Notowania

spółki
03.12.2010 20:13

Przegląd wiadomości ze spółek, piątek godz. 20

Przegląd wiadomości ze spółek, piątek 3 grudnia godz. 20

Podziel się
Dodaj komentarz

Przegląd wiadomości ze spółek, piątek 3 grudnia godz. 20

BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ

Cena emisyjna akcji BSC Drukarnia Opakowań została ustalona na 17,50 zł wobec przedziału 17- 23 zł - podała spółka w piątkowym komunikacie prasowym.

Zapisy na akcje dostawcy opakowań z tektury i papieru będą przyjmowane w punktach obsługi klienta DM IDMSA w dniach 6-9 grudnia. W ramach oferty publicznej inwestorzy będą mogli kupić 3 mln akcji nowej emisji serii H, które będą stanowić 34,71 proc. udziału w podwyższonym kapitale.

Dla inwestorów instytucjonalnych spółka przeznaczyła 2,25 mln akcji, natomiast w transzy otwartej zaoferowano 0,75 mln walorów.

"Odbyliśmy szereg ciekawych spotkań z inwestorami instytucjonalnymi. Zainteresowanie naszą ofertą jest duże, na co wskazują deklaracje nabycia złożone w procesie book-building. Jednak w związku z niepewną sytuacją na rynku, skutkującą nawet odwołaniem kilku ofert publicznych, inwestorzy oczekują większego dyskonta, dlatego zdecydowaliśmy się na ustalenie ceny na niższym poziomie 17,50 zł. Znajduje się ona poniżej wyceny przygotowanej przez DM IDMSA, szacującej wartość jednej akcji w przedziale 19,7 zł - 21,1 zł, co daje znaczny potencjał wzrostu kursu akcji po debiucie" - powiedział cytowany w komunikacie prasowym Janusz Schwark, prezes spółki.

"Pomimo iż z oferty pozyskamy mniejszą ilość kapitału, niż pierwotnie zakładaliśmy, zamierzamy zrealizować cele emisyjne w zaplanowanym zakresie. Na sfinansowanie naszego dalszego rozwoju wykorzystamy, oprócz generowanych operacyjnie środków, również inne dostępne źródła, takie jak kredyt czy obligacje. Ze względu na niskie zadłużenie oraz wysoką płynność jesteśmy bardzo dobrze postrzegani przez banki i mamy duże możliwości finansowania dłużnego. Z pewnością zrealizujemy wszystkie zaplanowane inwestycje" - dodał.

Przy cenie 17,5 zł za sztukę wartość oferty wynosi 52,5 mln zł.Wcześniej BSC Drukarnia Opakowań planowała pozyskać z emisji 69 mln zł brutto, z czego 36,7 mln zł zamierza wydać na kupno drukarni fleksograficznej.

COGNOR, ZŁOMREX METAL

Złomrex złożył Cognorowi niewiążącą ofertę nabycia spółek: Złomrex Metal, Ferrostal Łabędy oraz HSW Huta Stali Jakościowych, za łączną cenę 703 mln zł - poinformował Cognor w komunikacie. Propozycja nabycia tych firm zostanie przedstawiona do decyzji WZA, które zwołano na 29 grudnia.

Złomrex, który jest podmiotem dominującym wobec Cognor zadeklarował, iż podczas WZA zarówno on jak i spółki od niego zależne nie wezmą udziału w głosowaniu nad wyrażeniem zgody na przeprowadzenie transakcji.

W ubiegłym tygodniu, 26 listopada, spółki z grupy Cognora zawarły przedwstępną umowę sprzedaży spółkom dystrybucyjnym grupy ArcelorMittal aktywów wykorzystywanych do obrotu wyrobami hutniczymi, zlokalizowanych na terenie Polski. Wartość transakcji, z wyłączeniem zapasów, wynosi 148,9 mln zł netto.

Cognor poinformował w piątek, iż zwołuje na 29 grudnia walne zgromadzenie akcjonariuszy, na którym chce uzyskać zatwierdzenie warunków transakcji.

"Wraz z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do Cognor wpłynęła niewiążąca oferta akcjonariusza spółki Złomrex w Poraju nabycia przez spółkę wszystkich posiadanych przez Złomrex akcji i udziałów w spółkach: Złomrex Metal Spółka z o.o., Ferrostal Łabędy Spółka z o.o., HSW Huta Stali Jakościowych SA za łączną cenę 703.000.000 zł" - napisano w komunikacie.

Cognor ocenia, iż środki, jakie pozyska ze zbycia swoich aktywów związanych z obrotem wyrobami hutniczymi powinny zostać przeznaczone na zakup innych aktywów umożliwiających osiąganie pozytywnych wyników finansowych.

"Wobec postanowień umowy zawartej ze spółkami Grupy ArcelorMittal, nakładającymi na spółkę obowiązek powstrzymania się od działalności w zakresie obrotu wyrobami hutniczymi z wyłączeniem produktów dotychczas wytwarzanych przez spółki produkcyjne Grupy Złomrex, nabycie akcji i udziałów w wyżej wspomnianych spółkach pozwoli spółce prowadzić działalność, która jest działalnością w sektorze, z którym Spółka związana jest od kilkudziesięciu lat" - napisano w komunikacie.

Cognor wskazuje, że według danych z poprzednich lat produkcja wyrobów hutniczych była bardziej dochodowa od obrotu tymi wyrobami.

"Dlatego też zakup podmiotów prowadzących działalność w zakresie produkcji wyrobów hutniczych oraz handlu złomem - surowca niezbędnego do produkcji większości wyrobów hutniczych - za środki pozyskane ze sprzedaży aktywów służących do działalności w zakresie obrotu wyrobami hutniczymi pozwoli spółce na przeorganizowanie swojej dotychczasowej działalności na działalność, która jest działalnością bardziej efektywną z finansowego punktu widzenia" - napisano w komunikacie.

"Jak wynika ze wstępnych danych oferowane do nabycia podmioty odzyskują swoją pozycję rynkową i rentowność" - dodano.

Cognor poinformował, iż zgodę na ewentualne nabycie powinno udzielić walne zgromadzenie akcjonariuszy spółki, pomimo braku ustawowego i statutowego wymogu, ponieważ podmiotem, który zaoferował nabycie swoich aktywów produkcyjnych i surowcowych jest spółka dominująca wobec Cognor.

"Zgodnie z deklaracją złożoną przez Złomrex spółka ta oraz spółki od niej zależne nie wezmą udziału w głosowaniu nad wyrażeniem zgody na przeprowadzenie powyższej transakcji" - napisano w komunikacie.

INEA, ASTA-NET

Inea i Asta-Net zainwestują 60 mln zł w Wielkopolską Sieć Szerokopasmową - poinformowali na konferencji przedstawiciele spółki.

"W pierwszym etapie zgłosiło się dziewięciu inwestorów branżowych, w tym największych operatorów działających w Wielkopolsce. Pierwszy proces negocjacji zakończył się 25 października. Pozostało sześciu partnerów, niektórzy później rezygnowali. Finał jest taki, że mogliśmy podpisać umowę z dwoma partnerami. To nie jest etap zamknięty i nie oznacza wykluczenia innych inwestorów, w tym także największego, czyli TP SA" - powiedział Grzegorz Ganowicz, przewodniczący rady nadzorczej WSS.

"Cały projekt opiewa na znaczną sumę, zarząd województwa nie posiadał takich pieniędzy, by zabezpieczyć wkład własny na realizację i pozyskanie środków z funduszy europejskich. Poszliśmy niesprawdzoną jeszcze drogą, poprzez powołanie spółki i pozyskanie tego wkładu poprzez negocjacje z inwestorami branżowymi, największymi operatorami sieci telekomunikacyjnych w kraju. Kontrahenci, którzy chcieli przystąpić do tej spółki mieli różne cele: jedni chcieli w ten sposóbpodnieść swoją wartość rynkową, inni mieli swoje cele komercyjne, które nie zawsze zbiegały się z celami spółki. Takie podmioty zostały wyeliminowane, lub same zrezygnowały" - dodał Wojciech Cerba, prezes WSS.

Dotychczas 100 proc. akcjonariuszem spółki był zarząd województwa. Po podpisaniu piątkowej umowy głównym akcjonariuszem będzie firma Inea, która będzie miała prawie 85 proc., Asta-Net będzie miała ponad 4 proc. Pozostałe prawie 11 proc. pozostanie udziałem województwa.

Do pierwszego etapu negocjacji w sprawie kapitałowego zaangażowania w spółkę WSS, która kosztem blisko 368 mln zł ma budować sieć szerokopasmową w Wielkoposlce, zakwalifikowały się wcześniej Telekomunikacja Polska, Netia, Telefonia Dialog, PBT Hawe, Telekomunikacja Kolejowa, Aero2 orazInea, Przedsiębiorstwo Promax i Asta-Net.

Do drugiego etapu zakwalifikowały się Inea, Asta-Net,Promax, TP, PBT Hawe i Dialog.

Jak powiedział w piątek na konferencji prasowej Leszek Wojtasiak, wicemarszałek wielkopolski, projekt zakłada budowę infrastruktury teleinformatycznej, która ma być uzupełnieniem dla istniejących zasobów należących do różnych operatorów i wypełnieniem luki w dostępie do sieci internetowej następnej generacji.

Pierwsze elementy sieci powinny ruszyć 1 marca 2013 roku. Projekt zostanie zakończony w połowie 2014 roku.

Zgodnie z założeniami projektu, do 2014 roku powstanie tzw. sieć szkieletowa oraz sieć dystrybucyjna wraz z węzłami szkieletowymi i węzłami dystrybucyjnymi. Węzły sieci szkieletowej zostaną zlokalizowane we wszystkich wielkopolskich miastach, będących siedzibami powiatów. Oprócz tego powstanie blisko 600 węzłów dystrybucyjnych, w każdej gminie Wielkopolski znajdzie się przynajmniej jeden.

W ramach projektu utworzona zostanie także sieć administracji publicznej, która obejmować będzie siedziby wszystkich gmin na terenie województwa i zapewniać będzie łączność na potrzeby działalności samorządów i innych instytucji publicznych.

POLNORD

Polnord wyemitował 2-letnie obligacje o wartości 29,6 mln zł oraz 3-letnie o wartości 20,4 mln zł - podała spółka w piątkowym komunikacie.

"Wpływy z emisji obligacji zostaną przeznaczone na rozwój działalności operacyjnej spółki, w tym w szczególności w segmencie komercyjnym" - napisano.

WAGRAN, ŁSSE

14 mln zł kosztowało wybudowanie w Tomaszowie Mazowieckim zakładu do produkcji granitowych zlewozmywaków należącego do spółki Wagran. Inwestycja powstała na terenie należącym do Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (ŁSSE).

Pracę w zakładzie, którego w piątek nastąpiło uroczyste otwarcie, znalazło 70 osób. Inwestor zamierza rocznie wytwarzać 100 tys. sztuk granitowych zlewozmywaków - poinformował PAP rzecznik ŁSSE Miłosz Wika.

Powierzchnia zakładu wynosi około 5 tys. mkw. Poza linią produkcyjną znajduje się w nim dział badań i rozwoju.

Jak informuje rzecznik, spółka Wagran posiada własną technologię produkcji, która powstała we współpracy z Instytutem Polimerów Politechniki Łódzkiej. Tworzywo, z których wytwarzane są zlewozmywaki wykorzystywane jest też m.in. w bolidach Formuły 1, technice kosmicznej i wojskowej.

Wagran to spółka działająca w oparciu o polski kapitał. Została założona w 2007 roku. W czerwcu 2009 roku firma otrzymała zezwolenie na działalność w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Według rzecznika, fabryka w Tomaszowie będzie czwartym pod względem wielkości w Europie zakładem wytwarzającym zlewozmywaki o dużej wytrzymałości.

Wika poinformował jednocześnie, że 20 mln zł zamierzać zainwestować w budowę nowego zakładu w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej producent jednorazowych opakowań dla gastronomii.

Działająca w Łodzi spółka WinCup wygrała przetarg na zagospodarowanie 2,5 - hektarowej działki na Nowym Józefowie na granicy Łodzi i Konstantynowa Łódzkiego. Zatrudnienie w nowym zakładzie znajdzie 155 osób.

Win Cup jest jednym z największych w Europie producentów jednorazowych kubków i opakowań między innymi dla sieci restauracji szybkiej obsługi.

To dwudziesta spółka, która zdecydowała się w 2010 roku na inwestycję w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Pozyskani w tym roku inwestorzy zobowiązali się do nakładów poziomie prawie 500 mln zł, oraz stworzenie ponad 1100 miejsc pracy. Do końca tego roku ŁSSE wyda jeszcze 3-4 zezwolenia. (PAP)

jaw/ epo/ jtt/ pam/ asa/ rpo/ jru/ drag/

Tagi: spółki, wiadomości, pap
Źródło:
PAP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz