Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Przegląd wiadomości ze spółek, poniedziałek godz.15

0
Podziel się

Przegląd wiadomości ze spółek, poniedziałek 17 maja godz.15

bEhicYMl

Przegląd wiadomości ze spółek, poniedziałek 17 maja godz.15

BOGDANKA

W perspektywie tego i przyszłego roku Lubelski Węgiel Bogdanka nie planuje emisji akcji - poinformował prezes spółki Mirosław Taras.

bEhicYMn

"Nie pracujemy nad emisją akcji. Z uwagi na przesunięcia w inwestycjach różnie może być z wykonaniem CAPEX-u, poprawiła się też sytuacja gospodarcza samej Bogdanki" - powiedział na konferencji prasowej Taras.

Po wynikach za I kw. zarząd Bogdanki bardziej optymistycznie postrzega wyniki tego roku. Tegoroczny wynik może być na porównywalnym poziomie jak w 2009 r. - poinformował prezes.

"Na ten moment wygląda, że w tym roku możemy się znaleźć w okolicach ubiegłego roku, jeśli chodzi o zysk netto" - powiedział. Dodał, że spółka nie podaje prognoz.

BUDIMEX

bEhicYMt

Oferta konsorcjum, którego liderem jest Budimex, okazała się najkorzystniejsza w przetargu na modernizację pasa startowego oraz dróg kołowania na lotnisku Okęcie w Warszawie. Wartość netto oferty Budimeksu wynosi 73,5 mln zł - poinformował Budimex w poniedziałkowym komunikacie. Prace mają być wykonane w ciągu 14 miesięcy.

CTL LOGISTICS

Największy polski prywatny przewoźnik kolejowy CTL Logistics szacuje, że w II kwartale br. przyniesie znaczącą poprawę wyników przewozowych firmy - poinformował w poniedziałek spółka.

W I kwartale 2010 r. przewozy towarowe w Polsce wzrosły w stosunku do roku poprzedniego, jednak nadal były o 14 proc. niższe niż w IV kwartale 2009 r. i o 15 proc. niższe niż w I kwartale 2008 r. Zła sytuacja na rynku przewozów wraz z długą zimą opóźniającą realizację inwestycji infrastrukturalnych i rozpoczęcie przewozów kruszyw przełożyły się również na wyniki CTL Logistics.

bEhicYMu

Wyniki CTL w I kwartale utrzymywały się na poziomie 2008 roku. Spółka przewiozła 3.645 tys. ton. Największy udział w tonażu przewoźnika miały węgiel i koks, paliwa oraz kamień. 32 proc. stanowiły inne przewozy, w tym intermodalne. W Niemczech 87 proc. tonażu CTL stanowiły paliwa. Po I kwartale 2010 CTL ma 5 proc. udziału w rynku pod względem tonażu i 6 proc. pod względem pracy przewozowej.

Plany przewoźnika na 2010 rok zakładają rozwój przewozów intermodalnych - do końca roku CTL planuje uruchomienie tygodniowo 4-5 pociągów operatorskich z Hamburga i Bremerhaven do 4 terminali lądowych w Polsce. Rozwijane będą także przewozy transgraniczne na linii Wschód -Zachód. CTL Logistics planuje także uruchomienie dodatkowych projektów: rozwój przewozów samochodowych, biomasy oraz popiołów, a także stworzenie podstaw do systemu obsługi przesyłek rozproszonych.

CYFROWY POLSAT

Skonsolidowany zysk netto Cyfrowego Polsatu wzrósł w I kwartale 2010 roku o 18,6 proc. do 86,13 mln zł i był o 5,6 proc. powyżej konsensusu rynkowego na poziomie 81,6 mln zł.

bEhicYMv

Zysk operacyjny wzrósł w tym okresie do 106,9 mln zł z 85,4 mln zł przed rokiem, czyli 6,1 proc. powyżej konsensusu.

EBITDA zwiększyła się o 31,3 proc. do 122,9 mln zł i była o 5,7 proc. wyższa od oczekiwań rynku. Marża EBITDA wyniosła 32,9 proc., w porównaniu do 30,4 proc.

Przychody Cyfrowego Polsatu z działalności operacyjnej w pierwszym kwartale 2010 roku wzrosły o 21,3 proc. do 374 mln zł i były wyższe o 4,2 proc. od szacunków rynkowych na poziomie 358,9 mln zł. Za wzrostem przychodów stoi głównie zwyżka przychodów z opłat abonamentowych.

Koszty operacyjne wzrosły o 13,7 proc. do 257,1 mln zł. Wzrost ten w głównej mierze wynikał ze wzrostu kosztów marketingu.

bEhicYMw

Na 31 marca 2010 roku Cyfrowy Polsat miał 3.239.755 abonentów, czyli o 15,6 proc. więcej niż rok wcześniej.

Liczba abonentów Pakietu Familijnego wzrosła o 12,8 proc. do 2.608.101 i stanowiła 80,5 proc. całej bazy abonentów, zaś liczba klientów Pakietu Mini i Mini Max wzrosła o 28,7 proc. do 631.654 abonentów, co stanowiło 19,5 proc. całej bazy abonentów.

Wskaźnik odpływu abonentów za okres 12 miesięcy zakończony 31 marca 2010 roku wzrósł do 9,1 proc. z 6,6 proc. głównie z powodu zmian regulaminu świadczenia usług, która każdorazowo upoważnia do rozwiązania umowy oraz wzrostu liczby abonentów poza okresem podstawowym umowy.

Średni przychód na abonenta wzrósł o 3,4 proc. do 36,1 zł w analogicznym okresie 2009 roku głównie w wyniku zmiany mixu pakietów w kierunku wyższych pakietów programowych

ARPU Pakietu Familijnego zwiększyło się o 4,5 proc. do 42 zł, a Pakietu Mini o 23,3 proc. do 10,6 zł.

Cyfrowy Polsat miał 29 tys. użytkowników usług MVNO, czego ponad 60 proc. to post paid oraz 5 tys. użytkowników usług dostępu do internetu.

ENEA

Zysk netto grupy Enea, przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej wzrósł w pierwszym kwartale 2010 roku do 218,2 mln zł z 201,3 mln zł przed rokiem - podała spółka w raporcie kwartalnym. Konsensus PAP zakładał zysk netto na poziomie 195 mln zł. Oczekiwania analityków wahały się w przedziale 171-214 mln zł, a mediana wyniosła 198 mln zł.

Zysk operacyjny grupy w I kwartale 2010 roku wyniósł 226,6 mln zł i okazał się wyższy od oczekiwań analityków na poziomie 201 mln zł. W I kwartale 2009 EBIT wyniósł 223,6 mln zł.

Przychody ze sprzedaży netto wzrosły do 2,021 mld zł z 1,885 mld zł przed rokiem. Konsensus rynkowy zakładał przychody na poziomie 1,887 mld zł.

Wynik segmentu Obrót spadł w I kw. 2010 r., rok do roku, do 55,1 mln zł z 69,8 mln zł, segmentu Dystrybucja wzrósł do 126,4 mln zł z 48,2 mln zł, a segmentu Wytwarzanie spadł do 69,7 mln zł ze 123,5 mln zł.

Przychody ze sprzedaży netto w części zajmującej się obrotem spadły w I kw. 2010 r. do 1.180 mln zł ze 1.313 mln zł rok wcześniej, segmentu dystrybucji wzrosły do 670 mln zł z 587,6 mln zł, a segmentu Wytwarzanie spadły do 588,1 mln zł z 600,8 mln zł.

Elektrownia Kozienice wyprodukowała w I kw. 2010 r. 2.995.473,700 MWh energii elektrycznej brutto w porównaniu z 2.888.253 MWh energii przed rokiem.

Ilość energii wyprodukowanej przez Elektrownię ze źródeł odnawialnych przy współspalaniu biomasy z paliwem konwencjonalnym wzrosła o 94 proc. do 32.358,190 MWh.

W Enea SA w I kwartale 2010 roku całkowita sprzedaż w ramach obrotu energią wyniosła 4.904,9 GWh w tym sprzedaż odbiorcom detalicznym wyniosła 4.233 GWh. Liczba odbiorców detalicznych według stanu na koniec marca 2010 r. to około 2,3 mln firm oraz gospodarstw domowych. Obrót energią elektryczną w ramach hurtowego rynku energii Elektrowni "Kozienice" w I kwartale 2010 r. wyniósł 60,4 GWh.

KGHM

MSP akceptuje zaproponowaną przez zarząd KGHM dywidendę w wysokosci 3 zł za akcję - poinformował dziennikarzy Andrzej Dworzycki, przedstawiciel resortu skarbu na WZA spółki.

"Argumenty przedstawione przez zarząd, dotyczące podziału zysku za 2009 r. i projektów inwestycyjnych, są w pełni zrozumiałe i akceptowane przez MSP" - powiedział Andrzej Dworzycki.

