Notowania

wiadomości
01.06.2011 15:03

Przegląd wiadomości ze spółek, środa godz. 15

Przegląd wiadomości ze spółek, środa 1 czerwca godz. 15

Podziel się
Dodaj komentarz

Przegląd wiadomości ze spółek, środa 1 czerwca godz. 15

BANK HANDLOWY

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku Handlowego zdecydowało w środę, że na dywidendę z zysku osiągniętego w 2010 roku trafi 747,37 mln zł, co daje 5,72 zł na akcję. Dniem ustalenia prawa do dywidendy jest 16 czerwca 2011 roku, a jej wypłata nastąpi 29 lipca 2011 roku.

W 2010 roku zysk neto banku wyniósł 748,02 mln zł.

Z zysku za 2009 rok Bank Handlowy wypłacił 3,77 zł dywidendy na akcję.

CF CEFARM

Ministerstwo Skarbu Państwa przedłużyło wyłączność negocjacyjną dla konsorcjum Netmedia i Farmaceo w procesie prywatyzacji spółki Centrala Farmaceutyczna Cefarm do 20 czerwca - poinformowało MSP w środowym komunikacie.

Wcześniej wyłączność była udzielona do 3 czerwca.

Pod koniec grudnia 2010 roku MSP dopuściło do badania Cefarmu pięć podmiotów: Cornerstone Partners, Inwestor I, Netmedia, PCZ Polski Holding Medyczny oraz konsorcjum LTS Capital i Corvus Corporate Finance.

Skarb Państwa ma 100 proc. akcji spółki. Firma kontroluje około 5 proc. rynku leków.

GTL-LOT USŁUGI LOTNISKOWE

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki GTL-LOT Usługi Lotniskowe wybrało Jacka Plisa na prezesa firmy - poinformowała w środę spółka.

Jacek Plis z GTL-LOT jest związany od 1996 roku. Dotychczas pełnił funkcję wiceprezesa zarządu spółki.

Wiceprezesem została Katarzyna Szymanek. Kadencja zarządu spółki trwa 3 lata.

GTL-LOT Usługi Lotniskowe jest firmą zapewniającą obsługę naziemną na lotnisku w Katowicach. Po 50 proc. udziałów posiadają w niej Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze oraz Polskie Linie Lotnicze LOT. Firma odpowiada m.in. za odprawę biletowo-bagażową pasażerów, obsługę towarów i poczty, samolotów na płycie postojowej lotniska, przeglądy i naprawy. GTL-LOT posiada również stacje zajmujące się obsługą techniczną samolotów w portach lotniczych w Katowicach, Gdańsku, Poznaniu, Wrocławiu i Warszawie. Głównymi klientami spółki w tym zakresie są linie lotnicze Wizzair, PLL LOT SA, EuroLOT, Yes Airways, Travel Service.

KOLPORTER

Kolporter, spółka planująca w tym roku debiut na warszawskim parkiecie, planuje zwiększyć swoje przychody w '11 o ok. 10 proc. Pozostałe pozycje wynikowe spółki mają mieć jeszcze większą dynamikę wzrostu - poinformował Kolporter w komunikacie prasowym. W I kwartale 2011 r. spółka miała 15 mln zł zysku brutto przy 900 mln zł przychodu. EBIT wyniósł 17 mln zł, a EBITDA 22,5 mln zł.

"W 2011 r. przewidujemy wzrost sprzedaży o ok. 10 proc. Dynamika wzrostu poszczególnych pozycji wynikowych - EBITDA, zysku operacyjnego brutto i netto - będzie z pewnością jeszcze wyższa. Sprzedaż prasy jest stabilna, wyraźny wzrost widzimy natomiast w obszarze FMCG, usług elektronicznych oraz sprzedaży we własnej sieci detalicznej" - powiedział, cytowany w komunikacie Mirosław Serwatka, członek zarządu Kolportera.

"Przeprowadzone w ubiegłym roku zmiany organizacyjne, czyli konsolidacja w ramach jednego podmiotu spółek Kolporter Dystrybucja Prasy, Kolporter Sieci Handlowe i Kolporter Service, już skutkują znacznie lepszymi w stosunku do 2010 r. wynikami" - dodał.

