Notowania

wiadomości
28.05.2012 15:02

Przegląd wiadomości ze spółek, poniedziałek godz. 15

Przegląd wiadomości ze spółek poniedziałek 28 maja, godz. 15

Podziel się
Dodaj komentarz

Przegląd wiadomości ze spółek poniedziałek 28 maja, godz. 15

ARMATURA KRAKÓW

Armatura Kraków powraca do planów akwizycyjnych. Rozgląda się za polskimi podmiotami, zarówno tymi osiągającymi 20 mln zł obrotów i więcej, jak i mniejszymi, by móc zrealizować dywersyfikację produktową - poinformował na konferencji prasowej prezes spółki Konrad Hernik.

"Wracamy do tematu akwizycji. Myślimy o przejęciach małych podmiotów, dzięki którym będziemy mogli wejść w nowe segmenty produktowe. Rozważamy kilka projektów, ale na razie są one na etapie analitycznym" - powiedział na konferencji prasowej prezes Armatury Kraków Konrad Hernik.

Na pytanie, jakiej wielkości spółki Armatura Kraków mogłaby przejąć, odpowiedział: "do tej pory patrzyliśmy na podmioty o obrotach rzędu 20 mln zł plus, ale przyglądamy się też mniejszym podmiotom".

Dodał, że spółka rozgląda się za spółkami na rynku krajowym.

Prezes poinformował również, że ewentualne transakcje będą finansowane przy pomocy środków własnych.

Eksport Armatury Kraków w tym roku może wynieść dwadzieścia kilka proc. wobec 18 proc. w 2011 roku - powiedział dziennikarzom Konrad Hernik, prezes spółki.

"W tym roku na rynku krajowym notujemy niewielki wzrost sprzedaży, natomiast dużo większe dynamiki są na eksporcie. Jest motorem wzrostu spółki" - powiedział prezes.

"W tym roku eksport powinien wynieść dwadzieścia kilka procent wobec 18 proc. w ubiegłym roku" - dodał.

Prezes poinformował, że połowę eksportu stanowi sprzedaż B2B w Europie Zachodniej, natomiast państwami, w których ma miejsce głównie sprzedaż tradycyjna są Rosja, Ukraina, Białoruś, a także, w mniejszym stopniu, kraje Europy południowej oraz Litwa, Łotwa i Estonia.

Prezes poinformował, że na rynku krajowym trwa stagnacja i spółka robi wszystko, by była na nim nie gorsza niż w roku poprzednim.

Potwierdził również wcześniejsze informacje przekazane PAP, że przychody netto w całym roku wzrosną jednocyfrowo. Dodał, że powinny one znaleźć się na poziomie ok. 280 mln zł.

Potwierdził także, że poziom 10 proc. marży EBITDA jest na razie nieosiągalny i cel 20 mln zł zysku EBITDA może okazać się w tym roku zbyt trudny do osiągnięcia.

Na pytanie o spodziewany poziom zysku netto, odpowiedział, że jest to na razie trudne do przewidzenia i wszystko będzie zależeć od struktury sprzedaży.

W I kwartale 2012 r. Armatura Kraków rdr poprawiła wyniki notując 1,6 mln zł zysku netto (wobec 850 tys. zł straty rok wcześniej), 1,2 mln zł zysku operacyjnego (wobec 246 tys. zł straty przed rokiem) oraz 52,5 mln zł przychodów (rok wcześniej było to 51,7 mln zł).

ATM

Zarząd ATM Systemy Informatyczne będzie rekomendował walnemu zgromadzeniu wypłacenie dywidendy z zysku za 2011 rok. Spółka zamierza podać elementy polityki dywidendowej przy okazji publikacji raportu za 2011 rok - poinformował w rozmowie z dziennikarzami prezes spółki, Roman Szwed. Dodał, że ATM SI oczekuje w 2012 roku osiągnięcia wzrostu wyników większego niż dynamika rynku.

"Na dzień dzisiejszy mogę powiedzieć, że jako zarząd będziemy rekomendować wypłacenie dywidendy z zysku za 2011 rok" - powiedział Roman Szwed.

Dodał, że w najbliższym czasie zostanie zwołane walne zgromadzenie w celu zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za ubiegły rok. Następnie, przy okazji jego publikacji, spółka zamierza podać elementy polityki dywidendowej.

"Przy okazji publikacji raportu, przeanalizujemy też politykę dywidendową i ustalimy jej elementy. Chcemy być spółką dywidendową i sądzę, że mamy podstawy do tego, aby przekazywać część zysku akcjonariuszom" - powiedział.

Zapytany o oczekiwania co do wyników spółki za 2012 rok, prezes odpowiedział: "oczekujemy poprawy wyników na wszystkich poziomach. Mamy w zwyczaju osiągać wzrost wyników powyżej dynamiki rynku i mamy nadzieję, że uda się to osiągnąć również w 2012 roku".

Prezes poinformował, że spółka nie prowadzi jeszcze rozmów zmierzających do pozyskania inwestora. Wcześniej wiceprezes ATM-u i członek rady nadzorczej ATM Systemy Informatyczne Tadeusz Czichon poinformował, że do czasu podziału takie rozmowy się nie odbędą.

ATM SI rozgląda się natomiast na rynku w poszukiwaniu potencjalnego celu akwizycyjnego.

"Bylibyśmy zainteresowani przejęciem niewielkiej firmy pasującej do nas profilem, działającej na rynku obsługi operatorów telekomunikacyjnych lub w energetyce. Na razie nie znaleźliśmy takiego podmiotu, trudno więc mówić o tym, czy przejęcie mogłoby odbyć się w tym roku" - powiedział Szwed.

Dodał, że ewentualną inwestycję spółka sfinansowałaby ze środków własnych i kredytu w rachunku bieżącym.

ATM Systemy Informatyczne powstała przez podział spółki ATM na dwie niezależne firmy. Podział został dokonany bez obniżenia kapitału zakładowego ATM. W wyniku podziału powstały spółka telekomunikacyjna (ATM) i spółka wyspecjalizowana w integracji IT (ATM Systemy Informatyczne).

W wyniku podziału wszyscy akcjonariusze ATM otrzymali nowo wyemitowane akcje ATM SI, przy czym liczba objętych akcji w ATM SI przez każdego akcjonariusza była taka sama, jak liczba posiadanych przez niego akcji w ATM.

BORYSZEW

Walne zgromadzenie Boryszewa zdecydowało o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2011 rok. Decyzja jest zgodna z wcześniejszą rekomendacją zarządu.

Ponadto WZ Boryszewa powołało Piotra Szeligę na stanowisko prezesa. Szeliga zastąpi na stanowisku Małgorzatę Iwanejko, która została prezesem Impexmetalu.

W skład nowego zarządu, który rozpoczął trzyletnią kadencję weszli również Paweł Miller, dotychczasowy członek zarządu spółki, odpowiedzialny za rozwój oraz Miłosz Wiśniewski, który będzie sprawował funkcję dyrektora finansowego spółki.

IMPEXMETAL

Poniedziałkowe Walne Zgromadzenie Impexmetalu zdecydowało, by z zysku osiągniętego w 2011 roku nie wypłacać dywidendy i przeznaczyć go na zasilenie kapitału zapasowego.

Wcześniej zarząd rekomendował, by z zysku osiągniętego w 2011 roku wypłacić 0,2 zł dywidendy na akcję. Propozycja ta nie została jednak zaakceptowana podczas poniedziałkowego Walnego Zgromadzenia.

Wynik netto Impexmetalu wyniósł w 2011 r. 56,35 mln zł.

Z zysku za 2010 r. Impexmetal wypłacił 0,2 zł dywidendy na akcję, przeznaczając na ten cel 40 mln zł.

Walne zgromadzenie Impexmetalu powołało Małgorzatę Iwanejko na stanowisko prezesa Impexmetalu. Iwanejko zastąpi na stanowisku Piotra Szeligę, który został powołany do rady nadzorczej spółki.

Małgorzata Iwanejko pełniła dotychczas funkcję prezes Boryszewa.

Impexmetal widzi w II kwartale 2012 r. poprawę wolumenu i marż w Hucie Aluminium Konin w porównaniu z I kwartałem. Grupa nie prowadzi obecnie rozmów w sprawie sprzedaży Baterpolu - poinformował podczas walnego zgromadzenia Piotr Szeliga, dotychczasowy prezes spółki obecnie powołany do rady nadzorczej.

"Zarówno w tonażu jak i marżach widzimy poprawę w porównaniu z pierwszym kwartałem" - powiedział PAP Piotr Szeliga, dotychczasowy prezes obecnie powołany do rady nadzorczej Impexmetalu, pytany o dynamiki wolumenów i marż w Hucie Aluminium Konin.

Na poniedziałkowym walnym zgromadzeniu Impexmetalu Szeliga odpowiadając na pytanie akcjonariusza poinformował ponadto, że spółka nie prowadzi rozmów w sprawie sprzedaży Baterpolu.

"W odróżnieniu od lat 2008-2010 zdecydowanie sytuacja grupy nie wymusza sprzedaży. Staramy się obserwować sytuację i trendy konsolidacyjne na rynku, ale aktywnie dziś nie poszukujemy, nie prowadzimy rozmów w sprawie sprzedaży Baterpolu" - powiedział.

Podał również na walnym, że grupa nie spodziewa się w kolejnych okresach negatywnego wpływu na wyniki Huty Metali Nieżelaznych Szopienice w likwidacji.

"Na skutek dociążenia Szopienic rezerwami w ostatnim okresie, w kolejnych okresach spółka, nawet jeżeli likwidacja nadal będzie postępować niespiesznie, nie będzie przynosiła strat" - powiedział.

Dodał, że likwidacja może potrwać jeszcze 2-3 lata, a spodziewane przez Impexmetal wpływy z likwidacji wyniosą jeszcze około 100 mln zł.

NABBE INVESTMENTS

Nabbe Investments i inni znaczący akcjonariusze ogłosili przymusowy wykup 259.828 akcji DM TMS Brokers stanowiących 7,36 proc. głosów na WZ spółki po 56 zł za sztukę - podał w poniedziałek pośredniczący w wykupie DM Banku Handlowego.

Dniem rozpoczęcia przymusowego wykupu jest 28 maja, a dniem wykupu 1 czerwca.

Podmioty ogłaszające wykup mają obecnie 3.270.732 akcji spółki, co stanowi 92,64 proc. głosów na jej WZ.

TRAVELPLANET

Travelplanet kupiło 100 proc. udziałów w spółce Travelage Sp. z o.o. za 3,7 tys. zł - podało Travelplanet w komunikacie.

Głównym profilem działalności spółki Travelage Sp. z o.o. jest świadczenie usług w branży turystycznej. (PAP)

seb/ ana/ kuc/ mto/ jow/ pel/ amac/

Tagi: wiadomości, pap
Źródło:
PAP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz