Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Przegląd wiadomości ze spółek, środa godz. 15

0
Podziel się

Przegląd wiadomości ze spółek, środa 13 listopada godz. 15

bEpXRuVx

Przegląd wiadomości ze spółek, środa 13 listopada godz. 15

ANWIL

PKN Orlen, jedyny akcjonariusz Anwilu, zdecydował o rozszerzeniu składu rady nadzorczej włocławskiej spółki, powołując do niej Andrzeja Kisielewskiego, dyrektora biura partnerów biznesowych HR w płockim koncernie.

bEpXRuVz

Jak poinformował Anwil w środowym komunikacie, PKN Orlen podjął decyzję o rozszerzeniu składu rady nadzorczej spółki 12 listopada.

Obecnie w skład rady nadzorczej Anwilu wchodzą: Piotr Chełmiński - przewodniczący, Robert Jasiński - wiceprzewodniczący, Jacek Kowalewski - sekretarz oraz członkowie - Jacek Czapliński i Andrzej Kisielewski.

Anwil jako jedyny podmiot w Polsce produkuje suspensyjny polichlorek winylu, wykorzystywany m.in. do produkcji granulatów, profili budowlanych, rur wodociągowych i kanalizacyjnych. Spółka jest również producentem nawozów azotowych - saletry amonowej i saletrzaku.

PKN Orlen posiada 100 proc. udziałów we włocławskim Anwilu.

bEpXRuVF

BANK PEKAO

Bank Pekao SA podpisał z Centrum Kulturalno-Kongresowym Jordanki sp. z o.o. w Toruniu umowę emisji obligacji na kwotę 147,87 mln zł z przeznaczeniem na sfinansowanie budowy sali koncertowo-widowiskowej - poinformował w środę w komunikacie bank.

Finansowanie zorganizowano w dwóch transzach. Pierwsza to obligacje krótkoterminowe z terminem wykupu do 31 grudnia 2014 r. na kwotę 25 mln zł, która zostanie przeznaczona na zapłatę podatku VAT. Druga transza obejmuje obligacje w kwocie 122,87 mln zł z terminem płatności do końca 2027 r.

Centrum Kulturalno-Kongresowym Jordanki jest spółką gminy Toruń, powołaną dla zrealizowania budowy sali.

bEpXRuVG

Budowa sali koncertowo-widowiskowej na Jordankach w Toruniu, która trawa od kwietnia, będzie kosztować 158 mln zł. Wykonawcą jest konsorcjum firm Mostostal Warszawa SA (lider) i Acciona Infrastructuras SA (partner), który zobowiązał się zrealizować przedsięwzięcie w ciągu 25 miesięcy.

Inwestycja, której całkowita wartość wynosi 225 mln zł, została zaliczona do kluczowych przedsięwzięć Regionalnego Programu Operacyjnego. Toruń otrzymał przyrzeczenie dofinansowania z funduszy unijnych w wysokości 55 mln zł. Miasto otrzyma dofinansowanie pod warunkiem zakończenia wszystkich prac i rozliczenia przedsięwzięcia do czerwca 2015 r.

Zgodnie z pierwotnymi założeniami budowa sali powinna być już zakończona. Duże opóźnienia spowodowało już na starcie wyegzekwowanie od hiszpańskiego projektanta kompletnej i poprawnej dokumentacji budynku. Kolejny poślizg spowodowała konieczność organizacji drugiego przetargu na wykonawcę, gdyż uczestnicy pierwszego przetargi zaproponowali ceny przewyższające wstępny kosztorys i możliwości budżetu miasta.

Projekt sali koncertowej wybrano w 2008 r. w międzynarodowym konkursie. Spośród złożonych 22 koncepcji, międzynarodowe jury za najlepszy projekt uznało dzieło hiszpańskiej pracowni Menis Arquitectos, prowadzonej przez Fernando Menisa.

bEpXRuVH

W wielofunkcyjnym obiekcie znajdą się: sala z widownią na 900 miejsc, ze sceną mającą kanał orkiestrowy, sala na 300 miejsc, wraz ze sceną, a także pomieszczenia techniczne i socjalne, pozwalające na realizację dużych przedsięwzięć artystycznych. W sąsiedztwie ma powstać parking na 185 samochodów.

W budowli przewidziano mechanizmy ścienne i stropowe, umożliwiające łączenie lub dzielenie wnętrz.

ENEA

Zysk netto grupy Enea, przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej wyniósł w trzecim kwartale 2013 roku 215,1 mln zł wobec 188,7 mln zł rok wcześniej - podała spółka w raporcie. Konsensus PAP zakładał zysk netto na poziomie 178,2 mln zł.

bEpXRuVI

Oczekiwania analityków wahały się w przedziale 155-194 mln zł, a mediana wyniosła 184 mln zł.

Zysk operacyjny grupy wyniósł 277,8 mln zł wobec 221,1 mln zł rok wcześniej i okazał się o 30 proc. wyższy od oczekiwań analityków na poziomie 213 mln zł.

EBITDA wyniosła 466,3 mln zł wobec 405,2 mln zł rok wcześniej, analitycy spodziewali się tymczasem 405,8 mln zł EBITDA.

Przychody ze sprzedaży netto wyniosły natomiast 2,192 mld zł wobec 2,405 mld zł przed rokiem. Konsensus rynkowy zakładał przychody na poziomie 2,231 mld zł.

Po trzech kwartałach 2013 roku grupa Enea ma 6,787 mld zł przychodów, 826,1 mln zł EBIT, 1,4 mld zł EBITDA i 666,8 mln zł zysku netto, przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej.

W analogicznym okresie 2012 roku grupa miała 611,5 mln zł zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej, 708,8 mln zł EBIT, prawie 1,27 mld zł EBITDA i 7,427 mld zł przychodów (dane przekształcone).

Przychody ze sprzedaży energii elektrycznej w III kwartale spadły o 12,5 proc. rdr do 1,41 mld zł. Przychody ze sprzedaży usług dystrybucyjnych spadły o 0,6 proc. rdr do 684,3 mln zł.

EBITDA segmentu wytwarzanie w III kwartale wzrosła o 48 proc. rdr do 150,7 mln zł. EBITDA segmentu dystrybucja wzrosła o 0,6 proc. rdr do 263,3 mln zł. EBITDA obrotu wyniosła w III kwartale 54,3 mln zł, co oznacza spadek o 15,2 proc. rdr.

Produkcja energii elektrycznej netto w III kwartale wzrosła o 2,4 proc. rdr do 3.010,7 GWh. Wytwarzanie ciepła wzrosło o 15,5 proc. rdr do 581.086,0 GJ.

Dystrybucja energii wzrosła o 1,6 proc. rdr do 4.205,0 GWh.

Sprzedaż energii odbiorcom końcowym wyniosła 3.166,8 GWh (spadek o 9,9 proc. rdr)

Enea powtórzyła, że tegoroczne nakłady inwestycyjne w grupie mają wynieść 2,38 mld zł.

ERGIS

Grupa Ergis zdecydowała, że uruchomi kolejną linię do produkcji wielowarstwowej folii stretch w Oławie. Linia powinna ruszyć w pierwszym kwartale 2014 roku i zastąpi dwie stare. W drugim roku jej działalności moce produkcyjne firmy mogą wzrosnąć o ok. 10 proc. - poinformował na konferencji Tadeusz Nowicki, prezes spółki.

"Wygląda na to, że nasza dotychczasowa polityka inwestycyjna się sprawdziła, dlatego postanowiliśmy iść za ciosem. Linia ruszy w pierwszym kwartale przyszłego roku" - powiedział prezes.

Jednocześnie wygaszone zostaną dwie stare linie. "W efekcie moce produkcyjne w pierwszym roku działalności linii wzrosną jedynie nieznacznie" - powiedział prezes. Dodał jednak, że w drugim roku moce mogą zwiększyć się o ok. 10 proc.

"Mając dwie nowoczesne linie będziemy mogli produkować w dłuższych seriach, z większą wydajnością" - powiedział.

Inwestycja warta 18 mln zł jest składową programu inwestycyjnego przewidzianego pierwotnie na lata 2014-16, o wartości 40 mln zł (łącznie z inwestycjami odtworzeniowymi jest on wart 60 mln zł).

Prezes zapowiada, że kolejnej inwestycji można spodziewa się najwcześniej za rok. Grupa Ergis nie ma natomiast w planach akwizycji.

"Jesteśmy w tej chwili bardziej przekonani do rozwoju organicznego" - powiedział Nowicki.

Spółka zdecydowała również, kierując się niższymi kosztami, o przeniesieniu z Niemiec do Polski kolejnej linii, do produkcji folii twardej PVC i laminatów PVC/PE.

Ergis opublikował w środę wyniki za III kwartał. Zysk netto grupy wzrósł do 7,7 mln zł z 4,8 mln zł rok wcześniej, EBITDA do 16,4 mln zł z 13,1 mln zł, a przychody do 181,7 mln zł ze 171,6 mln zł.

Po trzech kwartałach zysk netto wzrósł do 9,2 mln zł z 7,3 mln zł, EBITDA do 39,4 mln zł z 28,3 mln zł, a przychody do 520,1 mln zł z 483,6 mln zł.

Wyraźnie, bo o 25 proc., wzrosła po trzech kwartałach produkcja opakowań przemysłowych, głównie w wyniku rosnącej sprzedaży folii z warstwami nano.

Przedstawiciele spółki poinformowali, że ceny surowców w trzecim kwartale były w miarę ustabilizowane. Podobnie jest - jak na razie - w czwartym kwartale.

W listopadzie 2013 roku zapadają obligacje Ergisu o wartości ok. 30 mln zł. Spółka poinformowała w środę rano o podpisaniu z ING Bank Śląski umowy kredytowej o takiej wartości na wykup obligacji.

Prezes zapytany o plany dywidendowe, odpowiedział: "Nie ma decyzji w tej sprawie".

"Od grudnia nie będziemy mieć już obligacji, które stanowiły problem, jeśli chodzi o wypłatę dywidendy. Kwestia dywidendy jest otwarta, ale to nie temat na jutro" - powiedział Nowicki.

GTC

GTC miało w III kwartale 2013 roku 0,992 mln euro straty netto przypadającej akcjonariuszom jednostki dominującej, wobec 16 mln euro straty rok wcześniej. Wynik był gorszy od konsensusu, który zakładał 1,6 mln euro zysku netto.

Szacunki analityków odnośnie wyniku netto wahały się od minus 10,6 mln euro do plus 8,8 mln euro.

Zysk operacyjny dewelopera w III kwartale sięgnął 8,61 mln euro wobec 10,4 mln euro straty operacyjnej rok wcześniej. Analitycy szacowali, że zysk na poziomie EBIT wyniesie 16,6 mln euro.

Marża brutto na działalności operacyjnej wzrosła rdr do 74 proc. z 71 proc.

Przychody grupy wyniosły w tym czasie 32,6 mln euro wobec 39,7 mln euro przed rokiem. Konsensus również zakładał sprzedaż na poziomie 32,6 mln euro.

Przychody z najmu oraz z tytułu usług wyniosły 30 mln euro (34 mln euro w III kwartale 2012 r.) co było następstwem sprzedaży Platinium Business Park (2 mln euro) oraz obniżenia stawek najmu w segmencie biurowym w Polsce i na Węgrzech.

Odpis aktualizujący wartość aktywów w III kwartale 2013 r. wyniósł minus 9,77 mln euro, głównie w wyniku spadku spodziewanych stawek najmu w sektorze powierzchni biurowych w Polsce i na Węgrzech. Strata została częściowo zrównoważona pozytywną wyceną Galerii Kazimierz dokonaną po podpisaniu wstępnej umowy sprzedaży inwestycji.

Po trzech kwartałach 2013 r. strata netto przypisana akcjonariuszom jednostki dominującej wyniosła ponad 66 mln euro, strata operacyjna sięgnęła 27 mln euro, a przychody wyniosły 98,2 mln euro.

Przychody z najmu oraz z tytułu usług wyniosły 89 mln euro (98 mln euro w dziewięciu miesiącach 2012 r.).

Marża na wynajmie wyniosła 72 proc. w dziewięciu miesiącach 2013 r. (wobec 73 proc. w dziewięciu miesiącach 2012 r.)

Odpis aktualizujący wartość aktywów w okresie I-III kwartał 2013 r. wyniósł blisko minus 80 mln euro, co wynikało "ze zmiany planu zagospodarowania przestrzennego działki przeznaczonej na Galerię Bucharest w konsekwencji zmian legislacyjnych w Rumunii, spadku spodziewanych stawek najmu w sektorze powierzchni handlowych w Rumunii, Bułgarii i Chorwacji oraz spadku stawek najmu powierzchni w segmencie biurowym przy zawieraniu nowych umów w Polsce i na Węgrzech oraz zmiany stopy kapitalizacji w Polsce".

Wskaźnik LTV na koniec września wyniósł 55 proc. wobec 57 proc. rok wcześniej. Przedstawiciele spółki informowali wcześniej, że na koniec 2013 r. wskaźnik zadłużenia LTV ma spaść do 50 proc.

Stan środków pieniężnych, ich ekwiwalentów oraz depozytów wyniósł na koniec września 103 mln euro.

Wartość nieruchomości inwestycyjnych na koniec września kształtowała się na poziomie 1,71 mld euro (włączając aktywa przeznaczone na sprzedaż w wysokości 89 mln euro).

GTC obecnie aktywnie działa w Polsce, na Węgrzech, w Czechach, Rumunii, Serbii, Chorwacji, Słowacji, Bułgarii, Rosji i na Ukrainie. Grupa buduje i zarządza gotowymi inwestycjami w trzech kluczowych sektorach rynku nieruchomości: budynków biurowych i centrów handlowych na wynajem oraz lokali mieszkaniowych na sprzedaż.

IMPERIAL TOBACCO POLSKA

Imperial Tobacco Polska S.A. zakończyła rozbudowę fabryki w Jankowicach k. Poznania. Jak poinformowała spółka w komunikacie prasowym, dzięki nowej hali produkcyjnej o powierzchni ok. 13 tys. mkw, zakład zwiększy swoje potencjalne moce produkcyjne i usprawni proces produkcji i pakowania tytoniu do palenia.

Koszt inwestycji wyniósł około 240 mln złotych. Spółka podała, że po jej realizacji zakład w Jankowicach staje się jednym z największych zakładów Imperial Tobacco Group na świecie.

Imperial Tobacco Polska S.A. jest jedną z największych firm tytoniowych w kraju. W Polsce działają dwie firmy z grupy Imperial Tobacco: Imperial Tobacco Polska S.A. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym k. Poznania oraz Imperial Tobacco Polska Manufacturing S.A. z siedzibą w Radomiu. Obie firmy zatrudniają około 1,4 tys. osób.

Do tej pory grupa Imperial Tobacco zainwestowała w rozwój swojej działalności w Polsce ponad 1,9 mld złotych. (PAP)

rpo/ jow/ pel/ morb/ jtt/ mki/ mb/ rau/ je/

bEpXRuWa
wiadomości
pap
Źródło:
PAP
KOMENTARZE
(0)