2010 rok spółka zakończyła z roczną sprzedażą na poziomie 3,4 mld zł, zyskiem brutto ponad 41 mln zł i wskaźnikiem EBITDA na poziomie 72 mln zł.

Kolporter jest największym dystrybutorem prasy i jednym z największych dystrybutorów towarów FMCG w Polsce. Spółka jest właścicielem ponad 870 saloników prasowych (w tym blisko 70 salonów premium Top-Press), rozwija również sieć własnych sklepów spożywczych w formacie convenience Dobry Wybór.

ODLEWNIE POLSKIE

Odlewnie Polskie zamierzają przeznaczyć na inwestycje w 2011 roku ok. 8 mln zł - poinformował na środowej konferencji prasowej wiceprezes spółki, Leszek Walczyk. Spółka zamierza rozwijać się organicznie i zwiększać swój udział w rynku. Chce też zmienić strukturę sprzedaży.

"Zainwestujemy w tym roku ok. 8 mln zł. Stawiamy na organiczny wzrost. W sposób istotny chcielibyśmy zwiększać udział w rynku odlewni usługowych, mamy potencjał by stać się tu jedną z czołowych spółek" - powiedział Walczyk.

"Naszym celem jest zmiana struktury sprzedaży. Chcemy, by wzrósł udział produktów wysoko przetworzonych. W tej chwili jest to ok. 35 proc. sprzedaży. Jesteśmy w stanie zwiększyć ten udział do ok. 40 proc. w tym roku. Rozwijamy też segment drogowy, który w tej chwili generuje mniej niż 5 proc. przychodów" - dodał.

Obecnie przychody firmy oparte są na działalności produkcyjnej. Jeszcze trzy lata temu dość silny udział w sprzedaży Odlewni Polskich miała działalność usługowa, realizowana na terenie Niemiec, z której spółka wycofała się rok później i nie zamierza do niej powracać.

"Sądzimy, że eksport do Niemiec jest dla nas w tej chwili bardziej opłacalny niż wysyłanie tam pracowników, by wykonywali usługi na miejscu. Dlatego powrót z usługami do Niemiec nie jest dla nas priorytetem" - powiedział wiceprezes.

Kolejnym celem Odlewni Polskich jest powiększenie bazy klientów i portfela zamówień.

"Chcemy zarówno pozyskać nowych klientów, jak i rozszerzyć sprzedaż u obecnych. Sądzimy, że dojdziemy w tym roku do poziomu bliskiego mocom produkcyjnym - do ok. 15 tys. ton" - dodał.

Walczyk poinformował, że spółka chce kontynuować dobre wyniki I kwartału.

"Trendy pierwszego kwartału są jak do tej pory kontynuowane. Utrzymujemy podobną efektywność" - powiedział.

Zysk netto spółki w I kwartale wyniósł 989 tys. zł, zysk operacyjny 1,23 mln zł, a przychody 26,8 mln zł.

OVOSTAR UNION

Ovostar Union, producent jaj i produktów jajecznych z Ukrainy, w ramach oferty publicznej zaoferuje do 1,5 mln akcji nowej emisji. Cena maksymalna została ustalona na 62 zł. Spółka chce pozyskać z oferty do 31 mln USD netto - podała spółka w prospekcie emisyjnym.

Oferta publiczna akcji Ovostar Union obejmuje do 1.500.000 akcji nowej emisji. Po zakończeniu oferty i zakładając, że inwestorzy obejmą wszystkie akcje, akcje oferowane będą reprezentować 25 proc. kapitału spółki.

Cena akcji oferowanych będzie jednakowa dla inwestorów detalicznych i instytucjonalnych, nie przekroczy ceny maksymalnej ustalonej na 62 zł za akcję.

9-10 czerwca, do godz. 14.00 - proces budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych;

13 czerwca - ustalenie ceny emisyjnej akcji oferowanych oraz ostatecznej liczby akcji w poszczególnych transzach;

13-15 czerwca - zapisy na akcje w transzach dla inwestorów detalicznych i instytucjonalnych;

do 17 czerwca - przydział akcji;

20 czerwca - rozliczenie oferty;

Około 27 czerwca - pierwsze notowanie na GPW.

