Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Przegląd wiadomości ze spółek, środa godz. 15

0
Podziel się

Przegląd wiadomości ze spółek, środa 14 sierpnia godz. 15

bEqHOiXp

Przegląd wiadomości ze spółek, środa 14 sierpnia godz. 15

AGORA

Grupa Agory miała w drugim kwartale 2013 roku 1,3 mln zł zysku netto przypadającego na akcjonariuszy jednostki dominującej wobec 1,3 mln zł zysku netto w II kw. 2012 r. Zysk netto okazał się niższy niż oczekiwania analityków, którzy spodziewali się 2 mln zł zysku w drugim kwartale.

bEqHOiXr

Zysk operacyjny grupy Agory w II kw. 2013 roku wyniósł 4,3 mln zł, podczas gdy rok wcześniej firma miała 2,3 mln zł zysku. Zanotowany zysk operacyjny okazał się zgodny z oczekiwaniami analityków, gdyż konsensus zakładał 4,1 mln zł zysku EBIT.

Zysk EBITDA spółki w II kw. 2013 r. wzrósł do 28,9 mln zł z 26,8 mln zł w analogicznym okresie 2012 roku. Analitycy oczekiwali zysku EBITDA na poziomie 29,6 mln zł.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Agory wyniosły w II kw. 2013 roku 271,9 mln zł wobec 283 mln zł rok wcześniej i były wyższe od średniej prognoz rynkowych, która zakładała 267,8 mln zł.

W pierwszym półroczu 2013 roku Agora wypracowała 0,2 mln zł straty netto przypadającej na akcjonariuszy jednostki dominującej, 4 mln zł zysku EBIT, 54,6 mln zł zysku EBITDA oraz 533,7 mln zł przychodów ze sprzedaży.

bEqHOiXx

W analogicznym okresie roku 2012 było to odpowiednio: 0,2 mln zł straty netto przypadającej na akcjonariuszy jednostki dominującej, 0,1 mln zł zysku EBIT, 46,8 mln zł zysku EBITDA oraz 564,4 mln zł przychodów ze sprzedaży.

"Gazeta Wyborcza" w II kw. 2013 r. miała średnie rozpowszechnianie płatne na poziomie 225 tys. egz. (spadek o 12,7 proc.). Przychody "Gazety Wyborczej" ze sprzedaży egzemplarzy wyniosły 25 mln zł (spadek o 3,8 proc.), przychody z reklam sięgnęły 38,5 mln zł (spadek o 33,3 proc.), a szacowany udział "Gazety Wyborczej" w wydatkach na reklamę wymiarową w dziennikach wyniósł ponad 36,5 proc.

Przychody pionu prasa bezpłatna Agory ze sprzedaży reklam w II kw. wyniosły 6 mln zł (spadek o 18,9 proc.), a wpływy "Metra" z ogłoszeń wymiarowych były niższe o 30 proc. Udział tytułu w wydatkach na reklamę w dziennikach wyniósł 5 proc. Pion wypracował zysk na poziomie EBITDA operacyjna w wysokości 0,3 mln zł.

Przychody segmentu czasopisma w II kw. 2013 r. wyniosły 11,6 mln zł (spadek o 37,6 proc.), w tym sprzedaż wydawnictw wyniosła 4,3 mln zł, a przychody z reklam wyniosły 7,3 mln zł. Udział czasopism Agory w wydatkach reklamowych w miesięcznikach sięgnął 7,5 proc. Segment poprawił swoje wyniki: EBIT wzrósł do 1,2 mln zł, EBITDA operacyjna wzrosła do 1,4 mln zł, a marża EBITDA operacyjna sięgnęła 12,1 proc.

bEqHOiXy

Przychody z działalności Heliosa wzrosły w II kw. o 29,2 proc. do 44,3 mln zł dzięki wyższej o 25,8 proc. frekwencji w kinach sieci, która wyniosła blisko 1,5 mln widzów i przełożyła się na wzrost przychodów ze sprzedaży biletów (o 23,8 proc. do 26,5 mln zł) i na wzrost przychodów ze sprzedaży barowej (o 31,7 proc. do 8,3 mln zł).

Wynik EBITDA i EBITDA operacyjna segmentu kino wyniósł 1,1 mln zł.

W segmencie projekty specjalne Agora w II kw. zaoferowała 13 projektów, w tym premierę DVD filmu "Drogówka" w reżyserii Wojciecha Smarzowskiego. W efekcie Agora sprzedała 0,2 mln książek i książek z płytami CD i DVD, uzyskując przychody w wysokości 8 mln zł.

Wynik operacyjny EBIT pionu wzrósł do poziomu 0,2 mln zł (wzrost o 1,3 mln zł).

bEqHOiXz

Liczba użytkowników serwisów grupy Gazeta.pl w II kw. wyniosła 11,9 mln osób, a liczba odsłon sięgnęła 664,1 mln. Liczba odsłon wykonanych z urządzeń mobilnych na serwisach grupy Gazeta.pl wzrosła o 19,9 proc. do 82,5 mln, a ich odsetek wśród wszystkich odsłon wykonanych na serwisach grupy wyniósł 11,1 proc. i był najwyższy wśród polskich portali horyzontalnych.

Przychody segmentu Internet Agory sięgnęły w drugim kwartale 29,8 mln zł, w tym przychody z reklam internetowych wyniosły 24,2 mln zł, a przychody ze sprzedaży ogłoszeń w wortalach wyniosły 4,1 mln zł. Segment poprawił swoje wyniki: EBITDA operacyjna wzrosła do 6,1 mln zł, a marża EBITDA operacyjna była wyższa o 5,8 pkt. proc. i sięgnęła 20,5 proc.

Przychody grupy AMS z reklam wzrosły o 4,9 proc. do 41 mln zł przy rynkowym spadku wydatków na reklamę zewnętrzną o prawie 18 proc. Tym samym szacowany udział grupy AMS w wydatkach na reklamę zewnętrzną wzrósł o blisko 7,5 pkt. proc. do prawie 32,5 proc. EBITDA operacyjna segmentu wzrosła do 7,6 mln zł.

Stacje muzyczne Agory w II kw. zwiększyły swój udział w słuchalności o 0,1 pkt. proc. do poziomu 3,7 proc. Przychody segmentu radiowego z reklam wyniosły 22,1 mln zł (spadek o 13,3 proc.). Segment poprawił wyniki finansowe: EBIT wzrósł do 3,5 mln zł, EBITDA operacyjna wzrosła do 4,2 mln zł, a marża EBITDA operacyjna wzrosła do 18,5 proc. (PAP)

bEqHOiXA

BGŻ

Zysk netto grupy Banku BGŻ w drugim kwartale 2013 roku wyniósł 53 mln zł wobec 1 mln zł straty rok wcześniej - poinformował bank w raporcie półrocznym.

W całym pierwszym półroczu 2013 roku zysk netto banku wzrósł o 109,2 proc. rdr do 82,5 mln zł.

Wynik odsetkowy banku w drugim kwartale 2013 roku wyniósł 242,54 mln zł wobec 257,5 mln zł rok wcześniej. Z kolei wynik z prowizji spadł w tym okresie do 60,77 mln zł z 77,57 mln zł.

W całym pierwszym półroczu 2013 roku wynik z tytułu odsetek banku wyniósł 481,57 mln zł (spadek o 4 proc. rdr), a wynik z tytułu opłat i prowizji 130,1 mln zł (spadek o 12 proc. rdr).

Marża odsetkowa netto spadła w pierwszym półroczu do 2,5 proc. z 2,9 proc. rok wcześniej.

Odpisy z tytułu utraty wartości kredytów wyniosły w pierwszym półroczu 91,3 mln zł, podczas gdy rok wcześniej wynosiły one ponad 156 mln zł.

Bank podał w komunikacie prasowym, że w pierwszym półroczu 2013 r. uwidoczniły się korzyści wynikające z rozpoczętego jesienią 2012 r. programu restrukturyzacji kosztów osobowych i rzeczowych. Koszty administracyjne spadły o 2 proc. rdr.

"Bank szacuje, iż w skali rocznej program przyniesie ok. 60 mln zł oszczędności" - napisano.

Łączny poziom zatrudnienia w Banku BGŻ na koniec czerwca 2013 r. wyniósł 5.520 etatów i był niższy o 3 proc. niż w rok wcześniej.

Łączny portfel kredytowy brutto wyniósł 27,12 mld zł i był wyższy o 3 proc. rdr. Przyczynił się do tego w szczególności wzrost w portfelach sektora rolno-spożywczego i detalicznego, odpowiednio o 9 proc. i 6 proc. rdr.

Łączne depozyty klientów wyniosły 26,68 mld zł, co oznacza wzrost o 11 proc. rdr.

Wskaźnik kosztów do dochodów wzrósł w pierwszym półroczu 2013 roku do 71,5 proc. z 70,4 proc. rok wcześniej.

Współczynnik wypłacalności wyniósł na koniec czerwca 2013 r. 11,92 proc. wobec 9,52 proc. rok wcześniej.

Na koniec półrocza łączna liczba klientów banku wynosiła 1.136 tys. i była o 10 proc. wyższa rdr.

KGHM INTERNATIONAL

KGHM International miał w II kwartale 2013 r. 7 mln zł zysku netto, 90 mln zł zysku z działalności górniczej, 213 mln zł skorygowanej EBITDA i 1.022 mln zł przychodów ze sprzedaży - podał KGHM w raporcie kwartalnym.

Jak podano w raporcie, KGHM International odnotowała rdr spadek przychodów ze sprzedaży netto o 7 proc. w wyniku spadku o ponad 8 proc. uzyskanej średniej ceny sprzedaży miedzi.

Skorygowana EBITDA była z kolei niższa od uzyskanej w analogicznym okresie roku poprzedniego przez odpis wartości zapasów w I kwartale 2012 r. oraz wzrost kosztów ogólnego zarządu w II kwartale 2013 r.

Natomiast wzrost wyniku netto w II kwartale 2013 r. w porównaniu ze stratą odniesioną rok wcześniej "wynikał m.in. z osiągniętego zysku z działalności górniczej, dzięki zwiększonej efektywności kosztowej".

Nakłady inwestycyjne grupy KGHM International wyłączając projekt Sierra Gorda wyniosły 142 mln zł (44 mln USD), a CAPEX związany z projektem Sierra Gorda sięgnął 521 mln zł (160 mln USD).

Na koniec II kwartału projekt Sierra Gorda osiągnął całkowity postęp na poziomie 51 proc. Zgodnie z planem uruchomienie produkcji nastąpi w 2014 r.

Jednostkowy koszt gotówkowy C1 osiągnięty przez KGHM International w II kwartale 2013 r. był rdr niższy o 23 proc. i wyniósł 2,23 USD/lb.

W II kwartale 2013 r. produkcja miedzi w KGHM International spadła o 5 proc. (1,4 tys. ton) do 25,6 tys. ton w wyniku zamknięcia kopalni Podolsky na koniec marca 2013 r.

"Sprzedaż miedzi była natomiast wyższa o 7 proc. niż w II kwartale 2012 i osiągnęła poziom 31,3 tys. ton w wyniku zbycia produktów stanowiących zapas na koniec I kwartału 2013 r." - dodano.

W II kwartale 2013 r. produkcja niklu sięgnęła 1.225 t w stosunku do 1.043 t rok wcześniej, a produkcja metali szlachetnych wzrosła rdr do 24,8 tys. oz z 23,3 tys. oz.

Budżet KGHM International na 2013 rok zakłada produkcję miedzi na poziomie 93,7 tys. ton (207 mln funtów), produkcję niklu na poziomie 5 tys. ton (11 mln funtów) oraz produkcję metali szlachetnych na poziomie 2 t (64 tys. oz).

MLEKPOL

Około 60 mln zł wyda jeszcze w 2013 roku Spółdzielnia Mleczarska Mlekpol na rozwój i unowocześnianie zakładów w swojej grupie. Mlekpol inwestuje m.in. w nowoczesną linię do produkcji mleka, jogurtów i kefirów w zakładzie w Bydgoszczy. W fabryce w Kolnie (Podlaskie) zostanie zainstalowana linia do produkcji serów. W zakładzie w Grajewie (Podlaskie) działać będzie natomiast linia do konfekcjonowania serów dojrzewających - poinformowała w środę PAP spółdzielnia Mlekpol, której macierzysty zakład mieści się w Grajewie.

W pierwszym półroczu 2013 r. Mlekpol skupił ponad 682,6 mln litrów mleka. Rok 2012 był dla spółdzielni rekordowy. Skup mleka wyniósł wówczas 1 miliard 374 mln litrów i - w ocenie Mlekopolu - był to rekord w historii polskiego mleczarstwa. Mlekpol przerabia dziennie 4 mln litrów mleka. Jedna trzecia produkcji trafia na eksport.

ORPHEE

Orph,e pozyskało z emisji akcji 36,8 mln zł, jesienią chce wyemitować obligacje o wartości 40 mln zł - podano w komunikacie prasowym grupy Cormay. Pozyskane środki posłużą do przejęcia pozostałych 50 proc. spółki Diesse. Orph,e planuje przejście na rynek główny GPW do końca 2013 r. bez emisji akcji.

"Rejestr Handlowy w Genewie dokonał rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego spółki Orph,e po emisji 6,99 mln akcji (akcje skierowane do inwestorów zewnętrznych oraz do PZ Cormay). Inwestorom zewnętrznym przydzielono 4,6 mln akcji w ramach kapitału docelowego po cenie emisyjnej 8 zł" - napisano w komunikacie.

"Inwestorzy, którzy uczestniczyli w budowaniu księgi popytu, nabyli akcje nowej emisji Orph,e, stanowiące 18,7 proc. w podwyższonym kapitale, w wyniku czego spółka pozyskała brutto 36,8 mln zł" - dodano.

Jak wynika z komunikatu celem emisji było częściowe pozyskanie finansowania nabycia 50 proc. akcji włoskiej spółki Diesse - Diagnostica Senese S.p.A., dzięki czemu Orph,e stanie się właścicielem 100 proc. jej udziałów.

Orph,e potrzebuje 15 mln euro na przejęcie pozostałych 50 proc. udziałów w Diesse. Umowa zakupu pierwszych 50 proc. akcji Diesse za 15 mln euro została podpisana w lutym 2013 r.

"Środki na pozostałą do zapłaty część ceny Orph,e zamierza pozyskać w ramach finansowania dłużnego. Orph,e zamierza jesienią br. uplasować obligacje o wartości ok. 40 mln zł, z czego ok. 20 mln zł zostanie przeznaczone na przejęcie akcji Diesse, a pozostałe ok. 20 mln zł zostanie przeznaczone na refinansowanie droższego faktoringu z jakiego korzysta Diesse" - napisano w komunikacie.

"Obligacje te - poza możliwością wykorzystania 900 tys. CHF kredytu w rachunku bieżącym - będą jedynym zadłużeniem Orph,e" - dodano.

W komunikacie poinformowano również, że Orph,e spodziewa się przeniesienia notowań spółki na rynek główny GPW do końca bieżącego roku bez emisji akcji.

Prezes PZ Cormay Tomasz Tuora ocenia, że efekty synergii dla grupy wynikające z przejęcia Diesse sięgają 6,5 mln euro na poziomie operacyjnym w perspektywie 3-4 lat.

"Widzimy możliwość osiągnięcia istotnych efektów synergii na polu sprzedaży (komplementarne produkty i rynki zbytu) oraz redukcji kosztów, ocenianych konserwatywnie na 6,5 mln euro rocznie na poziomie operacyjnym w perspektywie najbliższych 3-4 lat, przy czym pierwsze zauważalne efekty synergii powinny zostać uwolnione już w II połowie bieżącego roku" - powiedział cytowany w komunikacie Tuora.

"Jesteśmy przekonani, że pełne przejęcie Diesse leży w interesie akcjonariuszy Orph,e. Dlatego przeprowadzamy ten proces w tym roku, w możliwie krótkim czasie" - dodał Tuora.

Cormay chce do końca 2013 roku skupić w Orph,e aktywa produkcyjne i dystrybucyjne Grupy Cormay.

"Do końca roku zakończymy tworzenie grupy Orph,e, skupiającej produkcyjne i dystrybucyjne grupy Cormay. Grupa Orph,e odpowiada również za akwizycje. Natomiast PZ Cormay, poza funkcją konsolidacyjną i strategiczną, skupi się na działaniach R&D, w tym na procesie komercjalizacji rewolucyjnego analizatora POCT BlueBox" - powiedział Tuora.

PGNiG

PGNiG planuje wydać w tym roku na inwestycje ponad 4 mld zł - poinformował podczas telekonferencji z analitykami wiceprezes spółki Jacek Murawski.

"Planujemy wydać więcej niż 4 mld zł. W pierwszym i drugim kwartale zazwyczaj rozpoczynamy różne działania, a w trzecim i czwartym prace przyspieszają" - powiedział wiceprezes. "Prowadzimy wiele projektów, zakładamy, że wydamy ponad 4 mld zł" - dodał.

W pierwszym półroczu nakłady inwestycyjne grupy wyniosły 1,3 mld zł, przy czym w segmencie poszukiwanie i wydobycie było to 715 mln zł, w segmencie obrót i magazynowanie 117 mln zł, w dystrybucji 432 mln zł, a w wytwarzaniu 42 mln zł.

Wcześniej przedstawiciele spółki zapowiadali, że łączny CAPEX grupy ma wynieść w całym 2013 roku 5 mld zł.

PGNiG podtrzymuje plan debiutu Exalo Drilling na GPW, jednak nie przesądza, że do oferty dojdzie w tym roku - poinformował podczas telekonferencji prasowej Jacek Murawski, wiceprezes PGNiG.

"Są dwie firmy w procesie restrukturyzacji, Exalo Drilling i PGNiG Technologie. Reorganizujemy te spółki. Podtrzymujemy plan IPO, ale nie mówimy, że nastąpi to w tym roku" - powiedział wiceprezes.

"Pracujemy nad projektem, więcej szczegółów podamy po kolejnym kwartale" - dodał.

Wstępny harmonogram wskazywał na IPO obu spółek w tym roku. W połowie maja przedstawiciele PGNiG informowali, że oferta publiczna spółek jest możliwa w drugiej połowie roku, ale zapowiadali wówczas, że wszystko zależy od sytuacji na rynku finansowym i etapu prac.

Exalo Drilling powstała z konsolidacji pięciu spółek wiertniczo-serwisowych: PNiG Nafta, PNiG Kraków, PNiG Jasło, Poszukiwania Naftowe Diament i Zakład Robót Górniczych Krosno. Jej wcześniejsza robocza nazwa to PGNiG Poszukiwania.

Spółka PGNiG Technologie powstała z połączenia czterech spółek z grupy koncernu - Naftometu, Naftomontażu, Gazobudowy i ZRUG-u. W ubiegłym roku firmy te łącznie osiągnęły przychody na poziomie 440-450 mln zł. PGNiG Technologie buduje gazociągi, projektuje elementy platform wiertniczych, także służące wydobyciu gazu łupkowego, m.in. gotowe zestawy głowicowe.

PGNiG nie planuje przeprowadzać oferty publicznej PGNiG Technologie w tym roku. Nie wyklucza pozyskania dla tej spółki inwestora - poinformował w środę Jacek Murawski, wiceprezes PGNiG.

"Bierzemy pod uwagę ofertę w 2014 roku albo pozyskanie inwestora. Zobaczymy, gdzie jako spółka będziemy w stanie wygenerować większą wartość" - powiedział dziennikarzom Murawski.

Wcześniej w środę Murawski mówił, że PGNiG podtrzymuje plan debiutu na GPW innej spółki zależnej - Exalo Drilling, ale niekoniecznie nastąpi to w tym roku.

Wstępny harmonogram wskazywał na IPO obu spółek w tym roku. W połowie maja przedstawiciele PGNiG informowali, że oferta publiczna spółek jest możliwa w drugiej połowie roku, ale zapowiadali wówczas, że wszystko zależy od sytuacji na rynku finansowym i etapu prac. (PAP)

gor/ pel/ morb/ jow/ osz/ kow/ mj/ pad/

bEqHOiXS
wiadomości
pap
Źródło:
PAP
KOMENTARZE
(0)