Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Przegląd wiadomości ze spółek, środa godz. 15

0
Podziel się:

Przegląd wiadomości ze spółek, środa 16 października godz. 15

bEDyKjpN

Przegląd wiadomości ze spółek, środa 16 października godz. 15

PROTEKTOR

Grupa Protektor chce sprzedać Henning Invest prawa własności do nieruchomości w Lublinie, w której zlokalizowana jest siedziba spółki. Wartość transakcji to 8 mln zł netto. Sprzedaż wygeneruje jednorazową stratę księgową w wysokości 2,76 mln zł - podał Protektor w komunikacie.

bEDyKjpP

Protektor poinformował, że finalizacja transakcji spowoduje obniżenie kosztów w kolejnych 12 miesiącach o około 400 tys. zł, co wynika między innymi z obniżenia kosztów finansowych (spłata wszystkich kredytów) oraz optymalizacji kosztów związanych z lubelską lokalizacją Protektora.

"Sprzedaż nieruchomości stanowi element realizowanego przez emitenta projektu optymalizacji sposobu wykorzystania posiadanych aktywów, całkowitego oddłużenia przedsiębiorstwa Protektor oraz planu zarządu związanego z relokacją polskiego zakładu produkcyjnego w Lublinie, w miejsce optymalne organizacyjnie i ekonomicznie" - napisano w komunikacie.

Sprzedaż nieruchomości jest także kolejnym etapem przygotowywania przedsiębiorstwa w ramach procesu poszukiwania dla Protektor SA inwestora strategicznego" - dodano.

Jednocześnie spółka podpisała warunkową umowę najmu części nieruchomości, z której korzysta w swojej bieżącej działalności. Warunkowa umowa najmu wejdzie w życie po podpisaniu przyrzeczonej umowy sprzedaży i będzie obowiązywać co najmniej do 31 marca 2015 r.

bEDyKjpV

Przyrzeczona umowa sprzedaży ma zostać zawarta do 30 czerwca 2014 r.

Grupa Kapitałowa Protektor specjalizuję się w produkcji i sprzedaży obuwia ochronnego, militarnego oraz specjalistycznego: bezpiecznego, zawodowego, strażackiego i trekkingowego dla odbiorców głównie z obszaru Unii Europejskiej, ale także Azji, Afryki i Ameryki Południowej.

RAFAKO

Rafako podpisało ugodę ze spółkami z grupy Alstom, która reguluje zasady rozliczeń finansowych oraz zrzeczenie się wzajemnych roszczeń pomiędzy spółką oraz grupą Alstom. W ciągu 10 dni od wejścia w życie ugody Rafako ma otrzymać 23 mln euro, a następnie jeszcze 20,5 mln euro - podało Rafako w komunikacie.

bEDyKjpW

Kwotę 20,5 mln euro Rafako ma otrzymać w ciągu miesiąca od późniejszego z następujących dwóch zdarzeń: od dnia wejścia w życie ugody albo od dnia wydania przez PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna polecenia rozpoczęcia prac zgodnie z umową ws. budowy bloków w Elektrowni Opole.

Zgodnie z ugodą Rafako oraz grupa Alstom mają zrzec się dotychczasowych wzajemnych roszczeń związanych z projektami Karlsruhe, Westfallen oraz projektem Bełchatów oraz wycofają pozwy oraz wnioski o arbitraż złożone w związku z powyższymi sporami.

Rafako zobowiązało się do współpracy z grupą Alstom w związku z kontraktem Opole, w tym do podzlecenia na rzecz grupy Alstom części zakresu prac przypadających na spółkę.

Ugoda wejdzie w życie po spełnieniu się kilku warunków zawieszających m.in.: podpisania umowy podwykonawczej pomiędzy grupą Rafako a grupą Alstom ws. realizacji kontraktu w Opolu, podpisania Umowy Wielostronnej, podpisania porozumienia.

bEDyKjpX

W przypadku niespełnienia się warunków zawieszających do końca listopada 2013 roku ugoda wygaśnie.

W lipcu prezes Rafako Paweł Mortas informował PAP, że spółka negocjuje z grupą Alstom ugodę, która będzie dotyczyła m.in. rozliczeń finansowych między spółkami oraz potencjalnej współpracy w przyszłości.

Rafako i spółki Alstom miały kilka wzajemnych roszczeń. W grudniu 2011 r. Alstom Power zażądał za pośrednictwem Banku BGŻ przekazania przez Rafako łącznej kwoty 135 mln zł na poczet kar umownych nałożonych przez PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna za nieterminowe wykonanie zamówienia. Umowa zawarta między PGE GIEK a konsorcjum Rafako i spółkami z grupy Alstom Power dotyczyła dostawy kotła oraz instalacji odsiarczania spalin dla bloku 858 MW dla PGE Elektrownia Bełchatów. Rafako uważało, że brak jest podstaw do wypłaty środków z gwarancji.

W maju 2012 r. Alstom Power Systems zażądał od Rafako zapłaty ok. 28,7 mln euro tytułem odszkodowania w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy w sprawie świadczenia usług i realizacji dostaw części ciśnieniowej z materiału T24 dla dwóch kotłów energetycznych w jednej z elektrowni w Niemczech, w ramach którego Rafako występowało jako podwykonawca Alstomu. Rafako nie uznawało żądań Alstomu "z uwagi na fakt, iż wynikająca z podpisanej umowy odpowiedzialność emitenta nie obejmowała przedmiotu roszczeń zgłoszonych przez Alstom".

bEDyKjpY

W czerwcu 2012 r. Rafako złożyło w Sądzie Arbitrażowym Międzynarodowej Izby Handlowej w Paryżu wezwanie na arbitraż przeciwko spółkom Alstom Power Systems GmbH oraz Alstom Power sp. z o.o. o zapłatę: 374 mln zł oraz 4,3 mln euro. Na sumy dochodzone przez Rafako składało się m.in.: 118,1 mln zł i 16,83 mln zł wraz z odsetkami tytułem zwrotu kwot pobranych z gwarancji bankowych oraz 108,2 mln zł plus odsetki tytułem zapłaty czterech faktur. (PAP)

gsu/ jow/ jtt/ pad/

bEDyKjqq
wiadomości
pap
Źródło:
PAP
KOMENTARZE
(0)