Oferta publiczna w Polsce będzie podzielona na dwie transze: dla inwestorów detalicznych i instytucjonalnych. Cena akcji oferowanych będzie jednakowa dla inwestorów detalicznych i instytucjonalnych, nie przekroczy ceny maksymalnej ustalonej na 62 zł za akcję.

Spółka podała, że wpływy netto z oferty, szacowane są na maksymalnie 31 mln USD i zostaną przeznaczone na sfinansowanie planu inwestycyjnego grupy na lata 2011-12.

Około 20 mln USD grupa chce wydać na przebudowę 6 kurników dla niosek oraz zakup nowego wyposażenia klatek, co pozwoli na wzrost liczby stanowisk dla niosek o 1,825 mln. Około 1,5 mln USD kosztować ma montaż wyposażenia na fermach dla młodych kur, a około 3,5 mln USD montaż urządzeń do rozbijania jaj i ich pasteryzacji. Około 1,5 mln USD spółka chce przeznaczyć na kapitał obrotowy.

Globalnym koordynatorem i głównym menedżerem oferty jest Dom Maklerski BZ WBK. Współzarządzającym ofertą ma być KBC Securities.

Ovostar Union planuje w 2013 r. posiadać 4,5 mln niosek, co oznacza ponad dwukrotne zwiększenie stada w porównaniu z rokiem 2010. Podwojeniu ma ulec także w tym okresie produkcja jaj spożywczych - z 546,1 mln do ok. 1,1 mld sztuk - poinformowali przedstawiciele spółki podczas konferencji prasowej.

"Naszym celem jest podwojenie stada niosek do roku 2013. Będzie ono wówczas liczyło 4,5 mln kur. Chcemy również by produkcja jajek przekroczyła 1 mld sztuk" - powiedział dziennikarzom Borys Bielikov, dyrektor zarządzający spółki.

W 2010 r. Ovostar Union posiadał 2,1 mln niosek; wyprodukował 546,1 mln jaj spożywczych, 3,4 tys. ton produktów z płynnej masy jajecznej oraz 1,2 tys. ton suszonych produktów jajecznych. W 2011 r. prognozuje zwiększenie stada do 2,7 mln niosek, w 2012 r. do 3,9 mln, a w 2013 r. do 4,5 mln. Wartość produkcji jaj spożywczych w tym roku wzrośnie do 697 mln, w przyszłym do 865 mln, a w 2013 r. do 1,1 mld sztuk. Spółka zamierza także w ciągu trzech lat podwoić produkcję ciekłych produktów jajecznych oraz ponad dwukrotnie zwiększyć produkcję produktów suchych.

PEGAS

Pegas Nonwovens planuje przeznaczyć 55-60 mln euro na I etap budowy nowego zakładu w Egipcie. Warunkiem jest podpisanie ostatecznej umowy z odbiorcą zainteresowanym dostawą produktów spółki do swoich zakładów na Bliskim Wschodzie - poinformował Pegas w komunikacie. W tym celu utworzono spółkę zależną Pegas Nonwovens Egypt.

"Utworzenie Pegas Nonwovens Egypt LLC to wynik pomyślnego zakończenia negocjacji z jednym z kluczowych odbiorców, który wyraził zainteresowanie zawarciem umowy na dostawy naszych produktów do swoich zakładów produkcyjnych na Bliskim Wschodzie. Otrzymaliśmy wstępne pismo informujące o przyznaniu zamówienia na długoterminowe dostawy do tych zakładów" - powiedział, cytowany w komunikacie, Frantiçek üezaź, członek zarządu spółki.

Według planów wartość nakładów inwestycyjnych na realizację pierwszego etapu budowy zakładu wyniesie 55-60 mln euro. Zatwierdzenie inwestycji zależy od zawarcia ostatecznej umowy z odbiorcą. Powinno to nastąpić w ciągu kilku najbliższych miesięcy.

"Obecnie uważamy, że najbardziej prawdopodobną lokalizacją dla nowego zakładu jest strefa przemysłowa w położonym niedaleko Kairu Mieście 6 Października. Jesteśmy już w trakcie poszukiwania odpowiedniej działki" - poinformował üezaź.

"Podpisanie przygotowywanej obecnie umowy pozwoli nam w znacznym stopniu wykorzystać planowane moce produkcyjne. Ponadto budowa zakładu w Egipcie otwiera wiele nowych możliwości na perspektywicznych rynkach Północnej Afryki, bliskiego Wschodu i Azji" - dodał.

W perspektywie średnioterminowej Pegas Nonwovens zamierza uruchomić w Egipcie dwie linie produkcyjne. Pierwsza z nich o mocach produkcyjnych 20 tys. ton rocznie zostanie oddana do użytku w II połowie 2013 r. W przypadku korzystnej koniunktury w regionie, w latach 2015-2016 nastąpi rozbudowa zakładu o kolejną linie produkcyjną, która zwiększy moce wytwórcze o 45-50 tys. ton.

"W ramach przyjętej strategii Pegaz od dawna śledzi możliwości inwestycyjne, które mogą przyczynić się do rozwoju spółki i jej ekspansji poza granice Czech. celem spółki jest podążanie za kluczowymi odbiorcami, zgodnie z kierunkiem ekspansji ich działalności produkcyjnej. Budowa zakładu w Egipcie doskonale wpisuje się w tę strategię" - skomentował üezaź.

Pegas Nonwovens jest producentem włóknin polipropylenowych i polietylenowych dla sektora artykułów higienicznych, a także dla sektorów: przemysłowego, budowlanego, rolniczego i medycznego oraz innych specjalistycznych gałęzi przemysłu.

PKN ORLEN

PKN Orlen chce część środków ze sprzedaży pakietu w Polkomtelu przeznaczyć na inwestycje w upstream. Przygląda się spółkom, które mają aktywa upstreamowe, głównie w Europie i Ameryce Północnej - powiedział w radiu PIN Jacek Krawiec, prezes PKN Orlen.

"Orlen może skokowo zwiększyć wartość poprzez inwestycje w nowe obszary: wejście w upstream, gaz łupkowy i w wytwarzanie energii elektrycznej. Jeśli chodzi o upstream, przyglądamy się spółkom notowanym na giełdach, które mają portfele aktywów, które odpowiadają nam i naszej strategii. Mówiliśmy wcześniej w jakich regionach świata chcemy inwestować w upstream, muszą to być regiony bezpieczne. Wcześniej mówiliśmy o Europie, Ameryce Północnej, Afryce Północnej, która teraz nie wydaje się tak bezpieczna. Będziemy koncentrować poszukiwania na Europie i Ameryce Północnej" - powiedział Krawiec.

Na pytanie, kiedy mogłoby dojść do przejęcia, odpowiedział: "najpierw musimy mieć na to środki. Obniżyliśmy znacznie zadłużenie do 7,8 mld zł, ale to jeszcze nie jest poziom zadłużenia, który pozwalałby na znaczące inwestycje w upstreamie. Czekamy więc na wpływ środków ze sprzedaży aktywów niepodstawowych".

Dodał, że finalizacji sprzedaży Polkomtelu spodziewa się na koniec czerwca.

"Środki ze sprzedaży (Polkomtelu - przyp. PAP) w części chcemy przeznaczyć na segment upstream. Na pytanie w jakiej części odpowie aktualizacja strategii, którą chcemy opublikować na przełomie trzeciego i czwartego kwartału" - powiedział prezes.

Poinformował, że strategia z 2008 roku zakładała wydatki inwestycyjne na upstream w wysokości 700 mln zł w ciągu 5 lat.

Prezes PKN Orlen powiedział, że spółka prowadzi zaawansowane prace nad wyłonieniem wykonawcy dla bloku parowo-gazowego we Włocławku o mocy 460 MW, który ma kosztować około 1,5 mld zł.

"Decyzja o wyborze wykonawcy powinna zapaść na przełomie trzeciego i czwartego kwartału, a blok oddany będzie do eksploatacji w drugiej połowie 2014 roku" - powiedział Krawiec.

Powtórzył, że koncern czeka na końcową rekomendację doradcy w sprawie sprzedaży Możejek.

"Nie chcę deklarować terminów, bo były już wielokrotnie wydłużane. Jak tylko podejmiemy decyzję, będzie ona zakomunikowana, na pewno w tym roku. Są potencjalnie zainteresowani, pytanie ile i za ile. Na te pytania nie mamy jeszcze odpowiedzi, musimy dać więcej czasu doradcy, by przedstawił rekomendację" - powiedział Krawiec.

PTC

Polska Telefonia Cyfrowa (PTC), dla której UKE ustanowił niższe stawki MTR niż dla dwóch innych operatorów, nadal prowadzi rozmowy z regulatorem i innymi operatorami w sprawie tej decyzji oraz poziomu inwestycji. Chce też doprowadzić do tego, by decyzja UKE nie miała negatywnego wpływu finansowego na spółkę - poinformował PAP prezes PTC Miroslav Rakowski.

"Będziemy chcieli dojść do tego, żeby PTC nie miała żadnej ujmy finansowej z tego tytułu (...) Nadal rozmawiamy z UKE, z KIGEiT-em i innymi operatorami" - powiedział PAP Rakowski, ale nie powiedział nic więcej.

W ubiegły piątek prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE) ustalił poziom MTR dla PTC od 1 lipca 2011 roku na 9,66 gr/minutę. Dla Centertela i Polkomtela hurtowe stawki opłat za zakańczanie połączeń w sieci mobilnej (MTR) od 1 lipca 2011 roku wyniosą 15,2 groszy/minutę.

PTC informowała, że liczy na wycofanie decyzji UKE określającej dla niej MTR na poziomie 9,66 gr oraz, że decyzja zastąpiona zostanie decyzją ustalającą stawki MTR na poziomie symetrycznym z innymi operatorami, co pozwoli PTC wykonać zaproponowany przez spółkę plan inwestycyjny. Spółka podkreślała, że taka decyzja wprowadza asymetrię stawek MTR na rynku i jest sprzeczna z prowadzoną dotychczas polityką zarówno UKE, jak i Komisji Europejskiej.

PTC utrzymuje, że złożyła zobowiązanie inwestycyjne identyczne jak PTK Centertel i Polkomtel, a negatywna decyzja prezes UKE odrzucająca zobowiązanie inwestycyjne PTC oraz ustalająca asymetryczne stawki MTR jest wynikiem żądania przez Urząd oraz niektórych operatorów zrzeszonych w KIGEiT (Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji) bezwarunkowego wycofania przez PTC odwołań od licznych błędnych decyzji Prezesa UKE, które są obecnie uchylane przez niezależne sądy.

"Uzależnianie wydania decyzji inwestycyjnej od wycofania przez PTC tych spraw sądowych oznacza ograniczanie podstawowych praw przedsiębiorcy i obywatela do odwołania się od decyzji organu administracyjnego. Decyzja Prezesa UKE ustalająca dla PTC stawkę MTR na poziomie 9,66 gr/min jest kolejnym elementem nacisku na PTC mającym spowodować wycofanie przez Spółkę odwołań od decyzji Prezesa UKE" - podawała wcześniej PTC.

Pod koniec marca Centertel, PTC, Polkomtel i P4 złożyli do UKE wnioski dotyczące poziomu inwestycji w zamian za mniejsze cięcia stawek za zakańczanie połączeń w sieciach mobilnych.

UKE w zamian za wolniejsze tempo spadków hurtowych stawek za zakańczanie połączeń oczekiwał od Centertela, PTC, Polkomtela i P4 inwestycji, które zapewnią pokrycie komórkową usługą telefoniczną wszystkich zidentyfikowanych białych plam oraz pokrycie siecią 3G co najmniej 80 proc. obszaru kraju.

Urząd informował, że jeśli operatorzy dojdą do porozumienia z UKE, w lipcu 2011 roku MTR-y spadną do 15,2 groszy z obecnych 16,77 groszy. W przypadku braku porozumienia stawki zmniejszą się od drugiej połowy roku do niecałych 10 groszy za minutę.

MTR-y są podstawą do rozliczeń między operatorami w przypadku rozmów pomiędzy różnymi sieciami. Operator telefoniczny obciąża osoby odbierające połączenie kosztami operatora sieci, z której połączenie było wykonane. Na podstawie tych stawek ustalane są ceny połączeń detalicznych dla klientów.

PZU

Środowe walne zgromadzenie PZU ograniczyło do 10 proc. prawo wykonywania głosów z akcji PZU. Ograniczenie nie dotyczy Skarbu Państwa, który nie wyklucza, że w przyszłym roku sprzeda część posiadanych akcji PZU.

Obecnie jedynie Skarb Państwa ma akcje dające prawo głosu powyżej 10 proc. Ma on 45,2 proc. głosów na WZA, ale przegłosowane przez akcjonariuszy ograniczenie obejmuje jedynie tych inwestorów, którzy przekroczą ten próg w przyszłości.

ROBINSON EUROPE

Spółka Robinson Europe, która w środę zadebiutowała na New Connect, ma w planach kolejną emisję, z której środki przeznaczone będą na zwiększenie oferty sprzedażowej oraz dywersyfikację źródeł przychodów. Prognozy wyników finansowych na ten rok są optymistyczne - powiedział PAP prezes spółki Paweł Busz.

"Nowa emisja ma być wykorzystana dwutorowo. Po pierwsze, chcemy zwiększyć ofertę produktów już istniejących, a po drugie, zainwestować w przejęcie spółki wytwarzającej sprzęt zimowy celem dywersyfikacji przychodów" - powiedział PAP prezes Busz.

W strategii rozwoju spółki znalazły się plany kolejnej emisji akcji, z której wpływy mają być przeznaczone na dywersyfikację przychodów poprzez przejęcie spółki zajmującej się produkcją sprzętu narciarskiego i snowboardowego. Ma to zapewnić stały przychód, także w sezonie zimowym oraz gwałtowne zwiększenie skali przychodów.

Jak powiedział prezes spółki, rozmowy w tej sprawie są już prowadzone.

"Przygotowujemy się do nowej emisji, ale będzie to zależne od zainteresowania inwestorów" - powiedział prezes podczas debiutu.

Prezes zapowiada również dobre wyniki finansowe za obecny rok. "Na razie wygląda na to, że ten rok zapowiada się dość optymistycznie" - powiedział.

W 2010 r. przy przychodach na poziomie 11,3 mln zł Robinson Europe zanotował 0,19 mln zł straty netto i 0,18 mln zł straty na wskaźniku EBIDTA. W 2009 roku spółka wypracowała zysk operacyjny na poziomie 0,1 mln zł netto, przy 10,7 mln zł przychodów.

W ofercie publicznej Robinson Europe znalazło się 187,5 tys. akcji, stanowiących 16 proc. kapitału, a wpływy z emisji wyniosły 0,75 mln zł.

Środki z emisji spółka chce przeznaczyć na poszerzenie oferty i zwiększenie skali zakupów, co ma spowodować wprowadzenie bardziej konkurencyjnych cen produktów.

Głównym przedmiotem działalności spółki jest sprzedaż i projektowanie sprzętu wędkarskiego oraz pokrewnego, produkowanego na jej rzecz przez 40 dostawców z całego świata. Od blisko 20 lat spółka dystrybuuje swoje towary na większości rynków europejskich.

WIND MOBILE

Wind Mobile, dostawca platform telekomunikacyjnych dla operatorów sieci komórkowej, chce zadebiutować na rynku NewConnect w połowie wakacji. W ramach oferty prywatnej zamierza on pozyskać blisko 3 mln zł. Środki te zintensyfikują prace spółki nad kolejnymi platformami oraz zwiększą aktywność firmy na rynkach zagranicznych - poinformował Wind Mobile w komunikacie prasowym.

Niepubliczna emisja akcji spółki ma mieć miejsce w I połowie 2011 r.

Autoryzowanym Doradcą Wind Mobile jest NOBLE Securities.

Wind Mobile od blisko 10 lat dostarcza na rynek Polski oraz rynki zagraniczne platformy telekomunikacyjne oraz inne rozwiązania teleinformatyczne, pozwalające świadczyć usługi dodane przez operatorów sieci komórkowych. Oferta Spółki obejmuje również usługi doradcze w zakresie wdrożenia oraz obsługi przygotowanych przez siebie produktów. Spółka działa w trzech obszarach: mobilnej infrastruktury, mobilnej rozrywki oraz mobilnej reklamy. (PAP)

pel/ asa/ seb/ bas/ jow/ jtt/ mto/ aop/ ksz/ pad/

Tagi: wiadomości, pap
Źródło:
PAP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz