Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Przegląd wiadomości ze spółek, godz.15

0
Podziel się

Przegląd wiadomości ze spółek, godz.15

bEgsAHit

Przegląd wiadomości ze spółek, godz.15

CYFROWY POLSAT

Skonsolidowany zysk netto Cyfrowego Polsatu wzrósł w II kwartale 2010 roku do 66,99 mln zł z 56,1 mln zł rok wcześniej i był nieco poniżej konsensusu rynkowego na poziomie 69,2 mln zł. Zysk operacyjny wzrósł o 31,7 proc. do 89,7 mln zł. Średnia prognoz analityków mówiła o 87,7 mln zł. EBITDA wzrosła o blisko 39,8 proc. do 108,7 mln zł i 105,3 mln zł prognozowanych przez rynek.

bEgsAHiv

Przychody z działalności operacyjnej wzrosły o 20 proc. do 368,3 mln zł z 306,8 mln zł przed rokiem i były zbliżone do szacunków rynkowych na poziomie 369,3 mln zł.

Na koniec czerwca 2010 roku Cyfrowy Polsat miał 3.263.546 abonentów, czyli o 14,7 proc. więcej niż przed rokiem. Na koniec marca 2010 roku Cyfrowy Polsat miał 3.239.755 abonentów, czyli w ciągu kwartału ich przyrost wyniósł 23.791.

Liczba abonentów Pakietu Familijnego wzrosła rdr o 12,1 proc. do 2.591.936 i stanowiła 79 proc. całej bazy abonentów, zaś liczba klientów Pakietu Mini i Mini Max wzrosła rdr o 26,1 proc. do 671.610 abonentów i stanowiła 21 proc. całej bazy abonentów. Na koniec pierwszego kwartału tego roku było to odpowiednio 2.608.101 oraz 631.654 abonentów.

Oznacza to, że Cyfrowy Polsat stracił kwartał do kwartału 16.165 abonentów Pakietu Familijnego, a zyskał 39.956 tys. Pakietu Mini i Mini Max.

bEgsAHiB

Wskaźnik odpływu abonentów za okres 12 miesięcy zakończony 30 czerwca 2010 roku wzrósł do 10 proc. w porównaniu do 7,3 proc. w okresie 12 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2009 roku. Churn Pakietu Familijnego zwiększył się do 11,5 proc. z 8,4 proc. Churn Pakietu Mini wzrósł do 4,1 proc. z 1,6 proc. w okresie 12 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2009 roku.

"Wzrost wskaźnika odpływu abonentów zarówno Pakietu Familijnego, jaki i Pakietu Mini jest w dużej mierze spowodowany zmianą regulaminu świadczenia usług (zmiana regulaminu każdorazowo upoważnia do rozwiązania umowy) oraz częściowo wzrostem liczby abonentów poza okresem podstawowym umowy w porównaniu do analogicznego okresu 2009 roku i zaostrzoną konkurencją na rynku płatnej telewizji, w wyniku, której oferty promocyjne wszystkich operatorów są atrakcyjniejsze niż w latach ubiegłych" - napisano.

Spółka spodziewa się stabilizacji wskaźnika churn w drugiej połowie 2010 roku.

Średni miesięczny przychód na abonenta CP wzrósł rdr o 3,8 proc. do 35,6 zł, ale zmniejszył się w stosunku do pierwszego kwartału 2010, gdy ARPU wyniosło 36,1 zł.

bEgsAHiC

Średni miesięczny przychód na abonenta Pakietu Familijnego w II kwartale wzrósł o 4,8 proc. do 41,9 zł, ale zmniejszył się kwartał do kwartału, gdy wyniósł 42 zł. Średni miesięczny przychód na abonenta Pakietu Mini wzrósł o 21,6 proc. do 10,7 zł i nieznacznie wzrósł wobec pierwszego kwartału tego roku, gdy wyniósł 10,6 zł.

Na koniec pierwszego półrocza 2010 Cyfrowy Polsat miał 41 tys. użytkowników usług MVNO, z czego 78 proc. stanowił post paid oraz 10 tys. użytkowników usług dostępu do internetu. Na koniec pierwszego kwartału było to odpowiednio 29 tys. i 5 tys.

Spółka zapowiedziała w prezentacji wprowadzenie modemów do internetu pozwalających na transfer danych z prędkością 28,8 Mbit/s.

ERBUD

bEgsAHiD

Erbud podpisał umowę dotyczącą rozbudowy centrum handlowego Silesia City Center w Katowicach. Wartość netto kontraktu wynosi 126,5 mln zł - podała spółka w czwartkowym komunikacie.

Prace mają zostać zakończone we wrześniu 2011 roku.

"Rozbudowa Centrum Handlowego Silesia jest 10 projektem realizowanym przez Erbud w segmencie dużych centrów handlowych w ciągu ostatnich 3 lat" - napisano w komunikacie.

GRUPA EMPiK M&F

bEgsAHiE

Grupa Empik M&F, której sprzedaż w drugim kwartale 2010 roku wzrosła o 3,3 proc., ma lekko optymistyczne nastawienie do końca 2010 roku - poinformowali przedstawiciele Empik M&F na konferencji prasowej.

"Nasza zagraniczne dywizje mają się dobrze. Biorąc pod uwagę porównywalną liczbę sklepów w Polsce, w lipcu i sierpniu odnotowujemy niskie, jednocyfrowe wzrosty. Dlatego jesteśmy ostrożnie optymistyczni, co do wyników grupy do końca 2010 roku - powiedział Maciej Szymański, prezes spółki.

W II kwartale tego roku Grupa Empik miała 645,3 mln zł przychodów, co oznacza wzrost o 3,3 proc. rdr. W porównywalnej liczbie sklepów przychody zmniejszyły się rok do roku o 1,7 proc. eliminując efekt różnic kursowych.

Jacek Bagiński, dyrektor finansowy Empiku, powiedział, że spadek ten wynika ze zdarzeń nadzwyczajnych w Polsce, czyli przede wszystkim żałoby narodowej i powodzi.

Na koniec drugiego kwartału sieć sprzedaży Grupy Empik liczyła 676 sklepów o łącznej powierzchni 283 187 metrów. W drugim kwartale otwarto 18 i zamknięto 5 punktów.

W drugim kwartale zysk netto z działalności podstawowej grupy wzrósł o 10,6 proc. do 20,2 mln zł.

HAWE

Spółka Hawe rozpoczęła w sierpniu budowę III etapu sieci ogólnopolskiej sieci światłowodowej - poinformował prezes Hawe Robert Kwiatkowski podczas czwartkowej konferencji prasowej. Odcinek Poznań-Leszno zostanie ukończony na przełomie 2010/2011, zaś cała sieć w wersji podstawowej, o łącznej długości 4000 km , będzie gotowa do 2012 roku.

"W pierwszej połowie roku spółka wyłoniła wykonawców III etapu ogólnopolskiej sieci światłowodowej Poznań-Wrocław. Budowa na pierwszym odcinku III etapu Poznań-Leszno rozpoczęła się już w sierpniu. Odcinek Poznań-Leszno najprawdopodobniej zostanie ukończony na przełomie 2010 i 2011 roku" - powiedział Kwiatkowski.

Hawe planuje, że do końca 2012 roku spółka zwiększy sieć światłowodową z 2900 km do 4000 km.

"Do 2012 roku dokończymy budowę sieci w wersji podstawowej" - powiedział Kwiatkowski.

"Finansowanie projektów zapewniają nam 3 programy obligacyjne oraz środki własne. Prowadzimy także rozmowy z bankami, ale jesteśmy w komfortowej sytuacji i dalsza budowa nie jest uzależniona od kredytu" - dodał.

