Zysk operacyjny Ronson Europe sięgnął 2,1 mln zł w stosunku do konsensusu 1,9 mln zł zysku i 3,9 mln zł straty EBIT przed rokiem.

Przychody dewelopera wyniosły w II kwartale 2012 roku 34,6 mln zł. Średnia prognoz analityków ankietowanych przez PAP wskazywała na sprzedaż na poziomie 37,4 mln zł. W II kwartale 2011 roku przychody sięgnęły 5,8 mln zł.

W I połowie 2012 roku przychody Ronsona wyniosły 41,9 mln zł, czyli były o 4,8 proc. wyższe niż rok wcześniej.

(...) Zasadniczo jest konsekwencją wzrostu średniej ceny sprzedaży za m kw., wskutek spadku liczby domów jednorodzinnych przekazanych klientom, które odznaczają się niższą średnią ceną sprzedaży za m kw. w porównaniu do innych projektów. Wzrost ten jest częściowo równoważony spadkiem liczby lokali dostarczonych klientom w kontekście ich powierzchni (w m kw.)" - napisano w raporcie.

Marża brutto za okres I półrocza 2012 wyniosła 21,5 proc., podczas gdy rok wcześniej było to 18,7 proc.

W okresie sześciu miesięcy 2012 roku spółka sprzedała 168 lokali o łącznej wartości 70,3 mln zł, podczas gdy rok wcześniej sprzedała 213 lokali o łącznej wartości 123,8 mln zł.

Spółka podała, że pod koniec II kwartału była w trakcie realizacji dziewięciu projektów obejmujących łącznie 1.217 lokali, o łącznej powierzchni 74.800 m kw. Zakończenie budowy 553 lokali o łącznej powierzchni 37.000 m kw. planowane jest do końca 2012 roku.

Ronson poinformował, że jest w trakcie przygotowywania kolejnych 21 projektów na różnych etapach realizacji, obejmujących około 4.700 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni 334.700 m kw., które będą realizowane w Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu i Szczecinie.

"Spółka rozważa rozpoczęcie przed końcem roku realizacji jednego nowego etapu obecnie realizowanego projektu, który obejmie 40 lokali o łącznej powierzchni 2.200 m kw. oraz dwóch nowych projektów, które obejmą 210 lokali o łącznej powierzchni 16.800 m kw." - napisano w raporcie.

TVN

TVN spodziewa się, ze zamknięcie transakcji dotyczących platformy "n" i Onetu nastąpi w IV kw. 2012 r. Spółka czeka obecnie na uzyskanie zgód regulacyjnych - poinformował TVN w prezentacji wynikowej.

"Zakładamy, że zamknięcie transakcji dotyczących platformy 'n' i Onet nastąpi w IV kwartale po uzyskaniu zgód regulacyjnych" - napisano w prezentacji.

Na początku czerwca TVN podpisał umowę sprzedaży 100 proc. akcji Grupy Onet z Ringier Axel Springer Media. Zgodnie z umową Ringier Axel Springer nabędzie ok. 76 proc. udziałów w Grupie Onet za 968,75 mln zł. Pozostałe 25 proc. akcji zostanie wniesione aportem do nowo utworzonej spółki joint-venture, w której udziały Ringier Axel Springer wyniosą ok. 75 proc., a TVN ok. 25 proc..

Natomiast w połowie grudnia ubiegłego roku na rynek trafiła informacja, że TVN wraz z ITI Media Group Limited zawarły umowy ustanawiające strategiczne partnerstwo z Grupą Canal Plus i połączenie działalności ITI Neovision, operatorem platformy "n" i Canal Plus Cyfrowy, operatorem platformy "Cyfra Plus". Celem transakcji jest połączenie platformy "n" i Cyfry Plus. Podano wówczas, że zamknięcie transakcji jest spodziewane w drugiej połowie 2012 roku.

TVN szacuje, że po zamknięciu transakcji sprzedaży akcji Onet.pl wskaźnik zadłużenie/EBITDA wyniesie około 3-3,5x - poinformował na czwartkowej konferencji prasowej John Driscoll, członek zarządu TVN.

"Po zakończeniu transakcji sprzedaży Onetu spodziewam się, że nasz wskaźnik zadłużenie/EBITDA wyniesie ok 3-3,5x" - powiedział Driscoll.

TVN spodziewa się, ze zamknięcie transakcji dotyczących platformy "n" i Onetu nastąpi w IV kw. 2012 r. Spółka czeka obecnie na uzyskanie zgód regulacyjnych.

Na początku czerwca TVN podpisał umowę sprzedaży 100 proc. akcji Grupy Onet z Ringier Axel Springer Media. Zgodnie z umową Ringier Axel Springer nabędzie ok. 76 proc. udziałów w Grupie Onet za 968,75 mln zł. Pozostałe 25 proc. akcji zostanie wniesione aportem do nowo utworzonej spółki joint-venture, w której udziały Ringier Axel Springer wyniosą ok. 75 proc., a TVN ok. 25 proc.

TVN w II połowie roku planuje obniżenie kosztów programmingu tv o kilkanaście milionów złotych. W I połowie roku spółka zwolniła ok. 60-70 osób, nadal optymalizuje strukturę - poinformował na konferencji Piotr Walter, wiceprezes TVN.

"W drugiej połowie roku planujemy ciąć koszty w segmencie tv. O kilkanaście milionów złotych niższe będą koszty programmingu tv. W ramówce jesiennej zrezygnowaliśmy z kilku nierentownych projektów. Dalsze redukcje kosztów będą dotyczyły strony administracyjnej. W I połowie roku zwolniliśmy ok. 60-70 osób i dalej staramy sie optymalizować naszą strukturę" - powiedział Walter.

Prezes TVN Markus Tellebach ocenia, że platforma "n" jest w stanie do końca 2012 roku utrzymać wskaźnik churn na poziomie do 13 proc.

"Na koniec drugiego kwartału wskaźnik churn (wskaźnik odejść abonentów - PAP) był na poziomie 12,4 proc. Do końca roku, wraz z nową strategią budowania lojalności klientów i szerszą ofertą programową, jesteśmy w stanie utrzymać churn na poziomie do 13 proc." - powiedział Tellenbach na czwartkowej konferencji prasowej.(PAP)

seb/ kuc/ seb/ kam/ asa/ pr/ mak/ mto/ pel/ amac/

Tagi: wiadomości, pap
Źródło:
PAP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz