Notowania

wiadomości
22.12.2011 20:02

Przegląd wiadomości ze spółek, czwartek godz. 20

Przegląd wiadomości ze spółek, czwartek 22 grudnia godz. 20

Podziel się
Dodaj komentarz

*Przegląd wiadomości ze spółek, czwartek 22 grudnia godz. 20 *

GRUPA KĘTY

Grupa Kęty prognozuje w IV kwartale 2011 roku osiągnięcie 385 mln zł przychodów ze sprzedaży, 22 mln zł zysku netto i 25 mln zł skonsolidowanego zysku operacyjnego - podała spółka w komunikacie.

"Zarząd szacuje, iż sprzedaż w czwartym kwartale 2011 roku osiągnie poziom 385 mln zł i nie będzie odbiegała znacząco od rekordowych poziomów z trzeciego kwartału bieżącego roku. (...) Według prognozy zarządu spółki skonsolidowany zysk operacyjny czwartego kwartału wyniesie ok. 25 mln zł, wzrost o ok. 15 proc." - napisano w raporcie.

"W odróżnieniu od poprzednich okresów, w czwartym kwartale 2011 roku pozytywnie na skonsolidowany wynik netto wpłynie wycena aktywów z tytułu podatku odroczonego w związku działalnością niektórych spółek na terenach Specjalnych Stref Ekonomicznych.(...) W efekcie skonsolidowany zysk netto będzie wyższy od zysku przed opodatkowaniem i wyniesie 22 mln zł" - dodano.

W komunikacie podano, że największy wzrost przychodów w ujęciu procentowym, podobnie jak w poprzednich kwartałach, zanotowały segment usług budowlanych (+40 proc.) oraz segment systemów aluminiowych (+25 proc.). W segmencie opakowań giętkich osiągnięto 10 proc. dynamikę przychodów ze sprzedaży, w segmencie wyrobów wyciskanych 7 proc. , natomiast sprzedaż segmentu akcesoriów budowlanych była o ok. 6 proc. wyższa niż w 2010 roku.

Spółka szacuje, że wynik na transakcjach zabezpieczających osiągnie poziom -3,5 mln zł (dla porównania w czwartym kwartale 2010 roku było to +1,5 mln zł). Ponadto zarząd szacuje, iż ujemne saldo na działalności finansowej (koszty odsetek, ujemne różnice kursowe na wycenie pozycji bilansowych, w tym kredytów walutowych) wyniesie 6 mln zł.

Ponadto spółka zakłada, że na koniec grudnia 2011 roku dług netto grupy kapitałowej wyniesie ok. 280 mln zł.

PBG

Agencja Moody's Investors Service przyznała PBG rating kredytowy CFR (Corporate Family Rating) i rating odzwierciedlający prawdopodobieństwo spłaty zobowiązań PDR (Probability of Default Rating) na poziomie B2. Perspektywa obu ratingów jest stabilna - podały agencja Moody's oraz PBG w komunikatach.

"Rating odzwierciedla dominującą pozycję PBG na polskim rynku budowlanym, rynku który charakteryzuje się kulturowymi i językowymi barierami wejścia, które chociaż nie są nie do przezwyciężenia to dają spółce pewien poziom obrony przed zewnętrzną konkurencją. Pomimo relatywnie dużej przewagi nad lokalnymi konkurentami, skala biznesu PBG mierzona przychodami pozostaje relatywnie mała w porównaniu z globalnymi graczami" - podał Moody's w komunikacie.

"Pozytywnie oceniona została również szacowana na poziomie 12 proc. rentowność spółki (mierzona wysokością marży EBIDTA), wysoka w porównaniu do spółek o podobnym profilu działalności, objętych oceną ratingową Moody's. Korzystnie na ocenę ratingową PBG wpłynął znaczny portfel zamówień" - poinformowało z kolei PBG w komunikacie.

Stabilna perspektywa oceny ratingowej PBG odzwierciedla przyjęte przez Moody's założenie, że spółka będzie kontynuowała działalność zgodnie z przyjętym planem rozwoju przedsiębiorstwa oraz że podejmie działania by uzyskać wydłużenie terminów spłaty zadłużenia. Stabilna perspektywa uwzględnia również przekonanie agencji, że PBG nadal będzie mieć odpowiedni dostęp do finansowania i nie wystąpi zagrożenie spadku płynności finansowej spółki.

W ocenie Moody's, negatywny wpływ na przyznany rating miały ryzyka związane z nabyciem akcji Rafako. Agencja spodziewa się też wzrostu wskaźnika dźwigni finansowej PBG w najbliższym czasie i ocenia siłę finansową spółki jako ograniczoną.

REDAN

NWZ Redanu uchwaliło skup akcji własnych za kwotę do 6 mln zł. Łącznie spółka planuje skupić do 1 mln sztuk akcji - poinformował Redan w czwartkowym komunikacie.

Akcje będą skupowane od 21 grudnia 2011 roku do 21 grudnia 2016 roku.

Nabywanie akcji własnych spółki może następować za cenę nie niższą niż 0,01 zł za jedną akcję i nie wyższą niż 20 zł za jedną akcję.

Na skup spółka przeznaczy maksymalnie kwotę do 6 mln zł.

W uchwałach przyjęto, że akcje mogą zostać przeznaczone do dalszej odsprzedaży.

TEOMINA

Około 7 mln zł ze sprzedaży i dodatni wynik finansowy za 2011 r. przewiduje prezes Zakładu Konfekcyjnego Teomina S.A. w Krotoszynie (Wielkopolska) Sławomir Szczepański.

Według niego mijający rok był "walką z kosztami, walką o klienta i walką z terminowymi płatnościami". Podał, że sprzedaż w tym roku będzie o około milion złotych większa od ubiegłorocznej.

W ubiegłym roku udało się spółce wybudować na własnym gruncie nowy budynek z 14 mieszkaniami i lokalami usługowymi na sprzedaż. "Ratujemy się jak możemy" - powiedział w czwartek PAP. Dodał, że sprzedaż mieszkań i lokali jest już na zakończeniu. W 2012 r. spółka nie planuje inwestycji. "Najważniejszym zadaniem będzie utrzymanie się na rynku" - podkreślił Szczepański.

Po wydzieleniu w 1993 r. z łódzkiego przedsiębiorstwa wielozakładowego Teofilów, Teomina została samodzielną firmą państwową, która po 4 latach została postawiona w stan likwidacji. Zatrudniała około tysiąca pracowników i była największym zakładem pracy w Krotoszynie. Kryzys w branży spowodował wtedy, że Teomina ograniczyła produkcję i zredukowała zatrudnienie.

Teomina jest spółką od 13 lat. Przejęty majątek firmy w dziesięcioletni leasing został już spłacony.

Trudności na rynku zmusiły Teominę do wprowadzenia w 2003 r. tzw. outsourcingu, czyli wydzielenia na zewnątrz wszystkich podmiotów związanych z działalnością firmy jako całości. Ze spółki matki wydzielono 26 prywatnych podmiotów gospodarczych jako niezależne kapitałowo firmy.

W ciągu roku Teomina produkuje około 60 tys. sztuk damskiej odzieży ciężkiej, sprzedawanej niemal w 100 proc. wewnątrz UE - w Niemczech, Francji, Belgii, Danii i Szwecji. Obecnie spółka zatrudnia 200 pracowników.

UBOAT LINE

3 stycznia 2012 r. na rynku NewConnect zadebiutuje gdyńska Spółka Uboat Line SA świadcząca usługi dla branży transportowej. W ramach private placement Spółka pozyskała 2,5 mln zł, które zamierza przeznaczyć na rozszerzenie swojej oferty dla sektora TSL. Debiut ten ma być pierwszym jaki odbędzie się na NC w 2012 roku - podała spółka w komunikacie.

"Dzięki środkom pozyskanym z emisji akcji jesteśmy w stanie znacznie rozszerzyć zakres oferowanych przez nas usług, a tym samym pełniej wykorzystać potencjał europejskiego rynku transportowego, który znajduje się w fazie dynamicznego rozwoju. Mam tu na myśli przede wszystkim rynek niemiecki, gdzie obserwujemy duże zainteresowanie transportem intermodalnym i na którym od niedawna posiadamy własne przedstawicielstwo w postaci spółki zależnej Oliwia Trans GMBH" - mówi Grzegorz Misiąg, Prezes Zarządu Uboat Line .

W ostatnich miesiącach spółka rozszerzyła swoją działalność w zakresie obsługi i pozyskiwania nowych klientów, uruchamiając międzynarodowe call center w Gliwicach, które będzie świadczyć usługi europejskim firmom transportowym w zakresie transportu intermodalnego. Dodatkowo Uboat Line wprowadził elektroniczny system poboru opłat drogowych we Włoszech, Francji i Hiszpanii oraz umożliwił swoim klientom zamawianie przepraw promowych dla samochodów ciężarowych za pośrednictwem strony internetowej oraz dokonywania płatności online. Kolejnym krokiem w kierunku rozszerzenia i optymalizacji zakresu usług dla firm transportowych będzie zwrot podatku VAT na trasach europejskich.

Uboat Line powstał w 2008 roku. Działalność firmy skoncentrowana jest na wyszukiwaniu oraz rezerwacji połączeń promowych, które realizowane są na trasach morskich basenu Morza Bałtyckiego, Północnego, jak i Adriatyku. Oferta spółki obejmuje zarówno promy dla ciężarówek, jak również tanie bilety promowe na rejsy pasażerskie. Za pośrednictwem Uboat Line klienci mogą zarezerwować m.in. miejsca na promy do Szwecji, Anglii, Irlandii oraz innych popularnych portów. Spółka jest liderem w obrębie tego rynku. W ostatnim czasie Spółka rozszerza działalność o nowe usługi dedykowane firmom transportowym zajmującym się przewozem towarów drogą lądową, powietrzną i w formie frachtu morskiego. (PAP)

luo/ zak/ kam/ mto/ pad/

Tagi: wiadomości, pap
Źródło:
PAP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz