Notowania

wiadomości
07.09.2012 20:12

Przegląd wiadomości ze spółek, piątek godz. 20

Przegląd wiadomości ze spółek, piątek 7 września godz. 20

Podziel się
Dodaj komentarz

Przegląd wiadomości ze spółek, piątek 7 września godz. 20

COMARCH

Comarch, który z zysku za 2011 r. wypłacił 1,5 zł dywidendy na akcję, może podzielić się z akcjonariuszami zyskiem także za 2012 r. - poinformował Janusz Filipiak, prezes spółki.

"Jeśli nie będzie gorzej niż w tym roku, to tę dywidendę wypłacimy. Comarch ma zapasy gotówki" - powiedział w TVN CNBC Filipiak.

Łącznie na wypłatę dywidendy za 2011 r. Comarch przeznaczył 12,08 mln zł.

Prezes poinformował, że oczekuje poprawy wyników grupy w całym 2012 r., ale nie jest obecnie w stanie określić, czy będzie to 5, czy 15 proc. wzrost.

IKS SOLINO

W następstwie prowadzonego przymusowego wykupu akcji w dniu 3 września 2012 r. PKN Orlen uzyskał 100 proc. udział w kapitale zakładowym Inowrocławskich Kopalń Soli (IKS) Solino SA - podała spółka w piątkowym komunikacie.

Przymusowy wykup akcji akcjonariuszy mniejszościowych IKS uchwaliło 16 maja Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki.

"Właściciele akcji, które nie zostały złożone do wykupu przymusowego i podlegały unieważnieniu, proszeni są o kontakt z działem obsługi władz spółki Solino SA w celu rozliczenia należności przysługujących im zgodnie z warunkami wykupu akcji" - poinformowała spółka.

Przymusowemu wykupowi podlegało 18 tys. 828 akcji zwykłych na okaziciela serii A, których numery zostały ogłoszone w Monitorze Sądowym i Gospodarczym 25 maja. Zobowiązanym do wykupienia wszystkich akcji był PKN Orlen, wcześniej akcjonariusz większościowy spółki, posiadający 99,02 proc. akcji; pozostałe udziały w spółce - 0,98 proc. należały do akcjonariuszy mniejszościowych. Cena wykupu ustalona przez biegłego za jedną akcję wynosiła 45,96 zł.

Pod koniec maja zarząd IKS wezwał akcjonariuszy mniejszościowych, których akcje podlegają przymusowemu wykupowi, do złożenia oświadczeń o przekazaniu akcji do rozporządzenia spółki w celu ich wykupu w nieprzekraczalnym terminie do 25 czerwca. Zarząd IKS przypomniał wtedy, że przypadku nie złożenia akcji, zarząd IKS unieważni je w trybie art. 358 kodeksu spółek handlowych.

IKS wydobywają sól do celów spożywczych i przemysłowych. Spółka posiada także, w zaadoptowanych na ten cel podziemnych kawernach, magazyny do składowania ropy naftowej i paliw.

MAGELLAN

Klienci PZU Asset Management zmniejszyli swoje zaangażowanie w akcje Magellana do 4,28 proc. w wyniku rozliczenia 3 września 2012 roku transakcji sprzedaży 53.500 akcji spółki - podał Magellan w komunikacie.

Przed zmianą udziału klienci PZU AM posiadali 332.038 akcji Magellan, czyli 5,10 proc. kapitału zakładowego spółki, a po zbyciu akcji klienci PZU AM posiadają 278.538 akcji spółki, czyli 4,28 proc. kapitału zakładowego.

Konsorcjum Budimeksu, którego oferta była wybrana, jako najkorzystniejsza w przetargu na budowę spalarni w Krakowie, nie podpisze umowy, gdyż jeden z członków konsorcjum, firma Keppel Seghers Belgium N.V., zdecydował o rezygnacji z udziału w przedsięwzięciu - podał zamawiający na stronach internetowych.

Krakowski Holding Komunalny (KHK), który jest odpowiedzialny za budowę Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów w lipcu wybrał ofertę konsorcjum złożonego z firm Budimex, Keppel Seghers Belgium N.V. oraz Cespa CompanĄa Espanola de Servicios Publicos Auxiliares S.A.

Jak podano w komunikacie KHK i Budimex były przygotowane do podpisania umowy na budowę zakładu, a jedyną przeszkodą był brak wyniku obowiązkowej kontroli uprzedniej postępowania przetargowego prowadzonej od maja bieżącego roku przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

KHK podał, że w najbliższym czasie powinno się rozstrzygnąć, kto z pozostałych wykonawców zajmie miejsce dotychczasowego kandydata. Następna w kolejności jest koreańska firma POSCO Engineering & Construction Co., Ltd.

Oferta konsorcjum Budimex, Keppel Seghers (Belgia) i Cespa Compania Espanola de Servicios Publicos Auxiliares (Hiszpania) opiewała na 743,5 mln zł.

MOSTOSTAL EXPORT

Mostostal Export podpisał z rosyjską spółką Trading House Victory list intencyjny dotyczący nawiązania strategicznej współpracy w zakresie realizacji projektu zabudowy mieszkaniowej wraz z niezbędną infrastrukturą uzbrojenia terenu w rosyjskim Czelabińsku. Szacunkowa wartość inwestycji wraz z robotami infrastrukturalnymi i sieciowymi to 1,6 mld USD - podała spółka w komunikacie.

"Zamiarem stron wyrażonym w treści listu intencyjnego jest możliwość nawiązania strategicznej współpracy w zakresie realizacji projektu zabudowy mieszkaniowej, wraz z niezbędną infrastrukturą uzbrojenia terenu, budowy stacji zasilania oraz demontażu i rozbiórki istniejącej zabudowy w dzielnicy Traktorozavodsky, Nr 26 w Czelabińsku, w Rosji" - napisano w komunikacie.

Dodano, że intencją stron jest zawarcie umowy na roboty budowlane w systemie generalnego wykonawstwa oraz osiągnięcie porozumienia nie później niż do końca października 2012 roku.

Inwestycja miałaby być realizowana od października 2012 roku do września 2017 roku.

Finansowanie zamierzenia inwestycyjnego zapewnione będzie w części przez Trading House Victory jako inwestora oraz przez Mostostal Export jako generalnego wykonawcę, oparte na ubezpieczeniu KUKE lub innego podmiotu.

PKN ORLEN

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zbada koncentrację obejmującą transakcję przejęcia przez Polski Koncern Naftowy Orlen wyłącznej kontroli nad Petrolotem - poinformował w piątek UOKiK. Obie spółki działają w sektorze paliwa lotniczego.

Jak podał w piątek Urząd uczestnicy transakcji mogą złożyć do Komisji Europejskiej wniosek o zbadanie jej skutków przez kraj członkowski - jeżeli może wywierać ona znaczący wpływ na konkurencję w danym państwie.

W takim przypadku Komisja może przekazać sprawę do narodowego organu antymonopolowego, który może dokonać oceny skutków danej transakcji. KE analizuje transakcje, w których łączny światowy obrót wszystkich uczestników wynosi co najmniej 2,5 mld euro.

"Tak było w przypadku przekazanej polskiemu urzędowi antymonopolowemu przez Komisję Europejską koncentracji obejmującej transakcję przejęcia przez Polski Koncern Naftowy Orlen wyłącznej kontroli nad Petrolotem" - czytamy w komunikacie.

UOKiK podkreślił, według KE polski urząd antymonopolowy ma doświadczenie w ocenie sektora paliwa lotniczego, co znalazło odzwierciedlenie w wydanych do tej pory decyzjach dotyczących tego obszaru. UOKiK zgodził się na przejęcie sprawy. Postępowanie antymonopolowe zostanie wszczęte po wpłynięciu wniosku do UOKiK.

W komunikacie przypomniano, że Polski Koncern Naftowy Orlen zajmuje się przetwarzaniem ropy naftowej m.in. na benzynę bezołowiową, olej napędowy, opałowy oraz paliwo lotnicze. Posiada 7 rafinerii oraz prowadzi sieć stacji benzynowych m.in. w Polsce, Republice Czeskiej oraz na Litwie.

Petrolot jest spółką dostarczającą paliwo lotnicze do polskich lotnisk. Obecnie jest kontrolowany przez PKN Orlen (51 proc.) oraz spółkę należącą do skarbu państwa - Polskie Linie Lotnicze LOT. Przewoźnik chce sprzedać swoje udziały w Petrolocie, ma ich 49 proc.

Urząd przypomniał, że to drugi przypadek, kiedy przedsiębiorca wnioskuje o przejęcie transakcji przez polski urząd antymonopolowy. Pierwszy raz z tego przywileju skorzystała spółka ITI przy dwóch transakcjach z grupą medialną Canal+. Postępowanie w tej sprawie prowadzone przez polski urząd antymonopolowy jest na końcowym etapie. (PAP)

bas/ asa/ gsu/ aop/ mb/ mto/ mki/

Tagi: wiadomości, pap
Źródło:
PAP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz