Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Przegląd wiadomości ze spółek, piątek godz. 20

0
Podziel się

Przegląd wiadomości ze spółek, piątek 22 stycznia godz. 20

bEixAeCZ

*Przegląd wiadomości ze spółek, piątek 22 stycznia godz. 20 *

MONNARI TRADE

Sąd rejonowy w Łodzi zmienił rodzaj upadłości Monnari Trade z likwidacyjnej na układową. Zarząd firmy spodziewa się, że głosowanie nad układem odbędzie się za 2-3 miesiące. Propozycje układowe zakładają redukcję wierzytelności o 42-65 proc. i zmniejszenie liczby sklepów do 100 - powiedział PAP Grzegorz Winogradski, prezes Monnari.

bEixAeDb

W piątek przed południem Agnieszka Chojnicka, kierownik wydziału ds. upadłościowych i naprawczych łódzkiego sądu, poinformowała PAP, że upadłość Monnari została zmieniona z likwidacyjnej na układową.

"Banki złożyły do sądu deklaracje, że są skłonne do zawarcia układu, a 70 proc. wszystkich wierzytelności to kredyty bankowe" - powiedział PAP prezes Monnari.

"Spodziewamy się, że głosowanie nad układem będzie za 2-3 miesiące" - dodał.

Poinformował, że układ powinien być wykonany do 2013 roku.

bEixAeDh

"Układ zakłada redukcję naszych wierzytelności od 42 proc. do 65 proc. dla wierzycieli niezabezpieczonych oraz redukcję liczby sklepów z 270 do około 100 i koncentrację na corebiznesie, czyli marce Monnari" - powiedział Winogradski.

Prezes poinformował, że w sklepach Monnari utrzymują się obecnie dwucyfrowe spadki sprzedaży.

"W branży odzieżowej kryzys się utrzymuje, sprzedaż jest niższa niż w poprzednich latach, spadki w sklepach są dwucyfrowe. Jednak sprzedaż idzie zgodnie z projekcjami złożonymi do sądu, a w niektórych miesiącach lepiej, stąd wierzymy, że plan wykonania układu jest realny" - powiedział Winogradski.

Monnari przedstawiło w piątek raport za I półrocze 2009. Przychody grupy spadły w tym okresie do 104 mln zł ze 112 mln zł. Grupa zanotowała stratę operacyjną w wysokości 56,8 mln zł (wobec 6,6 mln zł zysku w analogicznym okresie 2008 roku) i stratę netto w wysokości prawie 82 mln zł (wobec ok. 5 mln zł zysku w I połowie 2008 roku).

bEixAeDi

POLNORD

Polnord wyemitował obligacje zabezpieczone o wartości 75 mln zł, z terminem wykupu w styczniu 2013 roku - podała spółka w piątkowym komunikacie.

"Powyższa emisja obligacji kończy sukcesem starania Polnordu o pozyskanie 200 mln zł z rynku instrumentów dłużnych. Pozyskane środki są finansowaniem długoterminowym dopasowanym do cyklu inwestycyjnego planowanych projektów deweloperskich" - napisano w komunikacie.

W listopadzie Polnord wyemitował obligacje zamienne o wartości 120,5 mln zł.

bEixAeDj

Środki pozyskane z emisji mają zostać przeznaczone na nowe projekty deweloperskie.

"Zwiększenie i dalsza dywersyfikacja oferty mieszkaniowej spółki ma, wg szacunków zarządu, przełożyć się na skokowe zwiększenie wolumenów sprzedaży realizowanej przez spółkę, wsparte dodatkowo przez, obserwowaną od kilku miesięcy, stopniową poprawę sytuacji na polskim rynku nieruchomości mieszkaniowych" - napisano.

SFINKS

Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny Sfinksa sporządzony w związku z ofertą publiczną akcji serii H - podała KNF w piątkowym komunikacie.

bEixAeDk

Prospekt emisyjny obejmuje 6.867.904 akcje, 6.867.904 prawa do akcji i 9.280.951 praw poboru.

Oferującym jest DI BRE Banku. Prospekt zostanie upubliczniony 25 stycznia.

Spółka informowała wcześniej, że cena emisyjna wynosi 10,54 zł, a środki pozyskane z emisji przeznaczone zostaną między innymi na spłatę pożyczki od Sylwestra Cacka. (PAP)

jru/ pel/ jtt/ pr/ pad/

bEixAeDC
wiadomości
pap
Źródło:
PAP
KOMENTARZE
(0)