Poniedziałkowe walne zgromadzenie KGHM przyjęło wniosek zarządu, by z zysku netto za 2009 rok wypłacić 600 mln zł dywidendy, co daje 3 zł na akcję. Tym samym resort skarbu zaakceptował propozycję zarządu.

Zysk netto KGHM wyniósł w 2009 roku 2,54 mld zł.

Przedstawiciel ministerstwa skarbu nie wnioskował o zmianę propozycji wypłaty dywidendy, przedstawioną przez zarząd KGHM. Jedynie jeden z akcjonariuszy indywidualnych złożył wniosek o zwiększenie dywidendy do 5 zł, wniosek został jednak odrzucony.

"Argumenty przedstawione przez zarząd, dotyczące podziału zysku za 2009 r. i projektów inwestycyjnych, są w pełni zrozumiałe i akceptowane przez MSP" - powiedział dziennikarzom Andrzej Dworzycki, przedstawiciel resortu skarbu.

Spółka tłumaczyła wcześniej, że rekomendacja podziału zysku wynika przede wszystkim ze znacznej zmienności notowań miedzi i kursu walutowego, planowanego zapotrzebowania spółki na środki finansowe oraz wysokiego poziomu wypłaconych dywidend w latach poprzednich. Pozostawiona w spółce kwota, czyli 1,94 mld zł, miała zasilić kapitał zapasowy i zostać przeznaczona na inwestycje.

Dniem dywidendy jest 17 czerwca, a dniem wypłaty dywidendy 8 lipca.

Z zysku za 2008 r. KGHM na dywidendę przeznaczył 2,336 mld zł, co dało 11,68 zł na akcję. Zysk netto KGHM wyniósł w 2008 roku 2,9 mld zł.

KGHM, TAURON

KGHM nie wyklucza wzięcia udziału w ofercie Tauronu - poinformował dziennikarzy prezes KGHM Herbert Wirth.

"Patrząc na strategię KGHM, inwestycja w energetykę jest dla nas dobrym rozwiązaniem. Musimy mieć pewność, że będziemy mieć źródło pozyskiwania energii. Nie znamy prospektu emisyjnego Tauronu, ale nie wykluczamy zainteresowania tą ofertą, gdyż należy wykorzystywać wszelkie okazje" - powiedział.

"Naszą intencją jest mieć taki pakiet, który dawałby nam wpływ na zarządzanie Tauronem. Nie interesuje nas pakiet 1 czy 2 proc." - dodał.

PKO BP

Zysk netto grupy PKO BP w pierwszym kwartale 2010 roku wzrósł do 720 mln zł z 540,7 mln zł rok wcześniej - poinformował bank w komunikacie. Zysk banku okazał się lekko powyżej oczekiwań rynku, który spodziewał się, że wyniesie on 690 mln zł.

Oczekiwania czternastu biur maklerskich, co do zysku netto za I kwartał, wahały się od 588 mln zł do 761 mln zł.

Zysk netto banku w I kwartale 2010 roku był o 4 proc. wyższy od spodziewanego przez analityków, o 33 proc. wyższy niż w I kwartale 2009 roku i o 39 proc. wyższy niż w IV kwartale 2009 roku.

Wynik odsetkowy banku w I kwartale wyniósł 1474 mln zł i okazał się zgodny z oczekiwaniami analityków, którzy liczyli, że wyniesie on 1474 mln zł (w przedziale oczekiwań 1433-1502 mln zł). Wynik odsetkowy wzrósł 24 proc. rok do roku i 4 proc. kwartał do kwartału.

Wynik z prowizji w I kwartale 2010 roku wyniósł 725,4 mln zł i był nieznacznie, 2 proc., lepszy od szacunków rynku, który spodziewał się 713 mln zł (oczekiwania wahały się od 693 mln zł do 731 mln zł). Wynik z prowizji w I kwartale 2010 roku jest o 32 proc. wyższy niż rok wcześniej i 2 proc. wyższy niż w ostatnim kwartale 2009 roku.

Odpisy z tytułu utraty wartości kredytów wyniosły w pierwszym kwartale 2010 roku 425,1 mln zł. Rynek oczekiwał tymczasem odpisów na poziomie 449 mln zł. W I kwartale 2009 roku odpisy wynosiły 374 mln zł, a w IV kwartale 2009 roku 553 mln zł.

Wynik na działalności bankowej wyniósł 2346 mln zł, rosnąc rok do roku o 9,4 proc. Koszty banku wyniosły w I kwartale 2010 roku 1014 mln zł, czyli były o 7 proc. niższe od oczekiwanych przez rynek. Koszty spadły 6 proc. r/r i 11 proc. kw./kw. Zatrudnienie w grupie zostało zredukowane r/r o 1510 etatów i wynosi 30964 etatów.

Wskaźnik kosztów do dochodów wynosi 43,2 proc., podczas gdy rok wcześniej 50,4 proc.

Wskaźnik ROE netto wynosi 13,9 proc., czyli rok do roku spadł o 5,8 p.p. Marża odsetkowa spadła do 3,9 proc. z 5,2 proc. rok wcześniej.

Pod koniec marca 2010 roku depozyty segmentu detalicznego banku wynosiły 97,4 mld zł i od początku roku wzrosły o 1,8 proc., a w ciągu roku o 9,1 proc. Z kolei kredyty detaliczne wynoszą 90,4 mld zł, czyli wzrosły 2,4 proc. kw./kw. i 12,7 proc. r/r.

Portfel kredytów bankowości hipotecznej wzrósł od początku roku o 2,5 proc. i o 10 proc. w stosunku do marca 2009 roku i wynosi 48,7 mld zł. W I kwartale 2010 roku sprzedaż kredytów hipotecznych wyniosła 2,8 mld zł.

Depozyty korporacyjne PKO BP pod koniec I kwartału 2010 roku wynosiły 22,6 mld zł, spadając 13,7 proc. kw./kw. i rosnąc 17,7 proc. r/r.

"Spadek portfela depozytów klientów korporacyjnych wynikał z prowadzenia przez Bank w tym okresie umiarkowanej polityki cenowej w zakresie kwotowań depozytów negocjowanych, wynikającej z korzystnej sytuacji płynnościowej Banku" - napisano w komunikacie.

Kredyty korporacyjne banku wynoszą 28,4 mld zł, czyli spadły 3,6 proc. kw./kw. i wzrosły 6,9 proc. r/r.

Wskaźnik kredytów do depozytów na koniec I kwartału 2010 roku wyniósł 95,9 proc. Współczynnik wypłacalności wynosi 15,2 proc.

TECHMEX

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, po ponownym rozpoznaniu sprawy na skutek uchylenia przez sąd drugiej instancji postanowienia z listopada 2009 o ogłoszeniu upadłości Techmeksu obejmującej likwidację majątku, postanowił ogłosić upadłość Techmeksu, obejmującą likwidację majątku dłużnika - poinformował Techmex w komunikacie.

Sąd wyznaczył na sędziego komisarza Teresę Płonkę oraz syndyka masy upadłościowej Danutę Wieczorek. Sąd wezwał wierzycieli upadłego, którzy w ramach dotychczas prowadzonego postępowania nie zgłosili swoich wierzytelności - do zgłoszenia wierzytelności sędziemu komisarzowi w terminie dwóch miesięcy od daty obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Sąd wezwał osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste, ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby dokonały ich zgłoszenia w terminie dwóch miesięcy od daty obwieszczenia sędziemu komisarzowi, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej 30 listopada 2009 r. otworzył postępowanie upadłościowe Techmeksu obejmujące likwidację majątku spółki.

Zarząd spółki 7 grudnia złożył zażalenie na postanowienie sądu dotyczące ogłoszenia upadłości, obejmującej likwidację majątku spółki i wniósł o zmianę postanowienia na upadłość z możliwością zawarcia układu.

W lutym 2010 r. Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej uchylił upadłość likwidacyjną Techmeksu i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania Sądowi Rejonowemu w Bielsku-Białej.

ZCH POLICE, PGNiG

Trwają prace nad prolongowaniem zadłużenia Zakładów Chemicznych Police wobec PGNiG. Wyniki rozmów powinny być znane w połowie czerca - poinformował na konferencji Michał Siewierski, dyr. ekonomiczny Polic.

Zadłużenie Polic wobec PGNiG wynosi 134 mln zł.

W grudniu Agencja Rozwoju Przemysłu zgodziła się udzielić Policom 150 mln zł pomocy publicznej, uzależniając decyzję od stanowiska Komisji Europejskiej. Police potrzebują środków na spłatę wierzytelności, w tym 130 mln zł dla PGNiG, zakup surowca, bieżącą działalność i realizację zadań restrukturyzacyjnych.

"Stanowisko Komisji Europejskiej powinno być znane w połowie czerwca. Jeśli będzie ono pozytywne, to spodziewamy się na koniec czerwca wpływu pożyczki" - powiedział Siewierski. (PAP)

pif/ morb/ gsu/ jtt/ seb/ pr/ epo/ jru/ pel/ her/ pad/

bEhicYMO
wiadomości
pap
Źródło:
PAP
KOMENTARZE
(0)