Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Przegląd wiadomości ze spółek, czwartek godz. 20

0
Podziel się

Przegląd wiadomości ze spółek, czwartek 2 stycznia godz. 20

bEifcgAB

Przegląd wiadomości ze spółek, czwartek 2 stycznia godz. 20

GANT

Sąd ogłosił upadłość z możliwością zawarcia układu spółki Gant Development - poinformował PAP Jarosław Horobiowski, przewodniczący VIII Wydziału Gospodarczego ds. upadłościowych i naprawczych Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej.

bEifcgAD

"Jest ogłoszona upadłość z możliwością zawarcia układu i z zarządem własnym. Wyznaczono nadzorcę sądowego, w tym wypadku korporacyjnego, Kancelarię Syndyków Piątkowski, Szczerbiński Sp.j." - powiedział PAP Horobiowski.

"Wyznaczono 2-miesięczny termin na zgłaszanie wierzytelności i ewentualnie praw do nieruchomości" - dodał.

Spółka podała w komunikacie, że w ramach propozycji układowych:

I. wierzytelności powstałe przed dniem ogłoszenia upadłości do kwoty 20 tys. zł podlegają spłacie w całości, jednorazowo, w terminie do ostatniego dnia miesiąca kończącego kwartał kalendarzowy, przypadający po kwartale kalendarzowym, w którym uprawomocniło się postanowienie sądu o zakończeniu postępowania upadłościowego w związku z uprawomocnieniem się postanowienia zatwierdzającego układ;

bEifcgAJ

II. wierzytelności powstałe przed dniem ogłoszenia upadłości powyżej kwoty 20 tys. zł zostaną spłacone w 16 równych kwartalnych ratach. Spłata pierwszej raty nastąpi w terminie do ostatniego dnia miesiąca kończącego kwartał kalendarzowy, przypadający po kwartale kalendarzowym, w którym podlegają spłacie wierzytelności do 20 tys. zł. Następne raty będą płatne w terminie do ostatniego dnia miesiąca kończącego kolejny kwartał kalendarzowy.

W połowie października 2013 r. Gant Development złożył w sądzie wniosek o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu. Wcześniej kilkoro wierzycieli złożyło wnioski o ogłoszenie upadłości likwidacyjnej dewelopera.

IDM SA

DM IDM SA sprzedał na rzecz Polish American Investment Fund LLC 4.836.712 akcji Polskiego Funduszu Hipotecznego, stanowiących 89,63 proc. kapitału zakładowego i głosów na WZ tej spółki, za łączną kwotę 8,63 mln zł - podał DM IDM SA w komunikacie.

bEifcgAK

Spółka poinformowała również, że środki pozyskane ze sprzedaży akcji Polskiego Funduszu Hipotecznego zostaną przeznaczone na spłatę obligacji oraz kredytów DM IDM SA. (PAP)

jow/ kwa/ ana/ pad/

bEifcgBe
wiadomości
pap
Źródło:
PAP
KOMENTARZE
(0)