Spółka poinformowała, że w pierwszym półroczu 2010 roku zysk netto wyniósł 15,0 mln zł, wobec 6,7 mln w I półroczu 2009, przychody ze sprzedaży wzrosły z 25,6 mln zł do 40,0 mln zł, zaś EBITDA zwiększyła się z 6,8 mln zł do 19,5 mln zł.

Hawe świadczy usługi operatorskie na bazie posiadanej infrastruktury światłowodowej oraz usługi projektowe i budowlane dla branży telekomunikacyjnej, elektroenergetycznej i samorządów terytorialnych.

INFOVIDE-MATRIX

Poziom kontraktacji w Infovide-Matrix na 2010 r. wynosi obecnie 97,2 mln zł, podczas gdy przed rokiem był on na poziomie 130,6 mln zł. Spółka kończy prace nad nową, wieloletnią strategią. Gorsze rezultaty pierwszego półrocza są wynikiem przede wszystkim słabszej koniunktury rynkowej - poinformowała spółka w komunikacie.

"Obecnie poziom kontraktacji w Infovide-Matrix na rok 2010 jest niższy w porównaniu do poziomu w tym samym okresie roku ubiegłego i wynosi 97,2 mln zł. Największy udział w backlogu całkowitych usług mają usługi dla sektorów telekomunikacyjnego, bankowego oraz administracji publicznej" - napisano w raporcie.

Podana kontraktacja nie uwzględnia spółek zależnych.

Infovide-Matrix podało, że kończy obecnie prace nad nową strategią, której elementy to m.in. akwizycje i zmiana profilu oferty.

"Obecnie Infovide-Matrix finalizuje prace nad nową strategią, zakładającą bardzo ambitne cele rozwojowe. Nasze priorytety to: zmiana profilu oferty, zwiększanie udziałów firmy na szybko rosnących rynkach, rozwój poprzez akwizycje oraz silniejsza konsolidacja grupy kapitałowej" - powiedział cytowany w komunikacie Jan Maciejewicz, prezes spółki.

W pierwszym półroczu 2010 r. informatyczna grupa wypracowała 0,78 mln zł zysku netto w porównaniu do 5,68 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny w tym czasie spadł do 2,98 mln zł z 7,2 mln zł, a przychody do 87,92 mln zł z 110,39 mln zł.

Infovide-Matrix podało, że wyniki pierwszego półrocza 2010 są konsekwencją przede wszystkim słabszej koniunktury rynkowej najsilniej odczuwanej przez spółkę w końcówce ubiegłego oraz na początku obecnego roku, w szczególności w sektorze telekomunikacyjnym.

"Trudną sytuację rynkową spółka odczuła przede wszystkim w pierwszym kwartale 2010, kolejne miesiące roku były już nieco lepsze. Niższe przychody odnotowaliśmy przede wszystkim w obszarze sprzedaży technologii, znacznie mniej został dotknięty spadkami kluczowy dla nas obszar usług. Ta sytuacja wynika przede wszystkim z mniejszej aktywności inwestycyjnej klientów, szczególnie w sektorze telekomunikacyjnym, oraz jednorazowej straty na projekcie w pierwszym kwartale. Odnotowaliśmy natomiast wzrost przychodów z usług w administracji publicznej i w sektorze finansowym" - powiedział Maciejewicz.

Infovide-Matrix widzi jednak poprawę w ostatnich miesiącach.

"Polityka inwestycyjna naszych klientów jest wciąż bardzo ostrożna, jednak w ostatnich miesiącach obserwujemy poprawę wyników oraz stabilizację backlogu kontraktów. Dobre wyniki wypracowały spółki z grupy kapitałowej: CTPartners, DahliaMatic i UtilisIT. Spodziewamy się, że zapowiadane ożywienie koniunktury na rynku IT umożliwi nam powrót do wzrostów." - powiedział cytowany w komunikacie Jacek Królik, wiceprezes spółki

LOTOS

Skonsolidowana strata netto Grupy Lotos przypadająca na akcjonariuszy jednostki dominującej w II kwartale 2010 roku wyniosła 648,7 mln zł; wynik był nieco gorszy od konsensusu na poziomie minus 611,6 mln zł. Rok wcześniej grupa miała 744,8 mln zł zysku netto.

Zysk operacyjny w okresie kwiecień-czerwiec wzrósł do 230,4 mln zł ze 158 mln zł przed rokiem i był wyższy od średniej prognoz analityków na poziomie 203,6 mln zł.

Przychody w II kw. 2010 r. wzrosły do 4747 mln zł z 3447 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku, podczas gdy konsensus zakładał sprzedaż na poziomie 4656 mln zł.

Po pierwszym półroczu strata netto Grupy Lotos wyniosła 623,1 mln zł, zysk operacyjny wyniósł 296,7 mln zł, a przychody 8659 mln zł.

Wynik operacyjny segmentu wydobywczego w II kw. 2010 roku wzrósł do 35,1 mln zł z 10,1 mln zł rok wcześniej (wzrost o 247,5 proc.). Na wyższe przychody i wyniki segmentu wydobywczego rok do roku wpłynęły wyższe o 32,3 proc. notowania cen ropy Brent na rynkach światowych.

Wynik operacyjny segmentu produkcji i handlu wyniósł 209,6 mln zł wobec 166,4 mln zł w II kw. 2009 roku (wzrost o 26 proc.).

"Na wzrost wyniku operacyjnego segmentu produkcji i handlu w II kwartale 2010 roku w porównaniu z okresem analogicznym roku ubiegłego istotny wpływ miały wyższe marże z notowań dla średnich frakcji z przerobu ropy. Również wyższy o 273,0 tys. ton wolumen sprzedaży produktów i towarów, związany między innymi z wyższym o 39,2 proc. wolumenem przerobionej ropy w rafinerii w Gdańsku, wpłynął na wzrost wyniku operacyjnego segmentu produkcji i handlu w II kwartale 2010 roku w porównaniu z II kwartałem 2009 roku" - napisano w raporcie.

Obszar detaliczny wykazał 3,7 mln zł zysku operacyjnego wobec 5,9 mln zł zysku operacyjnego rok wcześniej (spadek o 37,3 proc.).

Na koniec czerwca 2010 roku Grupa Lotos miała 153 stacje własne (wzrost o 5 stacji w stosunku do końca marca 2010 roku), 103 stacje partnerskie (niezmieniony poziom) i 62 stacje patronackie (niezmieniony poziom). Podpisano łącznie 107 umów franczyzowych.

Sprzedaż detaliczna, w związku ze wzrostem liczby stacji własnych i partnerskich w II kwartale 2010 roku, wzrosła w stosunku do II kwartału 2009 roku o 4,6 proc. oraz w stosunku do I kwartału 2010 roku o 12,6 proc.

Ujemne saldo na działalności finansowej w grupie w II kwartale 2010 roku wyniosło 1.052,9 mln zł i było związane głównie z ujemnymi różnicami kursowymi z przeszacowania kredytów i pożyczek oraz z ujemną wyceną i rozliczeniem transakcji zabezpieczających ryzyko rynkowe. Tymczasem rok wcześniej, w II kw. 2009 roku, saldo działalności finansowej było dodatnie i wyniosło 763 mln zł.

Saldo różnic kursowych z tytułu przeszacowania kredytów i pożyczek w II kw. 2010 r. wyniosło minus 929,4 mln zł. Z kolei łączna nadwyżka ujemnego rozliczenia instrumentów pochodnych w tym okresie, odniesiona w koszty finansowe, wyniosła minus 44,4 mln zł. Efekt wyceny otwartych transakcji terminowych w II kw. wyniósł minus 180,5 mln zł.

Jak podała spółka w komentarzu do raportu, dyferencjał Ural/Brent wzrósł w II kw. do 1,32 USD/bbl z 1,05 USD/bbl w I kwartale tego roku i 0,67 USD/bbl w II kw. 2009 roku.

W tym okresie średni poziom marży rafineryjnej wyniósł 3,96 USD/bbl, co oznacza wzrost w porównaniu z I kw. 2010 r. o 51,7 proc. i rok do roku o 5,6 proc.

Średni kurs USD/PLN w II kw. wyniósł 3,16. Nastąpiło więc osłabienie złotego wobec dolara w porównaniu z I kw. tego roku oraz nieznaczne umocnienie w porównaniu z II kw. 2009 r. Średni kurs EUR/PLN wyniósł z kolei 4,01. Złoty nieznacznie osłabił się względem euro w porównaniu z I kw. 2010 r. oraz umocnił w stosunku do II kw. 2009 r.

W II kwartale Grupa Lotos przerobiła 2.060,8 tys. ton ropy, o blisko 68 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2009 r.

"Zwiększony przerób ropy w bieżącym okresie związany jest z przerobem w II kwartale 2010 roku ropy na instalacji CDU/VDU w ramach realizowanego Programu 10+ oraz z przeprowadzonym w 2009 roku na przełomie I i II kwartału postojem remontowym w rafinerii Grupy LOTOS SA" - napisano w komentarzu.

Wydobycie ropy naftowej na Morzu Bałtyckim (złoże B3) wyniosło w II kwartale 2010 roku 38,5 tys. ton i było na poziomie zbliżonym do wydobycia w II kwartale 2009 roku. W związku z zakończonym testem produkcyjnym i trwającymi pracami nad zagospodarowaniem złoża B8, wydobycie w tym obszarze w II kwartale 2010 roku nie było kontynuowane. Produkcja gazu wyniosła 4,2 mln m3 i kształtowała się na poziomie zbliżonym do analogicznego okresu 2009 roku.

Wynik operacyjny Grupy Lotos w trzecim kwartale 2010 roku nie będzie gorszy niż w drugim kwartale, kiedy wyniósł 230 mln zł - poinformował na czwartkowej konferencji prasowej wiceprezes spółki Mariusz Machajewski.

LOTOS

Grupa Lotos zdecydowała się nie przedłużać ważności koncesji norweskich PL316CS i 316DS, gdyż po wierceniu otworu poszukiwawczego w licencji PL316DS nie stwierdzono obecności węglowodorów - napisała spółka w komentarzu do wyników kwartalnych.

"Spółka Lotos Exploration & Production Norge AS prowadziła w II kwartale 2010 roku w ramach swoich licencji działania poszukiwawcze, zarówno w roli operatora (licencje: PL498 i PL503), jak i udziałowca (licencje: PL316DS, PL316CS, PL455, PL497 i PL515), m.in. przeprowadzono wiercenie otworu poszukiwawczego w licencji PL316DS, w którym nie stwierdzono obecności węglowodorów. Zdecydowano się nie występować o przedłużenie koncesji PL316CS i 316DS, w skutek czego wygasły one w czerwcu" - napisano w komunikacie.

Lotos poinformował także w komentarzu, że w ramach projektu wydobywczego Yme kontynuowano wiercenie otworów produkcyjnych oraz prace związane z budową i transportem platformy produkcyjnej do Norwegii.

"Rozpoczęcie produkcji z tego złoża przy sprzyjających warunkach pogodowych przewidywane jest na koniec 2010 roku" - napisano.

Pierwotne plany zakładały, że produkcja ze złoża Yme ruszy w styczniu, lub lutym 2010 roku

NG2

Zysk netto grupy NG2 w II kwartale 2010 roku wyniósł 47,7 mln zł, a zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 50,9 mln zł - wynika z wyliczeń PAP na podstawie raportu półrocznego spółki. Konsensus rynkowy zakładał wynik netto na poziomie 50,5 mln zł.

Zysk operacyjny w II kwartale wyniósł 38,6 mln zł i był lekko niższy od oczekiwań rynkowych zakładających 41,1 mln zł EBIT.

Przychody wyniosły w II kwartale 244,5 mln zł. Analitycy spodziewali się, że przychody wyniosą 244,9 mln zł.

Po I półroczu NG2 ma 52,78 mln zł zysku netto, 47,83 mln zł zysku operacyjnego i 440,26 mln zł przychodów. W analogicznym okresie 2009 roku zysk spółki wynosił prawie 35,5 mln zł, EBIT 46,74 mln zł, a przychody 422,14 mln zł.

Spółka podała, że przychody ze sprzedaży detalicznej wzrosły o 12,1 proc. rdr do 391,427 mln zł, a przychody ze sprzedaży franczyzowej i innej (hurtowej) spadły o 33 proc. do 48,84 mln zł.

"Korzystniejszy układ kursów walutowych oraz cen zakupów towarów pozwolił uzyskać wyższy poziom marż we wszystkich kanałach dystrybucji" - napisano w komentarzu do wyników.

Na koniec czerwca 2010 roku sieć sprzedaży GK NG2 obejmowała 707 placówek, na co składało się 269 salonów firmowych CCC w kraju, 49 butików QUAZI, 222 sklepów własnych BOTI, 127 sklepów sieci franszyzowej i 40 salonów firmowych CCC w Czechach.

Powierzchnia sprzedaży we własnych placówkach zlokalizowanych na terenie Polski i Czech wzrosła do 134,9 tys. mkw z 114,3 tys. mkw na koniec czerwca 2009), tj. o 18 proc.

W ciągu I półrocza 2010 roku sieć salonów własnych CCC powiększyła się o 15 placówek, natomiast BOTI o 9 sklepów własnych.

"Należy podkreślić, że w omawianym okresie powierzchnia placówek własnych wzrosła o 18 proc., natomiast koszty sprzedaży były wyższe o 8,5 proc. (rdr)" - napisano w raporcie.

NG2 podało, że na poziom skonsolidowanego wyniku netto wpływ miało utworzenie w Szwajcarii spółki zależnej NG2 Suisse S.a.r.l.

"W sprawozdaniu skonsolidowanym rozpoznana została operacja utworzenia aktywa z tyt. podatku odroczonego w kwocie 18.753 tys. PLN (aktywo dotyczy znaków towarowych wniesionych aportem do spółki zależnej NG2 Suisse). Wpływ na wynik netto ww. operacji, w okresie sprawozdawczym, wynosi 18.604 tys. PLN" - napisano.

NWR

New World Resources miał w drugim kwartale 2010 roku 129,6 mln euro zysku netto - podała spółka w raporcie półrocznym. Konsensus PAP zakładał zysk netto na poziomie 121,8 mln euro.

Oczekiwania analityków wahały się jednak od 94 mln euro do 148 mln euro zysku netto.

Zysk operacyjny NWR wyniósł 72 mln euro i był niższy od oczekiwań rynkowych w wysokości 98 mln euro.

Przychody NWR w drugim kwartale sięgnęły 387,4 mln euro. Analitycy spodziewali się 412,3 mln euro przychodów.

NWR proponuje wypłacić akcjonariuszom dywidendę śródroczną w wysokości 0,21 euro na akcję - podała spółka w komunikacie.

"Nasza lepsza kondycja w pierwszej połowie roku, silna pozycja finansowa i pewność, że wyniki naszej działalności będą się poprawiać, zostały odzwierciedlone przez naszą decyzję o powrocie do wypłaty dywidendy, zgodnie z naszą polityką dywidendową, z proponowaną śródroczną dywidendą na poziomie 0,21 euro za akcję" - powiedział cytowany w komunikacie Mike Salamon, prezes NWR.

New World Resources proponuje wypłacić akcjonariuszom dywidendę śródroczną w wysokości 0,21 euro na akcję - podała spółka w komunikacie.

"Nasza lepsza kondycja w pierwszej połowie roku, silna pozycja finansowa i pewność, że wyniki naszej działalności będą się poprawiać, zostały odzwierciedlone przez naszą decyzję o powrocie do wypłaty dywidendy, zgodnie z naszą polityką dywidendową, z proponowaną śródroczną dywidendą na poziomie 0,21 euro za akcję" - powiedział cytowany w komunikacie Mike Salamon, prezes NWR

ORBIS

Strata netto przypisana akcjonariuszom jednostki dominującej grupy Orbis w I półroczu 2010 roku wyniosła 3,04 mln zł wobec 11,47 mln zł straty w I połowie 2009 roku - podała spółka w raporcie półrocznym.

Zysk operacyjny grupy w I półroczu wyniósł 14,2 mln zł wobec 14,85 mln zł zysku EBIT w analogicznym okresie 2009 roku.

Przychody w I półroczu 2010 były na poziomie 396,2 mln zł w porównaniu z 416,87 mln zł w I półroczu 2009 roku.

PZU

Zysk netto grupy PZU w II kwartale 2010 roku spadł do 362,4 mln zł z 1,16 mld zł rok wcześniej - poinformowała spółka w komunikacie. Zysk PZU okazał się lekko poniżej oczekiwań rynku, który spodziewał się, że wyniesie on 381 mln zł.

Oczekiwania czterech biur maklerskich co do wyniku netto za II kwartał wahały się od 324 mln zł do 508 mln zł.

Po pierwszej połowie 2010 roku zysk netto grupy PZU wyniósł 1,17 mld zł, czyli był o 49,3 proc. mniejszy niż rok wcześniej.

Składka przypisana brutto grupy w II kwartale wyniosła 3,46 mld zł, podczas gdy rok wcześniej 3,49 mld zł. Składka okazała się lekko poniżej oczekiwań analityków, którzy liczyli, że wyniesie ona 3,66 mld zł (w przedziale oczekiwań 3,51-3,81 mld zł).

Składki przypisane brutto w ubezpieczeniach majątkowych i osobowych spadły do 1,84 mld zł z 1,91 mld zł, a w ubezpieczeniach na życie wzrosły do 1,62 mld zł z 1,58 mld zł.

Składka brutto w I połowie 2010 roku wyniosła 7,39 mld zł, czyli była o 1,2 proc. mniejsza niż rok wcześniej. PZU podało ,że spadek był spowodowany niższym przypisem w segmencie ubezpieczeń majątkowych i osobowych, który został częściowo skompensowany wzrostem sprzedaży w segmencie ubezpieczeń na życie.

PZU podało, że spadek przypisu składki w segmencie ubezpieczeń majątkowych związany był m.in. z działaniami restrukturyzacyjnymi portfela w segmencie klientów korporacyjnych.

Składka przypisana netto wyniosła w II kwartale 3,44 mld zł, podczas gdy rok wcześniej 3,47 mld zł.

Odszkodowania i świadczenia ubezpieczeniowe netto w II kwartale 2010 roku wyniosły 2,63 mld zł, czyli były o 7 proc. wyższe niż w I kwartale 2010 roku i o 5,5 proc. wyższe niż zakładał konsensus (2,49 mld zł). Po I połowie 2010 roku odszkodowania i świadczenia wyniosły 5,09 mld zł, rosnąc r/r o 26,7 proc.

Koszty akwizycji wyniosły w II kwartale 2010 roku 444,2 mln zł, podczas gdy rok wcześniej 440 mln zł, a koszty administracyjne wzrosły rok do roku do 431,3 mln zł, z 405,5 mln zł.

Wynik netto na działalności inwestycyjnej w I połowie 2010 roku wyniósł 1,26 mld zł, czyli spadł r/r o 15,9 proc..

Koszty administracyjne po I połowie 2010 roku wyniosły 821,6 mln zł, spadając 3,2 proc. rok do roku, co jest efektem m.in. programu restrukturyzacji zatrudnienia w centralach PZU i PZU Życie przeprowadzonego w drugiej połowie 2009 roku.

"W I połowie 2010 roku rozpoczęto kolejny proces restrukturyzacji zatrudnienia, jednak jego efekty będą widoczne dopiero w II połowie roku. Ponadto na poziomie Grupy PZU prowadzone są działania optymalizujące koszty" - napisano w raporcie.

PZU podało, że szkody śniegowe w I kwartale obniżyły wynik operacyjny o 157 mln zł, a powodzie w II kwartale o 237 mln zł.

PZU podało, że biorąc pod uwagę bardzo dużą szkodowość na rynku ubezpieczeń majątkowych i osobowych oraz pogarszające się wyniki ubezpieczycieli jest prawdopodobne, że ceny ubezpieczeń, w szczególności komunikacyjnych, zaczną rosnąć.

Zysk netto PZU w 2010 roku może być co najmniej 1 mld zł mniejszy niż w 2009, kiedy wyniósł 3,8 mld zł - poinformował w czwartek dziennikarzy prezes PZU Andrzej Klesyk.

"Nasz wynik w 2010 roku może być co najmniej 1 mld zł mniejszy niż w 2009 roku" - powiedział Klesyk.

"Jeśli nie będzie większych szkód i kataklizmów, to wynik w drugim półroczu powinien się poprawiać" - dodał, pytany o oczekiwania na drugie półrocze.

W 2009 roku zysk netto PZU wyniósł 3,8 mld zł. W pierwszym półroczu 2010 roku PZU miał 1,17 mld zł zysku netto.

PZU liczy, że w drugiej połowie 2010 roku utrzyma się trend rosnącej składki w segmencie ubezpieczeń na życie - poinformował na spotkaniu z dziennikarzami Andrzej Klesyk, prezes spółki.

"Trend w ubezpieczeniach życiowych powinien się utrzymać, będziemy zdobywać rynek" - powiedział dziennikarzom Klesyk.

Prezes pytany o politykę dywidendową poinformował, że na razie się ona nie zmienia i pozostaje na poziomie zapisanym w prospekcie emisyjnym, czyli przeznaczania dla akcjonariuszy 25-45 proc. rocznego zysku.

"Zarząd przygotowuje plan finansowy i polityka dywidendowa będzie utrzymana, albo zmieniona, na chwilę obecną obowiązuje to, co zostało ustalone między akcjonariuszami, czyli 25-45 proc." - powiedział Klesyk.

W I połowie 2010 roku wskaźnik mieszany PZU wyniósł 107,3 proc., podczas gdy rok wcześniej 89,8 proc.

"Mam nadzieję, że ten trend się odwróci" - powiedział Klesyk.

Składka brutto w I połowie 2010 roku wyniosła 7,39 mld zł, czyli była o 1,2 proc. mniejsza niż rok wcześniej. Spadek składki był spowodowany niższym przypisem w segmencie ubezpieczeń majątkowych i osobowych, który został częściowo skompensowany wzrostem sprzedaży w segmencie ubezpieczeń na życie.

"Składka przypisana brutto w I połowie 2010 roku spadła rok do roku o 1,2 proc., ale sytuacja ta nas nie martwi. Na ubezpieczeniach korporacyjnych traciliśmy 400 mln z rocznie, byłoby nieodpowiedzialnie gdybyśmy sprzedawali je nadal w takiej formie, więc przeprowadzamy proces restrukturyzacji" - powiedział Klesyk.

Składka przypisana brutto w ubezpieczeniach korporacyjnych spadła rok do roku o 17,1 proc.

"Czyścimy portfel z nierentownych klientów w tym segmencie" - powiedział Klesyk.

Prezes poinformował, że spółka zrealizowała 60 proc. redukcji etatów planowanych na 2010 rok.

(PAP)

seb/ jtt/ pel/ morb/ epo/ gsu/ asa/ nik/ pr/ jru/ jtt/ seb/

bEgsAHiW
wiadomości
pap
Źródło:
PAP
KOMENTARZE
(0)