Notowania

wiadomości
12.04.2013 20:06

Przegląd wiadomości ze spółek, piątek godz. 20

Przegląd wiadomości ze spółek, piątek 12 kwietnia godz. 20

Podziel się
Dodaj komentarz

Przegląd wiadomości ze spółek, piątek 12 kwietnia godz. 20

CEDC

Giełda postanowiła zawiesić obrót akcjami CEDC na rynku regulowanym począwszy od poniedziałku, 15 kwietnia, na czas nieokreślony, nie dłuższy niż 3 miesiące - podała GPW w komunikacie.

Z kolei w czwartek wieczorem CEDC informowała, że Nasdaq zdecydował o wycofaniu jej papierów z obrotu. W konsekwencji obrót akcjami spółki został zawieszony na tym rynku z chwilą rozpoczęcia notowań w piątek, 12 kwietnia. CEDC nie planuje składać odwołania od tej decyzji.

Spółka poinformowała również, że spodziewa się wycofania z notowań na GPW.

"(...) Jeżeli proponowany plan reorganizacji spółki wejdzie w życie, wszystkie istniejące akcje spółki zostaną anulowane, a spółka spodziewa się, że jej akcje nie będą dalej przedmiotem obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie" - podała CEDC w komunikacie.

DELICPOl

Firma Delicpol podpisała w piątek w Częstochowie umowę o współpracy i kooperacji z China Commerce Group for International Economic Cooperation. Produkowane przez nią ciastka trafią m.in. do międzynarodowych sieci handlowych działających na terenie Chin.

Umowa została podpisana w piątek w Parku Przemysłowo-Technologicznym w Częstochowie. China Commerce Group for International Economic Cooperation reprezentował prezes Chen Yu, a firmę Delicpol sp. z o.o. prezes zarządu Tomasz Grzybowski.

W ramach umowy produkowane przez firmę Delicpol ciastka typu jaffa trafią do chińskiego konsumenta.

"Odzew na pierwszą partię wysłaną (ok. 10 ton w ub. roku) do badań opinii o produkcie i certyfikacji był pozytywny. Zostały zaakceptowane na poziomie jakościowym i handlowym. Mamy duże nadzieje na sukces z tej współpracy. Potencjał rynku jest duży" - powiedział PAP prezes Grzybowski. Dodał, że firma pracuje nad dostosowaniem oznakowania, przygotowuje m.in. opisy w języku chińskim. "Dostosowanie opakowań to jest kwestia około kilku tygodni" - poinformował Grzybowski.

Ciastka produkowane w Kamyku pod Częstochową trafią m.in. do międzynarodowych sieci handlowych działających na terenie Chin. Transport będzie się odbywał drogą morską.

Przy podpisywaniu umowy obecne były władze miasta Częstochowy. "Współpraca Delicpolu z chińskim rynkiem spożywczym jest pierwszym wymiernym sukcesem misji gospodarczych częstochowskich władz do Państw Środka. Celami misji było skojarzenie naszych przedsiębiorców z chińskimi partnerami i umożliwienie wejścia częstochowskich firm na chłonny chiński rynek, gdzie towary z Unii Europejskiej cieszą się coraz większą popularnością, jak i zainteresowanie azjatyckich przedsiębiorców możliwością ulokowania swoich inwestycji na terenie Częstochowy" - poinformował PAP rzecznik prasowy Urzędu Miasta Włodzimierz Tutaj.

Delicpol sp. z o.o. to powstała w 1992 roku firma wytwarzająca ponad 100 różnego typu wyrobów cukierniczych. Główną siedzibą firmy jest Kamyk k. Częstochowy. Oprócz rynku polskiego, Delicpol eksportuje swoje produkty do wielu krajów, m.in. na Słowację, do Czech, Węgier, Rumunii, Rosji, Ukrainy, USA, Kanady.

JUPITER NFI

KCI Park Technologiczny Rybitwy, spółka zależna Jupiter NFI, zawarł z firmą IMPO przedwstępną umowę sprzedaży nieruchomości w Krakowie o powierzchni 15,15 ha. Cena nieruchomości to 45,15 mln zł netto - poinformował Jupiter NFI w komunikacie.

Umowa przedwstępna została zawarta pod warunkiem zawieszającym wpłaty zadatku w wysokości 4,5 mln zł netto w terminie trzech dni roboczych.

Strony zobowiązały się do zawarcia zobowiązującej warunkowej umowy sprzedaży nieruchomości za łączną cenę ok. 45,15 mln zł netto pod warunkiem nieskorzystania przez Gminę Miejską Kraków z prawa pierwokupu.

Jeżeli do 31 lipca 2013 r. nie dojdzie do ziszczenia się warunku zawieszającego umowy ostatecznej, kupujący będzie uprawniony do odstąpienia od umowy poprzez złożenie stosownego oświadczenia i doręczenie go sprzedającemu, nie później jednak niż do 31 sierpnia 2013 r.

POLIMEX

Polimex kontynuuje wdrażanie działań naprawczych. W ramach procesu restrukturyzacji do końca września zatrudnienie w spółce ma spaść o kolejne 1.200 osób. Rozważne jest zamknięcie spółek, które nie są rentowne i nie rokują prowadzenia rentownej działalności w przyszłości - podał Polimex w komunikacie prasowym.

"Zarząd rozpoczął działania zmierzające m.in. do uproszczenia struktury i zmniejszenia kosztów funkcjonowania grupy. Brane jest pod uwagę m.in. ograniczenie skali działania poprzez zamknięcie spółek celowych, które zakończyły już realizację projektów lub takich, które nie są rentowne i nie rokują prowadzenia rentownej działalności w przyszłości" - powiedział cytowany w komunikacie Dariusz Krawczyk p.o. prezesa Polimeksu.

Polimex podał, że równolegle postępuje dopasowywanie liczby zatrudnionych do aktualnej sytuacji ekonomicznej i nowej struktury organizacyjnej.

"Firma nie jest obecnie w stanie zapewnić zatrudnionej grupie pracowników właściwego poziomu prac i zadań do realizacji. Zmniejszanie liczby etatów stało się konieczne dla dostosowania potencjału pracowniczego do bieżących potrzeb spółki, które wynikają z liczby i zakresu realizowanych kontraktów. Zatrudnienie w spółce zmaleje dodatkowo o ok. 1.200 osób w okresie do końca września br." - napisano.

"Zarząd, mając pełną świadomość, że wiąże się to z uszczuplaniem najcenniejszych aktywów spółki jakimi są pracownicy, podjął trudną, lecz konieczną w obecnej sytuacji decyzję w sprawie dalszej redukcji zatrudnienia poprzez wdrożenie II etapu programu zwolnień grupowych. Obejmuje on pracowników zatrudnionych w różnych lokalizacjach i na różnych stanowiskach, w tym w szczególności znaczącą grupę pracowników na stanowiskach nieprodukcyjnych, dyrektorskich i kierowniczych" - dodał Krawczyk.

Przedstawiciele Polimeksu informowali wcześniej, że od sierpnia 2012 r. zatrudnienie w wyniku zwolnień spadło w spółce o 2,2 tys. osób.

Spółka podała, że wypowiedzenie Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy, które nastąpiło na początku kwietnia br., umożliwi zastosowanie w bardziej elastycznych form wynagradzania, lepiej dostosowanych do warunków rynkowych.

Cytowany w komunikacie rzecznik Polimeksu Paweł Szymaniak poinformował, że intensyfikowane są działania zmierzające do zawarcia nowych, rentownych kontraktów. Podał, że oferta konsorcjum, którego liderem jest Polimex, została wybrana do realizacji prac budowlano-montażowych o znaczącej wartości 75 mln zł, w Hucie Miedzi Głogów.

ZUK STĄPORKÓW

Zakład Urządzeń Kotłowych Stąporków podpisał umowę ze spółką Serigstad na dystrybucję swoich linii do produkcji peletu. Umowa gwarantuje sprzedaż przez Serigstad 30 linii w 2013 r. i 50 linii w 2014 r. - podał ZUK Stąporków w komunikacie.

Na podstawie umowy Serigstad otrzymał wyłączność na sprzedaż zagraniczną linii do produkcji peletu wyprodukowanej przez ZUK Stąporków.

ZUK Stąporków zagwarantował zdolność produkcyjną na poziomie co najmniej 5 sztuk miesięcznie przez okres pierwszych 6 miesięcy począwszy od marca 2013 r., zaś po tym okresie gwarantuje zdolność produkcyjną na poziomie co najmniej 20 sztuk miesięcznie. W przypadku zwiększenia zapotrzebowania ZUK zobowiązał się do zwiększenia produkcji.

"Zarząd uważa powyższą umowę za znaczący krok w kierunku poszerzenia działalności spółki na rynku międzynarodowym oraz umocnienia pozycji na rynku urządzeń do przetwarzania biomasy" - napisano w komunikacie.

W wywiadzie udzielonym PAP jesienią zeszłego roku prezes ZUK Stąporków, Marek Milczarek, podał, że cena jednej linii do produkcji peletu to, w zależności od jej parametrów, od 700 tys. do 1,1 mln zł. (PAP)

ktp/ jow/ asa/ mki/ gsu/ pad/

Tagi: wiadomości, pap
Źródło:
PAP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz